Zielsprofiel

Wanneer je als een inidividu, een groep, een directie, een team,, kortom met zijn allen aan het Grootse Gevaarlijke Gedurfde Doel werkt, dan wil je graag de verschillen in je team overstijgen en juist die diversiteit inzetten als krachtig scheppend vermogen. Deepak Chopra gebruikt bij leiderschapsteams het “Soul Profile” of zielsprofiel. Dat zielsprofiel krijg je …