Samenlevenskunst

Levenskunst: het leven als een kunst—zo eenvoudig dat men het moeiteloos kan leven. Overvloedige persoonlijke levensvreugde en geluk. Waarheid en authenticiteit.

Samenlevenskunst: Levenskunst die we met ons allen verstaan—op een evenwichtige en zinnige (betekenisvolle, richtiggevende, nuttige en plezierige) manier het leven vorm geven zodat onze kunst zich openbaart.

De primaire instrumenten dat wij op dit moment gebruiken om samenlevenskunst te katalyseren zijn aanvullende geldsystemen die samenwerking en gemeenschapszin bevorderen en koesteren.

Wij commiteren ons aan de verkenning, organisatie, planning en realisatie van aanvullende geldstelsels en de hervorming van het huidige geldsysteem in cocreatie met alle belanghebbenden door het geven van voorlichting en het uitvoeren van de noodzakelijke workshops en projecten.

Gemeentelijk bestuur, winkeliersverenigingen, werkgroepen en organisaties en andere lokale initiatieven die hun woon- en leefomgeving wensen te verbeteren in ruime zin zien wij daarbij als cocreatoren. Zowel ‘business to consumer’ als ‘business to business’.

De primaire doelstellingen van onze insteek op basis van het aanvullende geldsystemen zijn:

  • het versterken van de gemeenschapszin en het vertrouwen tussen mensen;
  • het bevorderen van de integratie en participatie mensen in het algemeen, waaronder kwetsbare groepen zoals allochtone jongeren, ouderen en gehandicapten; en
  • het stimuleren van burgers en ondernemers om verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van een prettiger leefomgeving.

Published by Martien van Steenbergen

Wise Fool

Join the Conversation

1 Comment

  1. Maar ik heb totdat er een website is wèl een facebook, want ik wil een foundation oprichten om “het” gewoon te gaan doen! Dus dank je Martien voor je stukje over samenlevenskunst. Kijk op Lighthousefoundation Nederland op facebook.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.