Technologie: toegepaste kunst

Technologie (Grieks: τεχνολογια < τεχνη "vakmanschap" + λογος "woord, betekenis" + achtervoegsel ια) is de systematische en praktische toepassing van kennis. Het Griekse technologia—ontleend aan techne (‘kunst’)—verwijst naar een verhandeling over de kunsten. Toen de term voor het eerst in de 17e eeuw in westerse culturen werd gebruikt, verwees zij naar een systematische discussie over ‘toegepaste kunsten’ of ambachten, waarna de term geleidelijk synoniem werd met de ambachten of kunsten zelf.

Begin 20e eeuw werd de betekenis uitgebreid, zodat zij niet alleen gereedschappen en machines omvatte, maar ook immateriële methoden en technieken—dus de systematische toepassing van die methoden of technieken.

De meeste hedendaagse definities van technologie leggen de nadruk op de relatie met wetenschap. Zo definieert de socioloog Manuel Castells technologie als ‘het geheel van instrumenten, regels en procedures door middel waarvan wetenschappelijke kennis bij een gegeven taak op reproduceerdbare wijze wordt toegepast’.

Wij definiëren grote tijdperken van menselijke beschaving in termen van hun technologieën—vanaf de Steentijd via de Bronstijd en IJzertijd tot en met het Industriële Tijdperk, het Atoomtijdperk en het Informatietijdperk.

Aan het begin van de 21e eeuw gloort een tijdperk op weg naar algehele wijsheid en het ontstaan van een noösfeer waarin het aspect kunst weer nieuw leven krijgt ingeblazen en in ere wordt hersteld. Technologie en noëtica gaan daarbij hand in hand. De derde grote fase van de Evolutie van het Heelal. Voorbeelden: De sociale en intelligente processen op aarde. Verwante begrippen: Sociale Evolutie, Socialisatie, Global Mind, Global Brain, Christogenese.

Van Dale zegt over technologie het volgende:

tech·no·lo·gie (de ~ (v.), ~ën):

 • leer van de handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften
 • systematische toepassing van een wetenschap in de techniek[1]

Wijlen Douglas Adams (auteur van o.a. “The Hitchhikers Guide to the Galaxy”) zei ooit treffend:

“Technology is something that does not work yet.”

Volg op Aardnoot de zich immer ontwikkelende definitie van technologie.

Published by Martien van Steenbergen

Wise Fool

Join the Conversation

3 Comments

 1. Dag Martien,
  ik heb al eerder van je gelezen en ervan genoten. Krijg nu van Ad Vlems je link weer door i.v.m. Gek geld Spel.
  Ik zou je graag eens ontmoeten. Als je weer eens ergens een samenscholing hebt, ………
  Als reactie op dit artikel kan ik je een boeiend boek aanbevelen: “de Risico’s van het Denken” van Breedveld? Ik heb een uittreksel als je wilt .

  Warme groet,
  Rolf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.