Wanneer Dan

Poëzie voorgedragen tijdens de vonk van de kameraadschap
voor de start van de Aloha-reis
op 31 oktober en 1 november 2006
landgoed Beukenrode, Doorn, en daarna nog regelmatig 1:1 met anderen gedeeld.

Drie varianten:

 1. Wanneer Dan-gedicht met één regel witte tekst per scherm met zwarte achtergrond voor als je de rust en de tijd hebt.
 2. Wanneer-Dan gedicht in zijn geheel op één A4 voor onderweg.
 3. of de tekst hieronder natuurlijk

Continue reading “Wanneer Dan”

Aardnoot Wiki Marathon

Aardnoot.nl is een prille start van een “semantische” Wiki voor het nieuwe mensdom; zeg maar de Nederlandstalige Wikipedia voor samenlevenskunst. Kan en wil je meedoen aan een “content marathon”?

Aardnoot.nl is een prille start van een “semantische” Wiki voor het nieuwe mensdom; zeg maar:

De Nederlandstalige Wikipedia voor samenlevenskunst

Continue reading “Aardnoot Wiki Marathon”

Leiderschap ben je zelf

Succesvolle leiders zijn succesvol omdat ze een visie hebben waar anderen in geloven. Daarnaast zijn ze zelf de verandering, en daarmee zijn ze een voorbeeld voor de mensen om zich heen. Ze zijn en leven hun visie.

En om Deepak Chopra’s De Ziel van Leiderschap nog eens aan te halen:

Een grootse leider is de symbolische ziel van een collectief verlangen en inspireert het collectieve bewustzijn.

Ken Wilber, de grondlegger van het integrale denken, inspireert Quest for Leadership om professionals en leidinggevenden die het ontwikkelen van Integraal Leiderschap centraal willen stellen. Je kiest voor completer, krachtiger en authentieker functioneren en onderschrijft dat dat een persoonlijke kwaliteit is. Vanuit die kwaliteit gebruik je alles wat je hebt geleerd op een nieuwe manier.

‘Quest for Leadership’ combineert elementen van toonaangevende denkers op het gebied van management, leiderschap, persoonlijke groei en spiritualiteit en helpt het ontwikkelen van meesterschap over 11 menselijke eigenschappen:
Let your E-go

 1. Je bewust zijn van wat er gebeurt
 2. Het denkproces kennen en beheren
 3. Zelfkennis, ego-opbouw (of juist “let your e-go“?—Martien)
 4. Het aanvaarden van je behoeftes en er voor zorgen
 5. Lichaamsbewustzijn en hoe je dat gebruikt
 6. Omgaan met gevoelens en intuïtie
 7. Relaties herbeschouwen, aangaan en verdiepen
 8. Leven en werken vanuit waarden die voor jou centraal staan
 9. Zelfmotivatie, jezelf en anderen motiveren
 10. Besef voor ethisch handelen en ondernemen
 11. Spiritualiteit; je relatie tot je hogere Zelf verdiepen

Geloof me niet en onderzoek het zelf en doe de test voor de quest.

Mooie club die goed resoneert met de Doorbraakversneller—kansen voor gezamelijke zakelijke zingeving?!

Symbiose

Let your E-goAls je alle insecten zou uitroeien is binnen 30 jaar onze Aarde zo dood als een pier. Als je alle mensen uit zou roeien, floreert en bloeit de Aarde als nooit tevoren.

Florerende en gezonde organisaties leven in harmonie samen met hun leefomgeving en koesteren een optimale aansluiting (interface) tussen de habitat en zichzelf. Ze zijn dan goed op elkaar ingespeeld. Cradle to cradle zo je wilt. Als het goed is ontstaat er een gezonde en natuurlijke vorm van symbiose.
Continue reading “Symbiose”

Alliantie voor een Nieuw Mensdom

De Alliance for a New Humanity Nederland brengt mensen bij elkaar die samen een beweging in gang zetten die leidt tot een waarachtige en vreedzame wereld. Het bundelen van krachten van deze pioniers van verandering veroorzaakt een onomkeerbaar en steeds sneller groeiend momentum.

De drie richtinggevende krachten van het ANH zijn:

 1. Wees de verandering—die je wilt zien in de wereld.
 2. Maak het verschil—en wees dienstbaar.
 3. Deel je passie—in verbinding met anderen.


Continue reading “Alliantie voor een Nieuw Mensdom”

Mens en Spirit

Mens en Spirit—een politieke partij op spirituele grondslag of een spirituele partij op een politieke grondslag? Volgens Evert-Herman Veenhuizen, een van de kernleden, de eerste.

Afgelopen vrijdag een boeiende kennismaking met Evert-Herman gehad naar aanleiding van een telefoongesprek van een half uur met Lea Manders, een van de oprichters, eerder die week. Het blijkt dat er veel resonantie is tussen de doelen van Mens en Spirit en Aardbron. De aanvliegroutes zijn alleen wat anders. Mens en Spirit benadert het vanuit de politiek, terwijl Aardbron het meer vanuit zakelijke zingeving bekijkt.

Op mijn vraag in hoeverre Mens en Spirit de beginselen van Kees Boeke‘s sociocratie en holacratie omarmen reageerde hij bijzonder geïnteresseerd en wil hij dat graag onderzoeken.

Zowel Mens en Spirit als Aardbron werken vanuit een holistisch perspectief. Wat ik me dan direct afvraag is in hoeverre politieke en zakelijke spiritualiteit te verenigen is. In de huidige wereld zijn kerk en staat en de zaak gescheiden. Hoe behoort dat er in een holistische wereld uit te zien? Is geld verdienen en politiek bedrijven te verenigen? Is het te integreren tot een harmonisch geheel? Hoe kan Mens en Spirit als leidend voorbeeld opereren waarbij ze de verandering is die ze wil zien in de wereld?

In de huidige wereld is die vereniging moeizaam, getuige de (kamer)vragen die regelmatig de kop op steken over de vele bijbaantjes en schnabbels van ministers en andere regeringsleden. Ook de spagaat tussen financiën en samenleving en de kloof tussen arm en rijk getuigen van een moeizame vereniging. Dat brengt me tot de brandende vraag:

Hoe ziet een integrale en holistische maatschappij, waar zakelijkheid, politiek, religie en spiritualiteit elkaar wederzijds versterken tot een schitterende samenlevenskunst?

Weet jij het? Mens en Spirit en Aardbron gaan het in ieder geval onderzoeken en nemen de proef om de som waar zinnig.

Metamorfose

‘Van rups naar vlinder op wereldschaal—Hoe aan de vooravond van de aanstaande orde het kameraadschap van het millennium ontstaat.

Leven

In een uithoek van het Universum, in een verlaten eenzaam sterrenstelsel zwerft een kleine blauwe planeet in een onbeduidend zonnestelsel. De blauwe planeet kenmerkt zich door een bijzondere eigenschap: er is leven aan boord. Het vele water maakt de planeet blauw, en slechts een zevende is land. Overal zie je leven.

