Deepak Chopra in Almere op 16 april

Almere heeft een mooie dag op ”’16 april”’ in haar schouwburg wanneer ”’Deepak Chopra”’ voor een lange, intensieve en bruisende dag over ”’De Ziel van Leiderschap”’ zorgt. De belangstelling voor ”’spiritualiteit en leiderschap”’ en ”’business spiritualiteit”’ neemt hand over hand toe. Dat is een mooie ontwikkeling want het helpt met de realisatie van wat ik maar ”’zakelijke zingeving”’ noem.

Een leider die zich bewust is als de symbolische ziel van een gemeenschap katalyseert haar naar groei, bloei en wasdom. Zo’n—letterlijk begeesterd—leider omarmt chaorde en weet onder die chaorde de spirituele structuur.

“[http://martien.aardrock.com/2008/03/21/time-according-to-deepak-chopra/ Tijd bestaat niet]” zegt Chopra in een van zijn [http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlog vlogs]; er bestaat alleen maar eeuwigheid. De tijdillusie wordt gebroken zodra we de barrière van ons ego breken. Bewijs: bij echte liefde (als ”’werk”’woord) verlies je het besef van tijd volledig en ervaar je volledige eenheid. Zijn vlog van onlangs met als titel “”'[http://deepakchopra.com/2008/04/01/god-is-a-verb/ God is een werkwoord]”'” resoneert hier ook behoorlijk mee.

Ook Chopra’s oproep voor het [http://martien.aardrock.com/2008/01/26/the-soul-hypothesis/ bewijzen voor het bestaan van de ziel] middels wetenschappelijke experimenten en zijn “[http://martien.aardrock.com/2007/10/30/a-cat-scan-of-the-global-brain/ CAT scan of the Global Brain]” en zijn onlangs verschenen “[http://deepakchopra.com/category/third-jesus/ The Third Jesus]” intrigeren me.

Het feit dat Deepak Chopra in Nederland dringt zelfs—en dat verwondert mij niets—door tot de [http://www.ohmnet.nl/lotusvijver/lotusUitzending.asp?type=2&iIntUitzendingID=1070 Lotusvijver van OHM]. Ik ben zeer benieuwd of Chopra naast ”’de ziel van leiderschap”’ deze punten ook raakt op woensdag 16 april in Almere en kijk uit naar deze dag.

”’Inschrijven is nog steeds mogelijk”’ via http://www.deepakkomtnaarnederland.nl/. Daar vind je alle informatie over dit evenement van [http://www.nieuwedimensies.nl/ Nieuwe Dimensies].