Vrijgeld strategiecanvas

Zo te zien is het vrijgeld strategiecanvas een volledig blauwe oceaan. Vrijgeld onderscheid zich op werkelijk alle vlakken van slaafgeld. Te mooi om waar te zijn? Of is het nóg mooier en zijn er eigenschappen die alleen vrijgeld heeft?

Blikveld Ligt de focus en het effect van handelen op de korte of op lange termijn en duurzaamheid zoals bij stroomgeld?
Openheid Hoe transparant is de operatie en inzicht in rekeningen en vertrouwen?
Samenwerking Roept het systeem concurrentie of juist samenwerking op?
Digitaal In welke mate ondersteunt het systeem chartaal geld—munten en biljetten—en digitaal geld—bits. Munten worden bits en bits worden geld…
Eenvoud Hoe eenvoudig, toegankelijk, elegant en begrijpbaar is het systeem?
Voldoende Is het geld (kunstmatig) schaars, overvloedig of altijd precies voldoende?
Distributie Is het gebruik en de organisatie centraal en monopolistisch of decentraal—gedistribueerd—en democratisch? In welke mate zijn organisatie en gebruik gelijkvormig?
Kosten Zijn de operationele kosten hoog of laag? Hoeveel moet je betalen voor het geld en de onderhoud en organisatie van het systeem?
Compleetheid Dekt het systeem álle menselijke handelingen—zowel betaald werk als vrijwilligerswerk?

Published by Martien van Steenbergen

Wise Fool

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.