Op die planeet vinden we een nietig stukje grond dat slechts 0.02% van de totale oppervlakte vertegenwoordigd. De dieren die daar leven vertegenwoordigen slechts één procent van de planetaire biotoop. De verst ontwikkelde dieren op die planeet, homo habilis, zijn in als beste staat om creatief energie om te zetten in materie met de meest uiteenlopende en bizarre verschijningsvormen. Op dat kleine stuk lage land leven vooral veel vrijdenkers. Schepselen en scheppers. Continue reading “Metamorfose”

Waar verbergt creativiteit zich?

Waar komt creativiteit vandaan?

Dubbelzinnigheid, onzekerheid, kwantumfysica, het observatoreffect, snaartheorie, intenties, hints en hulp uit het universum, focus, serendipiteit, waarom ben ik hier?, morele dubbelzinnigheid, de aankomst van geluk, kansen, willekeur, balans, ongeluk, rechtvaardigheid, (bij)geloof, absolute waarheid, onzekerheid, verbeelding, inleving, invoeling, compassie, humor en een verrassend einde aan het verhaal van Amy Tan. 20 minuten kijk- en luisterplezier.

Hiepergroei

Hiepergroei is het stijle gedeelte van de S-curve die de meeste jonge, nieuwe markten, industrieën en samenwerkingsverbanden ervaren op een bepaald moment. Voorbeelden zijn er te over: Wikipedia, Hyves, iPod, iPhone, YouTube, Google, TomTom. En oudere voorbeelden zijn er natuurlijk ook, veelal technologisch van aard: telefoon, radio, televisie, internet, mobiele telefonie.

Hiepergroei overleef en katalyseer je door strikte handhaving van een aantal basisregels:

 1. Eerst aantrekken, dan pas vragen stellen.
 2. Innoveer zorgvuldig.
 3. Organiseer zoals Starbucks.
 4. Beslissers dichtbij de actie.
 5. Koester ondernemingszin.

Omarm de organisatie, praktijken en processen om als leider op de top van de S-curve boven te komen.

Eten of gegeten worden gebeurt in een flits

Hiepergroei is bijna voorbij voor je er erg in hebt is één van de lessen. Een groei van 20% naar 80% marktpenetratie in minder dan drie jaar is het huidige patroon. Die groeicurves zijn zich echter aan het versnellen. Diezelfde hiepergroei vind langzaam en zeker steeds sneller plaats.

Een tweede les is de ervaring dat hiepergroei jouw onderneming je óf vermoordt, óf het veel sterker maakt—eten of gegeten worden. Symptomen van hiepergroei herken je aan:

 • een schier onaflatende reeks van crisisvergaderingen en paniekbeslissingen;
 • tekort aan personeel;
 • tekort aan capaciteit;
 • advertentiecampagnes die in slechts drie dagen in elkaar gesleuteld worden in de laatste week voor de lancering van een nieuwe dienst;
 • en zo voort.

Jonge ondernemeningen komen vaak zonder al te veel kleerscheuren door deze periode heen door hun tomeloze energie, wendbaarheid en flexibiliteit. Interventies van de leiding kunnen snel en doeltreffend doorgevoerd worden in deze vliegensvlugge chaorganisaties. De terugkoppellussen zijn nog lekker kort zodat er weinig vertraging is tussen de wens om koersverandering door te voeren en het de uitvoering ervan.

Grotere organisaties zijn hierbij vaak in het nadeel door organisatorisch erfgoed dat ze in de loop der tijd hebben opgebouwd en het geheel traag en stroperig maakt. Herstel en bijsturen verloopt vaak veel trager, als het al hersteld kan worden. Door interne politiek en strijdige belangen zakt de wagen tot aan de assen in de modder. Zodra je stopt om je problemen te fixen wordt je links en rechts ingehaald door de realiteit en je concurrenten.

Echter niet getreurd. Hiepergroei kan ook werken bij grotere, bestaande en vaak beursgenoteerde ondernemingen. Als je de hiepergroei wilt overleven en sterker uit de bus wilt komen, kan je dat maar beter doen met het vooruitzicht op de juiste soorten organisatie, praktijken en processen.

Eerst aantrekken, dan pas vragen stellen

In de meeste gevalen wordt het marktaandeel bepaald tijdens de fase van hiepergroei. Zodra de groeisnelheid afneemt en de leiders boven zijn komen drijven, verandert er weinig meer in de verdeling. Daarom begint marktleiderschap met een sterke focus op het zo snel mogelijk vangen van zo veel mogelijk marktaandeel.

Daar heb je geen ideaal bedrijfsmodel voor nodig. Een die goed genoeg is om zoveel mogelijk betalende klanten te lokken is prima. Enkele eenvoudig te begrijpen metrieken zoals het aantal gebruikers of het aantal leden zijn ruimschoots voldoende om het resultaat te meten. Het heeft weinig zin om een perfecte mix van producten en diensten samen te stellen die gemeten worden door een wirwar van bedrijfsindicatoren en een fijnafgestemde bedrijfsstrategie als je concurrenten alle klanten opslokt. Bovendien heb je de gegevens gewoon niet om je bedrijfsmodel te optimaliseren in het eerste jaar van hiepergroei.

Je belangrijkste uitdaging is om producten en diensten daadwerkelijk te kunnen leveren aan je nieuwe klanten. Klanten winnen, behouden en groeien is de juiste volgorde. Centraal beheer van alle projecten is daarbij dodelijk vertragend en uitermate kostbaar. Vertrouw erop dat de zwerm van partners en deelgevers geen misbruik maakt van de situatie. Dat is natuurlijk een risico, maar op enkelen na blijken meesten blijken ook daadwerkelijk te vertrouwen te zijn. Daardoor heb je weinig controle over de projecten en dat voelt niet voor iedereen lekker. Het is echter de enige manier.

Zodra je op het juiste spoor zit kwa hiepergroei kan je je langzaam en zeker voorbereiden op de posthiepergroeiperiode door te anticiperen op efficiency en optimalisatie van het bedrijfsmodel, de organisatie en haar processen. De metriek uitbreiden zodat ook rendement een rol gaat spelen in het spel is dan op zijn plaats. Een hiepergroeiperiode kent een lange aanlooptijd, enkele intense seizoenen van hiepergroei en vervolgens een stabilisering en optimalisering van de markt.

Magneetwerking—De aandacht voor toegevoegde waarde voor alle spelers in het ecosysteem en de focus op het behouden en groeien van klanten verankert de tweede helft van de hiepergroei en voedt de veerkracht van het geheel. Daarnaast levert het een steeds groter wordende aantrekkingskracht op klanten en toeleveranciers die nu nog bij anderen zitten.

Richt de aandacht op het verder optimaliseren van het rendement tegen het einde van de hiepergroei, zodra de markt volwassen is geworden. Maak onderscheid tussen kern- en contextactiviteiten en besteed de laatste uit aan externe partners. Optimaliseer het bedrijfsmodel en bijbehorende ecosysteem als geheel. De grootste groeiperiode is voorbij en de belangrijkste spelers zijn bekend.

Innoveer zorgvuldig

Trap niet in de val van te ver vooruitkijken of te ver voor de muziek uitlopen, met name als het om technologie gaat. De volgende golf is namelijk alweer in opkomst. Gisteren sprak iedereen over The Secret. De dag daarvoor ging elk gesprek over What the bleep?. En daarvoor ging het over Emotionele Intelligentie. En vandaag gaat het over Business Spiritualiteit, ‘Agile’, ‘Lean’ en ‘Craftmanship’.

Uiteraard is het afstemmen op belangrijke (technologische) trends van belang. Uitwijden over de strategische gevolgen van toekomstige technologie is niet vaak een activiteit van de leiders die overblijven na hiepergroei. Richt je aandacht daarom op die zaken waarvan de markt of samenleving de smaak te pakken heeft. Toekomstige zaken zijn nog enkele jaren ver weg en als je jouw aandacht daarop richt mis je vandaag een aantal unieke kansen die er voor kunnen zorgen dat jij een van de nieuwe leiders bent.

Innovatie is 10% inspiratie en 90% imitatie. Neem regelmatig een kleinschalige lokale proef op de som met toekomstige technologie om te ontdekken welke veelbelovende ontwikkelingen zinnig zijn te integreren in de huidige situatie. Kleine investeringen met weinig risico houden je scherp. Kortom, laat je niet afleiden door de kristallen bol.

Organiseer zoals Starbucks

Er zijn drie dingen belangrijk tijdens hiepergroei: standaardisatie, standaardisatie en standaardisatie. Standaardiseer technologie, organisatiestructuren, bedrijfsprocessen en IT zoveel mogelijk en tot in alle uithoeken van je ecosysteem. Het maakt het geheel voorspelbaar, schaalbaar, wendbaar en evolueerbaar.

Er ontstaat een gemeenschappelijke woordenschat en gereedschapskist waar je naar verhouding weinig omkijken naar hebt. Het levert je tijd op om je te richten op je primaire doel: klanten aantrekken. Zelfs als de processen inefficiënt zijn, of de instrumenten duur, dan nog is standaardisatie te verkiezen boven een wirwar van zeer specialistische oplossingen. Je krijgt op deze manier differentiatie door standaardisatie.

Starbucks, McDonald’s, Australian Homemade, Apple Store werken allemaal en zeer succesvol met zo’n franchiseformule. Diezelfde kenmerken kan je ook binnen je eigen toko invoeren ter voorbereiding op hiepergroei.

Als iedereen dezelfde instrumenten gebruikt, dezelfde kantoor- of winkelinrichting heeft, dezelfde huisstijl gebruikt, dezelfde maandrapportage, dezelfde formaten voor rapporatages, dezelfde klantsystemen en dezelfde metrieken gebruikt voelt iedereen zich overal thuis. Het geheel lijkt op een interne franchisingconstructie, en dat is het in feite ook. Het is de olie in de communicatie.

Een beukenboom met meer dan een miljoen beukenblaadjes die allemaal op elkaar lijken maar waarvan er geen twee hetzelfde zijn. Het voorziet in een gemeenschappelijke lijm die het geheel bij elkaar houdt en de snelheid van groei en ontwikkeling versterkt en leidt tot een sterk merk met bijbehorende persoonlijkheid en identiteit.

Mensen die van de ene plek naar de andere verhuizen treffen daar dezelfde infrastructuur aan. Alles is uitwisselbaar en mensen zijn ook na een verhuizing weer direct inzetbaar. Gemeenschappelijke systemen en processen houden de snelheid erin.

Standaardiseer de protocollen voor communicatie en zakendoenen zorg ervoor dat de gegevens voor iedereen hetzelfde betekenen en razendsnel geanalyseerd kunnen worden zodat de juiste beslissingen snel en doeltreffend gemaakt kunnen worden.

Tijdens hiepergroei is er geen tijd voor de jaloerse bescherming van de eigen beslisrechten en de eigen niet-uitwisselbare systemen.

Overnames en fusies tijdens hiepergroei zijn ook uit den boze. Tegen de tijd dat je de overeenkomst hebt getekend, laat staan geïntegreerd, om nog maar te zwijgen van de cultuurbotsing, ben je ingehaald en ziet de concurrent jou in zijn achteruitkijkspiegel, terwijl hij lachend toekijkt waneer jouw klanten bij hem aan boord springen. Een infrastructuur die werkt als één geheel is de perfecte voedingsbodem voor hiepergroei.

Wees meedogenloos liefdevol en gedisciplineerd in de handhaving van eenvoud en schaalbaarheid ter voorbereiding en tijdens hiepergroei. Dat is niet altijd de goedkoopste oplossing, maar dat is geen probleem tijdens hiepergroei. Het rendement op deze investering verschijnt in exponentiële mate zodra je als een van de leiders overblijft in de volwassen markt. Vasthoudendheid loont.

Beslissers dichtbij de actie

Zodra de hiepergroei leidt tot opschaling met geografische verspreiding, waarbij dezelfde infrastructuur voor organisatie, informatie en processen voorwaardelijk aanwezig is, dienen ook lokaal telkens de juiste beslissingen en keuzes gemaakt te worden—beslissers dichtbij de actie. Je loopt anders een grote kans op beslissingsverlamming. Dit kan gebeuren doordat de bevoegdheid tot het maken van soms kleine keuzes die standaard voor iedereen gelden bij lokale leiders blijft hangen.

Andersom gebeurt ook. Voor voor de hand liggende beslissingen verwijst de lokale leider toch telkens naar het hoofdkwartier, terwijl ze ook lokaal zinnig genomen kunnen worden. Als je zelfs voor de keuze van toiletpapier het hoofdkwartier moet raadplegen komt het geheel piepend en knarsend tot stilstand.

Beslissingsverlamming kan je je absoluut niet veroorloven tijdens hiepergroei. Maak daarom direct duidelijk wie wat kan beslissen en tot welk nivo. De grootste taak daarbij is het definiëren van de rol van het hoofdkwartier.

Ook hier komt weer model gebaseerd op franchising om de hoek kijken. Het hoofdkwartier richt zich primair op drie functies:

 1. het zetten van meetbare stragische doelen—zich ervan verzekerend dat iedereen ze begrijpt;
 2. het goedkeuren en volgen van budgetten en uitgaven;
 3. het maken van organisatiebrede afspraken—met name voor communicatie en richting.

Als regionale leiders het nodig vindt nieuwe deelgevers of partners aan te trekken kan ze dat lokaal doen zolang ze haar doelen maar behaalt. Bijna alle operationele beslissingen worden overgelaten aan de discretie en wijsheid van de lokale mensen.

Bijna iedereen in de organisatie kan het gevoel hebben het recht hebben om te ondersteunen bij het nemen van een beslissing. Sommigen zullen uiteindelijk moeten leven met de gevolgen van elke beslissing. Regel het daarom zo dat diegenen die rechtreeks met welke beslissing dan ook moeten leven de voornaamste beslissers voor die beslissing zijn. Gebruik instemming (consent) als basis voor het maken van die keuzes.

Voorkom sjoemelen en toets elke keuze tegen de drie tot vijf waarden voor de groep en de beginselen en vraag jezelf en elkaar af: voelt het goed? klopt het? werkt het? Geef aan in hoe en in welke mate de keuze bijdraagt aan symbiose. Raadpleeg bij twijfel de codex en stel een wijze dwaas die uitgenodigd wordt om scherpe en gewetensvolle vragen te stellen vanuit een onschendbare positie. beloon klokkenluiders die bij nader onderzoek terecht aan de bel blijken te hebben getrokken.

Laat de top hierbij als leidend voorbeeld dienen door de elke ontdekte oneerlijkheid aan het licht te brengen en de daders daarvan meedogenloos liefdevol te straffen. Neem als basishouding echter die van vertrouwen aan. In de situatie van hiepergroei heb je namelijk helemaal geen tijd om als politieman op te treden. In de praktijk blijkt dit prima te werken. In het algemeen houdt iedereen zich aan de hoge ethische standaarden die gedeeld worden door de zwerm.

De meesten hebben een hekel aan corruptie en sabotage en bijten de hand die hun voedt niet.

De beslissers dichtbij de actie maakt het geheel enorm slagvaardig en bespaart veel tijd doordat beslissingen niet meer verwezen worden naar anderen en snel kunnen worden genomen. Het zorgt ervoor dat lokale kansen die bijdrage aan het doel van het grotere geheel direct opgepakt en omarmt kunnen worden. Naast het feit dat ze bijdragen aan het grotere balang dragen ze ook direct bij aan de lokale reputatie en individueel ondernemerschap. Het vergroot de zelfverzekerheid en zet aan tot pro-actie van alle betrokkenen. Het begeestert en geeft energie.

Veel kansen die op deze wijze succesvol blijken te zijn worden als een lopend vuurtje overgenomen door de andere organen van de chaorganisatie. De innovatiekracht en het scheppend vermogen van de chaorganisatie en haar ecosysteem nemen hierdoor exponentieel toe.

Uiteindelijk leidt het tot een enorme aantrekkingskracht voor andere kandidaten om zich aan te willen sluiten. Ze willen gewoon hier werken of voor je werken omdat ze zien en weten dat ze hier dingen gedaan krijgen.

Diezelfde aantrekkingskracht lokt ook een stormvloed van klanten die afkomen op het succes van de toegevoegde waarde en betekenis die jij brengt.

Zo ontstaat een zichzelf versterkende terugkoppellus van meer klanten, meer deelgevers, meer toeleveranciers, en het ecosysteem slingert zich in het oog van de tornado.

Koester ondernemingszin

Als je beslissers dichtbij de actie aanjaagt, werk dan ook aan ondernemingszin. Jij kiest en doet. Je bent wat je doet. Omarm het principe van succes door fouten en neem voortdurend de proef op de som. Als het niet werkt laat je het los en onderneem je iets anders zolang je maar kan laten zien dat het de tweede of derde keer wel werkt.

Sterker nog, verhef succes door fouten tot standaard en beloon het door budgetten vrij te maken voor experimenten. Stel een prijs in voor de fout van de week zodat de onterechte angst voor het maken van fouten volledig verdwijnt. Lopen is ook voortdurend een klein beetje voorovervallen heeft de wetenschap ontdekt. Maak het falen in kleine stappen een tweede natuur. Dat is precies de cultuur die je wilt in hiepergroei.

Alleen daardoor leer je snel en slagvaardig en ben je in staat om snel en doeltreffend onderscheid te maken tussen zaken die wel en niet werken. Neem de zorg die mensen hebben over wat er met ze gebeurt als ze falen weg zodat ze zelfstandig keuzes kunnen maken en lef krijgen. Zo wordt je voortdurend beter in het beter worden. Google gaat daarin zelfs zo ver dat iedereen 20% van zijn of haar tijd volledig naar eigen inzicht mag besteden. Dat heeft al tot heel veel innovaties geleid zoals Orkut, een systeem voor sociaal netwerken, en Google Maps.

Essentieel is dat alle communicatie transparant is en dat iedereen met elkaar kan cummuniceren. organiseer zoals Starbucks schept al een rijke gemeenschappelijke basis voor communicatie. Aangevuld met digitale instrumenten zoals wiki’s, weblogs, sociale netwerken en postlijsten voorziet het deze communicatie van de nodige zuurstof en breekt organisationele silos af tot op de grond en voorkomt later veel vingerwijzingen.

Zo kunnen deelgevers bij de klantendienst vroegtijdig op de hoogte raken van de aanstaande productlancering en zich goed voorbereiden op de diensten die straks van ze gevraagd worden door de markt. Ook hun ervaringen kunnen vroegtijdig voorkomen dat bepaalde zaken worden gelanceerd die later blijken enorm veel onderhoudskosten met zich mee te brengen en daarmee het rendement drastisch te verlagen.

Organiseer elk seizoen een alle hens aan dek die bestaande ecosysteembrede problemen en wensen voor iedereen onder de aandacht brengt en daarvoor oplossingen en actieplannen verzint. Talloze werkvormen zoals open ruimte, bliksempraat en wereldcafé faciliteren een zinderend creatieve en open manier van communiceren, probleemoplossen en innoveren.

Verbeter het delen en de samenhang en consistentie van informatie door de resultaten van vierwekelijkse terugblikken terug te koppelen naar alle deelgevers van het ecosysteem.

Publiceer makkelijk toegankelijke informatie over de zaak, de strategie, het grootse gevaarlijke gedurfde doel en sleutelprojecten van de zwerm. Koester functionele projecten die de verschillende organen overstijgen op alle niveaus en moedig actieve deelname in project- en werkgroepen aan. Pas de inrichting en het meubilair aan aan deze open cultuur van cocreatie.

De kunst is om in alle communicatie deze houding van liefde en lef te versterken en aan te geven hoeveel je die individuele vaardigheden en besluitvaardigheid waardeert, waarbij je de aandacht richt op het oppakken van de natuurlijke hunkering naar kansen en succes.

Presenteer modellen van wat je verwacht dat iedereen doet. vier succes regelmatig en beloon de acties waarvan je vindt dat ze een voorbeeld van de cultuur die je nastreeft. Nodig iedereen uit voorbij te gaan hun primaire functie zodat ze zich echt deelgever van de chaorganisatie voelen en werken om te verbeteren door nieuwe ideeën te implementeren.

Zet je hele ecosysteem in om te co-innoveren en cocreëren en neem eervolle vermeldingen op in communicatie naar het veld. Wees verbaasd over de innovatie- en scheppingskracht van jouw ecosysteem. Uit alle hoeken en gaten komen de ideeën naar je toestromen. Sommigen daarvan zijn de juweeltjes die het ecosysteem jarenlang zullen verrijken en veerkracht geven.

Flow ten top—De hele cultuur die zo ontstaat levert een uitermate vruchtbare grond op voor het schitteren van individuen in het ecosysteem. Hierpgroei lijkt op de snelheidssporten zoals surfen, Formule 1 racen en afdaling skieën. In die sporten vecht je niet met het momentum, maar leer je juist mee te gaan met de krachten. Je wordt één met het geheel. Je bent zowel gefocused als relaxed. In plaats van voorspellen en controle ben je bezig met sturen en meebewegen en maak je op hoge snelheid keuzes op basis van betekenisvolle impulsen uit de omgeving.

Maak iedereen in het ecosysteem vrij om zichzelf, en daarmee het systeem, naar eigen inzicht te laten ontplooien en schep een basis van vertrouwen waarop mensen de moed vinden om een gedurfde proef op de som te nemen. De leiding van het systeem is een klein team met beslissers met breed overzicht die keuzes maakt die het systeem als geheel treffen.

Hiep hiep hoera!

Natuurlijk zijn al deze praktijken en wijze lessen ingevlochten in de Doorbraakversneller.

Zielsprofiel

Wanneer je als een inidividu, een groep, een directie, een team,, kortom met zijn allen aan het Grootse Gevaarlijke Gedurfde Doel werkt, dan wil je graag de verschillen in je team overstijgen en juist die diversiteit inzetten als krachtig scheppend vermogen.

Deepak Chopra gebruikt bij leiderschapsteams het “Soul Profile” of zielsprofiel. Dat zielsprofiel krijg je boven water door iedereen de volgende zeven vragen individueel, en mogelijk voorafgegaan door een brullende stilte, te laten beantwoorden:

 1. Hoe voelde je je tijdens een piekervaring—flow—waarbij alles als vanzelf gaat?
 2. Wat is je levensdoel?
 3. Wat is jouw bijdrage aan jouw gezin, gemeenschap, onderneming, samenleving?
 4. Wie zijn je helden die voor jou als leidend voorbeeld dienen?
 5. Wat zijn de kwaliteiten die je zoekt in je beste vrienden?
 6. Wat zijn jouw unieke talenten—wanneer vergeet je de tijd?
 7. Wat zijn de beste kwaliteiten die ik in mijn relaties met anderen tot uiting laat komen?

Daarom: Verzamel van alle deelgevers anoniem het zielsprofiel en laat een onafhankelijke buitenstaander alle profielen verzamelen en samenvatting in een collectief zielsprofiel.

Tot je verbazing blijkt keer op keer dat individuele zielsprofielen—het bewustzijn van elk individu—meer overeenstemming hebben dan verschillen. Ze wijzen meestal in dezelfde richting en helpen daarmee de spirit in de groep aan te wakkeren.

Een collectief zielsprofiel werkt aanstekelijk en brengt het hogere belang duidelijk in beeld. Het gemeenschappelijk verlangen naar de zee zorgt zo voor de schepping en realisatie van de mooiste en beste boten nodig voor de reis.

Het zielsprofiel gemixt met de Droom vormt een uitermate krachtig middel voor exponentiële verandering. De Doorbraakversneller weet er alles van.

Vitamine Creativiteit

Nieuwe Dimensies organiseert alweer een boeiend seminar, nu over de spiritualiteit en creativiteit die ten grondslag ligt aan de successen van Apple, Google, Starbucks, TomTom, IKEA, Yahoo, Linux. Ja, de hele onstuimige ontwikkeling van het Internet en het Web is één grote stortvloed van co-creativiteit. Slechts 2% aan creativiteit is de noodzakelijke voorwaarde voor innovatiekracht. De rest is logica en patronen.

Hans Peter Roel, Jeff Gaspersz, Manu de Bruyn en Kees van Zijtveld dagen je op 10 juni uit om een doorbraak in creatief denken te realiseren. Meer informatie vinden en inschrijven kan via http://www.nieuwedimensies.nl/EML/SpiritualiteitEnCreativiteit.html

De meeste slimme mensen werken natuurlijk niet voor jouw organisatie, ook al wens je dat jezelf wel toe. Hoe prachtig is het als je juist de gebundelde creativiteit van anderen in kunt zetten. Co-creatie en open source zijn daarbij de succespraktijken en vormen twee van de sleutels van de Doorbraakversneller. Doorbreken en hiepergroei kun je leren.

Leer Doorbreken in 7 stappen

Droom

Tijdens Chopra’s De ziel van leiderschap noemde hij een oefening waarin hij de top van Pepsico vroeg anoniem hun droom te beschrijven aan de hand van de volgende vragen:

 1. Ik wil leven in een wereld die…
 2. Ik raak geïnspireerd in een organisatie die…
 3. Ik zal trots zijn om een team te leiden dat…
 4. Hoe ziet een transformationele samenleving er voor jou uit?
 5. Beschrijf in een paar zinnen jouw werk in de wereld.
 6. Wat heb je nodig van jouw team of organisatie?
 7. Wat kan je jouw team of organisatie bieden?

Op deze manier kwam de top van Pepsico erachter dat ze eigenlijk helemaal niet in de wereld zijn om gekleurd water met een bubbel en een smaak aan de mens te brengen. Sindsdien praktiseren ze van onderop bewustzijnstraining bij Pepsico en richten ze zich veel meer op de gezondheid en het welzijn van haar klanten en op hun Aarde Toegevoegde Waarde of ATW.

Doorbreken in 7 stappen

Doorbreken is mensenwerk en daarom is training en coaching van cruciaal belang. Het individuele ontpoppingsplan smeedt een ijzersterk team. Dit team wordt—als besmettelijk leidend voorbeeld—op meerdere plekken in het ecosysteem geïmiteerd en zet zo de doorbraak in.

De Doorbraakversneller leert jou en jouw chaorganisatie doorbreken in 7 stappen:

 1. Inleving—De kwartiermakers brengen het grootse gevaarlijke gedurfde doel in kaart en bereiden de cultuurscan voor om het juiste zelfselecterend team voor te bereiden. Duur: één dagdeel.
 2. Aftrap—Het zelfselecterend team zet de verwachtingen om in glasheldere acceptatiecriteria, zowel kwalitatief als kwantitatief. Duur: één dag.
 3. Passie—In kaart brengen van individuele gedrags- en drijfveren van het team en het bijbehorende persoonlijke ontpoppingsplan waarop we individuele teamleden en het team als geheel coachen om als beste besmettelijkste leidend voorbeeld uit de bus te komen. Duur: één dag.
 4. Presentie—Twee dagen intensief met elkaar in de slag om te leren omgaan met het holacratische besturingssysteem, open source, en wendbaar ontwikkelen om zo vanuit eenpuntige aandacht de bedoeling te zijn.
 5. Rijles—Coachingssessies van een halve dag per sprint begeleid door de teamleider. Individuele coaching on the job waar nodig houdt de zaag scherp.
 6. Seizoensfeest—Vieren van de overwinningen, doorbraken en successen met het team. Na het eerste seizoen ploeg- en zaaiwerk buiten het eigen terrein.
 7. Wasdom—Binnen vier seizoenen de doorbraak en hiepergroei van datgene wat op wilde komen. Verspreiding van de begeestering onder iedereen die dat maar wil.

Risicoloos Resultaat en Rendement

Aardbron gaat met u een inspannings- én resultaatverplichting aan. Zo effectief, efficiënt en wendbaar mogelijk ontwikkelen waarbij risico geminimaliseerd en rendement gemaximaliseerd wordt. Incrementele financiering en glasheldere acceptatiecriteria gecombineerd met gedeeld risico en resultaat.

Wat levert jou dat op?

 • Duurzame en voorspelbare ontwikkeling en implementatie.
 • Een duidelijke kop en een staart aan het project.
 • Helderheid over wanneer iets naar tevredenheid is opgeleverd en geaccepteerd.
 • Concrete en bruikbare resultaten en voortgang.
 • Niet of nauwelijks risico.
 • Optimaal rendement.
 • Inzicht in benodigde incrementele investeringen.
 • Flexibel prioriteiten stellen en veranderen.
 • Elk moment van gedachten kunnen veranderen.
 • Functionele veranderingen realiseren tegen redelijke investeringen.
 • Tijdige informatie rondom veranderingen in planning en voortdurende terugkoppeling.
 • Aanpasbare draagwijdte om toch de gewenste einddatum te halen.
 • Altijd een werkend ecosysteem waarin de investeringen tot dan toe duidelijk zichtbaar zijn.
 • De gelegenheid om op een willekeurig moment te stoppen.

Tijdsplan

 • ½ dag inleving
  • Inleving teamleider
  • In kaart brengen gewenste doorbraak
 • 1 dag aftrap
  • Doorbraakcontract
  • Ontpoppingsplan
  • Hartslag sprints
 • 2 dagen training
  • Exponentiële ontwikkeling
  • Co-creatie & open source
  • Holacratie
 • 1 dag per sprint
  • Planningsspel
  • Sturen en meebewegen
  • Individuele coaching

Breek ook door

Breek ook door en neem contact op via doorbraak at aardbron • nl.

Mijn intentie

Ruwe vertaling van http://deepakchopra.com/2008/04/24/video-my-intent/

Ik ben een lange tijd weggeweest en was op reis in Europa en Zuid-Afrika en ik ben net terug in mijn kantoor. En het viel mij op dat Monica, mijn dochter, veel voortgang heeft geboekt met haar nieuwe bedrijf intent.com. En ze vroeg me wat is mijn intentie? Ik dacht, laat ik het delen met jullie.

Mijn intentie is om een kritische massa mensen te helpen bereiken met de boodschap voor persoonlijke en sociale transformatie voor een gezonder gelukkiger wereld. Een wereld met sociale rechtvaardigheid, economische bekrachtiging voor allen, conflictoplossing, geweldloze communicatie en een planeet met een ecologische balans.

Dat lijkt een grote intentie. En dat is het ook en het gebeurt mogelijk niet in mijn leven. Maar wat dan nog? Waar is dan een droom anders voor?

Ik denk dat de vervulling van intentie georganiseerd kan worden als we een aantal regels in acht nemen:

 1. Ga je ego uit de weg.
 2. Maak je geen zorgen om wie er met de eer strijkt.
 3. Als het zo groot is, (h)erken dat het mogelijk niet in jouw leven zal gebeuren.
 4. Onthecht je van de uitkomst.
 5. Verzeker je ervan dat je interne leven consistent is met je publieke houdingen.

Dat is een behoorlijke taak. Echter, intentie is een natuurkracht. Intentie kan niet gestopt worden als het vanuit de dieptes van je zijn komt. Intentie heeft oneindige organisatiekracht. Het heeft het vermogen geërfd om alle elementen en krachten rondom je intentie organiseren.

Intentie dient uit je ziel te komen. Intentie dient uit je geest te komen. Dat is de plek waar intentie huist. Als de intentie op je ego is gebaseerd, is het overduidelijk wat zwak.

Dit zijn mijn ideeën waarom intentie oneindige organisatiekracht heeft. Bewustzijn is de grond van het zijn. Het mechanisme van de evolutie is ook op de georkestreerd op de basis van intentie en neemt regelmatig kwantumsprongen in creativiteit.

Intentie is de basis voor inzicht, van intuïtie, van verbeelding en bewust kiezen. Met andere woorden, niets is krachtiger dan intentie.

Dat is mijn intentie. Intentie als website op http://intent.com helpt iedereen haar eigen intenties te vervullen. Dat schept een betere wereld.

Deel je gedachten met me. En veel dank dat je me deze vraag stelde, Monica.

—Deepak Chopra, 24 april 2008.

Laat dit nu precies samenvallen met mijn intentie. Oh, wat voelt dat goed.

De Ziel van Leiderschap

Een prachtige dag in een redelijk zonnig Almere met Deepak Chopra. En ja, hij heeft in de ochtend de hele werking van het Universum helder uit de doeken gedaan. Einstein, kwantumfysika, de wet van de aantrekkingskracht, de ziel, het bewustzijn. Ook de video van Jill Bolte Taylor werd ‘s middags integraal getoond.

Veel dank aan Kees en Arthur van Zijtveld & Team van Nieuwe Dimensies voor het chaorganiseren van deze waardevolle dag.

Hieronder mijn aantekeningen, waarvan uitgewerkt:

Martien’s aantekeningen van The Soul of Leadership (pdf)

JAM in het Co-creation lab

Co-creatie is een cruciaal element van de Doorbraakversneller. Frits Oukes van XpStagers heeft zelfs een een mobiel lab met meubilair voor open innovatie en co-creatie ontworpen en gerealiseerd. Een inspirerende en rustgevende omgeving waarin deelnemers zelf actief worden. Samen met het beelddenken Dennis Luijer & Crew van JAM ontstaat zo makkelijk een gemeenschappelijk beeld en schept het een nieuwe serieuze speelplaats voor zakelijke zingeving.

Visueel Denken

Het is moeilijk meer voor te stellen: communicatie zonder visualisatie. Dialoog, discussie, beslissen of het overbrengen van een boodschap gaat nu eenmaal beter met beelden om dit ondersteunen.

De visualisaties, illustraties en tekeningen worden vaak live tijdens een sessie of presentatie gemaakt. Zo ontstaat snel een helder groepsgeheugen waarin de essentie van het proces, de bedoeling of de visie gevangen wordt. Energie gaat en blijft stromen.

 • Visueel Notuleren—Geen lappen tekst, maar treffende tekeningen als notulen bevorderen de uitwisseling van ideeën en gedachten door deze te live te tekenen. Door een paar relevante visuele ankers voorafgaand aan een workshop of brainstorm komt het geheel snel op gang.
 • Praatplaat—Een ‘praatplaat’ van complexe processen of projecten en wilde ideeën zijn beter te volgen als deze goed in beeld worden gebracht. De verschillende disciplines kunnen hierdoor veel beter met elkaar communiceren en hun verschillen overstijgen.

The Art of Hosting

Het produkt van het co-creation lab vermenigvuldigt, visueel denken en “the art of hosting” levert een zeer groot scheppend vermogen. Het stellen van vragen die er toe doen en het scheppen van een open, vrije atmosfeer zijn hiervoor cruciaal. Een meedogenloos liefdevolle facilitator versoepelt het proces en katalyseert baanbrekende creatieprocessen.

Co-creëren doe je samen. Neem contact op voor een intakegesprek.


Externe links

De Essentie van Leiderschap

Nyenrode’s leerstoel over Business Spiritualiteit trekt regelmatig een groep gepassioneerde mensen naar Breukelen wanneer Paul de Blot weer een avondcollege organiseert. Een bijzonder netwerk waar veel oud-Nyenrodianen elkaar elke maand ontmoeten. Diezelfde Paul de Blot opent en sluit op donderdag 5 juni ook een een seminar met de titel “The Essence of Leadership”. Sri Vasuveda daagt je die middag uit om leiderschap te zien als een zeker niveau van bewustzijn.

Sri Vasudeva is nieuw voor me. Vasuveda is de oprichter en leider van de internationale Blue Star organisatie, die zich richt op het ontwikkelen van het bewustzijn in mensen. Hij is auteur van diverse boeken en artikelen over spiritualiteit, leiderschap, counseling, coaching en therapie.

Via Marcel Dierselhuis van Mopana kreeg ik de uitnodiging voor 5 juni van Willem Elzinga van Bron Consultancy. Het woord bron intrigeerde me, dus meteen Willem maar eens even gebeld. Blijkt dat er 4 juni ook nog een lezing in Noordwijk is met als titel “Je emoties de baas“, én op 6 juni begint er een vijfdaagse congres/retreat.

We zijn op weg naar een samenlevenskunst waarin het wij de autonomie van het individu bekrachtigd wordt zoals nooit tevoren.

Aangevuld met het helen van onze Aarde is dat een cruciaal onderdeel van Aardbron’s missie.

Op slag inzicht

Op een morgen barstte er een bloedvat in het brein van Jill Bolte Taylor. Als neuroanatomist besefte ze dat ze op de voorste rij zat van haar eigen hersenbloeding:

“Hoeveel hersenwetenschappers zijn in staat geweest om hun eigen brein van binnenuit te bestuderen? Ik heb net zoveel uit het verlies van mijn linker hersenhelft geleerd als in mijn totale academische carrière.”

Ze keek toe terwijl haar hersenfuncties zich een voor een afschakelden:motoriek, spraak, geheugen, zelfbewustzijn… Ze bestudeerde en herinnerde elk moment.

Verbaasd over het feit dat ze nog leeft en verwonderd over hoe haar revalidatie een stroom van creatieve energie in haar heeft losgemaakt. Een krachtig, roerend en indrukwekkend verhaal over revalidatie en onder- en bovenbewustzijn dat je raakt. Een ervaring van absolute eenheid die je diep raakt—hoe onze hersenen ons definieren en ons met onze Aarde en het universum en met elkaar verbind. De moeite waard dus om 19 minuten naar te kijken.


Doorbraakversneller

De ontwikkeling van de Doorbraakversneller™ is gestart.

De Doorbraakversneller:

 1. Vergroot de kans op het succesvol doorbreken van goede ideeën, samenwerkingsverbanden en technologiën.
 2. Verkort de tijd tot volledige wasdom.
 3. Haalt het “tipping point” dichterbij.

Kortom:

De Doorbraakversneller katalyseert hiepergroei.

Gebaseerd op de natuurlijke en spirituele wetten van simplexiteit die geleid hebben tot de successen zoals de telefoon, het Internet en Wikipedia richt de Doorbraakversneller zich daarbij op de volledige ontplooiing van de mens. En alles aan de Doorbraakversneller wordt volledig open source.

Ideale kandidaten de Doorbraakversneller zijn in eerste instantie veelbelovende organisaties en samenwerkingsverbanden en projecten of programma’s die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen zijn (bijvoorbeeld: zorg, diverse sectoren, onderwijs, overheden).

Initiatieven en projecten die bijdragen aan duurzaamheid, samenlevenskunst en het helen van Nederland en onze Aarde hebben de grootste aantrekkingskracht op de Doorbraakversneller.

Het creëert met alle betrokkenen een omgeving waarbinnen letterlijk energie (kennis, creativiteit, nut, toegevoegde waarde, etc.) weer kan stromen en minder energie wordt verspild. Sociale en zakelijke zingeving dus. Het besturingssysteem is gebaseerd op holacratie—het vlechtwerk van sociocratie en “agile development“.

Het is een volledig open source platform dat een sociale vertaling is van open-source successen zoals Wikipedia. Dienstverlening wordt volgens het Creative Commons-principe ontwikkeld.

De Doorbraakversneller is en wordt natuurlijk zelf ook een co-creatie. Als jij in staat en bereid bent om mee te bouwen aan de Doorbraakversneller, neem dan contact op en wordt deelgenoot. Aardborrel 003 staat in het teken van die kameraadschap.


De Doorbraakversneller is op zich zelf een ecologisch systeem dat werkt vanuit natuurlijke ordeningsprincipes. Via het open platform werken kleine en grote organisaties samen om complexe vraagstukken op te lossen en doorbraken te realiseren.

Ter illustratie hebben we Paul Witteman interviewt Dennis Kerkhoven over de Doorbraakversneller verzonnen (PDF, 704 KB).

Wanneer breek jij door?

Exponentieel ontwikkelen kun je leren in Doorbreken in 7 stappen.

Deepak Chopra in Almere op 16 april

Almere heeft een mooie dag op 16 april in haar schouwburg wanneer Deepak Chopra voor een lange, intensieve en bruisende dag over De Ziel van Leiderschap zorgt. De belangstelling voor spiritualiteit en leiderschap en business spiritualiteit neemt hand over hand toe. Dat is een mooie ontwikkeling want het helpt met de realisatie van wat ik maar zakelijke zingeving noem.

Een leider die zich bewust is als de symbolische ziel van een gemeenschap katalyseert haar naar groei, bloei en wasdom. Zo’n—letterlijk begeesterd—leider omarmt chaorde en weet onder die chaorde de spirituele structuur.

Tijd bestaat niet” zegt Chopra in een van zijn vlogs; er bestaat alleen maar eeuwigheid. De tijdillusie wordt gebroken zodra we de barrière van ons ego breken. Bewijs: bij echte liefde (als werkwoord) verlies je het besef van tijd volledig en ervaar je volledige eenheid. Zijn vlog van onlangs met als titel “God is een werkwoord” resoneert hier ook behoorlijk mee.

Ook Chopra’s oproep voor het bewijzen voor het bestaan van de ziel middels wetenschappelijke experimenten en zijn “CAT scan of the Global Brain” en zijn onlangs verschenen “The Third Jesus” intrigeren me.

Het feit dat Deepak Chopra in Nederland dringt zelfs—en dat verwondert mij niets—door tot de Lotusvijver van OHM. Ik ben zeer benieuwd of Chopra naast de ziel van leiderschap deze punten ook raakt op woensdag 16 april in Almere en kijk uit naar deze dag.

Inschrijven is nog steeds mogelijk via http://www.deepakkomtnaarnederland.nl/. Daar vind je alle informatie over dit evenement van Nieuwe Dimensies.

Als de dollar valt

als-de-dollar-valt-omslag-klein.pngKen je het boekje Als de dollar valt van Willem Middelkoop? Kreeg ik gister van Rob van Hilten van Qoin. Heb het in één ruk uitgelezen. Angstaanjagend. Het grootste legitieme gokpaleis van de wereld. Er is snel behoefte aan een nieuw, vervangend systeem. Vreemd overigens dat Middelkoop het niet of nauwelijks heeft over de desastreuze destructieve spiraalwerking van rente.

Liever een einde met pijn dan pijn zonder einde.

Dankbaar werk voor de Doorbraakversneller™…

Technologie: toegepaste kunst

Technologie (Grieks: τεχνολογια < τεχνη "vakmanschap" + λογος "woord, betekenis" + achtervoegsel ια) is de systematische en praktische toepassing van kennis. Het Griekse technologia—ontleend aan techne (‘kunst’)—verwijst naar een verhandeling over de kunsten. Toen de term voor het eerst in de 17e eeuw in westerse culturen werd gebruikt, verwees zij naar een systematische discussie over ‘toegepaste kunsten’ of ambachten, waarna de term geleidelijk synoniem werd met de ambachten of kunsten zelf.

Begin 20e eeuw werd de betekenis uitgebreid, zodat zij niet alleen gereedschappen en machines omvatte, maar ook immateriële methoden en technieken—dus de systematische toepassing van die methoden of technieken.

De meeste hedendaagse definities van technologie leggen de nadruk op de relatie met wetenschap. Zo definieert de socioloog Manuel Castells technologie als ‘het geheel van instrumenten, regels en procedures door middel waarvan wetenschappelijke kennis bij een gegeven taak op reproduceerdbare wijze wordt toegepast’.

Wij definiëren grote tijdperken van menselijke beschaving in termen van hun technologieën—vanaf de Steentijd via de Bronstijd en IJzertijd tot en met het Industriële Tijdperk, het Atoomtijdperk en het Informatietijdperk.

Aan het begin van de 21e eeuw gloort een tijdperk op weg naar algehele wijsheid en het ontstaan van een noösfeer waarin het aspect kunst weer nieuw leven krijgt ingeblazen en in ere wordt hersteld. Technologie en noëtica gaan daarbij hand in hand. De derde grote fase van de Evolutie van het Heelal. Voorbeelden: De sociale en intelligente processen op aarde. Verwante begrippen: Sociale Evolutie, Socialisatie, Global Mind, Global Brain, Christogenese.

Van Dale zegt over technologie het volgende:

tech·no·lo·gie (de ~ (v.), ~ën):

 • leer van de handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften
 • systematische toepassing van een wetenschap in de techniek[1]

Wijlen Douglas Adams (auteur van o.a. “The Hitchhikers Guide to the Galaxy”) zei ooit treffend:

“Technology is something that does not work yet.”

Volg op Aardnoot de zich immer ontwikkelende definitie van technologie.

Inhaalslag Bildung voor altijd

De interesse van Aardbron richt zich op het klaar zijn voor altijd. Niet beperkt tot het nu of het straks; nee, voor altijd. Volgens Klaus Prange is Bildung voor altijd. Ik ben dat volkomen met hem eens. Aardbron houdt zich kortgezegd dan ook met al haar trainingen, samenscholingen en andere activiteiten bezig met Bildung.

Denken en zijn. Natuur en geest. Materie en bewustzijn. Voor het filosofisch materialisme komt de materie op de eerste plaats. De geest komt voor het filosofisch idealisme op de eerste plaats. Bildung stamt uit het (Duits) filosofisch idealisme.

Onder het filosofisch idealisme vallen de filosofieën die aangeven dat de natuur, de materie voortkomt uit en bepaald wordt door iets ideëels, het bewustzijn, het denken, de geest, de wil. In onze tijd zou je kunnen zeggen: de wil tot ontvouwen. De belangrijkste stromingen zijn subjectief idealisme (de materie is afgeleid van het menselijk bewustzijn) en objectief idealisme (de materie is weliswaar onafhankelijk van het menselijk bewustzijn, maar is geschapen door een geestelijk/goddelijk wezen).

Oorspronkelijk was Bildung een theologisch begrip: je moest je vormen naar Gods beeld. De theologische inhoud verdween echter en Bildung kreeg een algemene morele en ethische betekenis. En die betekenis heeft Bildung nog steeds.

Bildung vertegenwoordigt de complexiteit van het echte leven. In tegenstelling tot onze (materialistische) reductionistisch wetenschappelijke benadering van educatie (educare is latijn voor opvoeden: uitlokken tot ontwikkeling, w.o. onderwijzen) waarvoor leren en opvoeden een functie hebben (de mens als machine) ten behoeve van de ‘soortelijkheid’ van de mens. Bildung heeft waarde in zichzelf, heeft te maken met vrijheid, waardigheid, met esthetica, met spiritualiteit, met authenticiteit, zo je wilt idiosyncrasie, met moraliteit.

De mens is geen machine. We zijn echter wél opgegroeid en gevormd met de reductionistische benadering van educatie. We komen half van school af, we bevinden ons half op ons werk, we zijn slechts half klaar voor de eigen tijd. De activiteiten van Aardbron masseren de geest in de machine om heel klaar te zijn voor de eigen tijd. Hoe kunnen we klaar zijn voor de toekomst en voor altijd, als we half klaar zijn voor de eigen tijd? Er is een inhaalslag op het gebied van Bildung noodzakelijk.

Vermoorden scholen creativiteit?

Aardbron is passievol geïnspireerd door Ken Robinson’s visie en standpunten.

Heb je 20 minuten en zin om serieus te lachen? Bekijk dan de video van Sir Ken Robinson vol met humor.

Hieronder vind je de vrije vertaling van de transcript naar het gloedvolle betoog van Sir Ken Robinson over Do Schools Kill Creativity?.

Ongebreidelde creativiteit bruist overal waar je kijkt de pan uit. Zoals op conferenties als TED, PINC en de Picnic Green Challenge. En in de markt. Op Internet. Nieuwe organisatievormen, nieuwe zakelijke vormen, crowdsourcing, open innovatie, open source, microkredieten. Dit is echter het begin.

We zitten op een plek waar we geen enkel idee hebben van wat ons te wachten staat in de toekomst of hoe het spel gespeeld gaat worden.

Aardbron heeft een gepassioneerde interesse in educatie. Eigenlijk heeft iedereen interesse in educatie. Wie eigenlijk niet? Vraag iemand wat over zijn of haar opleiding, en ze nagelen je tegen de muur met anekdotes en meningen over school en haar systeem. Zaken zoals opleiding hebben diepgaand effect op mensen. Net zoals geld en religie.

Educatie is ook een fantastisch woord. In het Latijn betekent educere ‘uit-leiden’, van e- (variant van ex-) ‘uit’ + ducere ‘leiden’. Met andere woorden, datgene naar boven halen wat al aanwezig is in een latente of onderontwikkelde vorm. Dit in contrast met de term induceren (inductie), hetgeen betekent: de overhand krijgen, door invloed en overtuiging in beweging zetten, aandrijven, voortstuwen, aansporen, aanzetten tot, ophitsen, opdringen, bijna altijd door uitwendige prikkels.

We hebben eigenlijk allemaal grote interesse in educatie. We hebben een zeer grote gevestigde interesse in educatie. Gedeeltelijk vanwege het feit dat educatie bedoelt ons mee te nemen naar de toekomst die we nog niet bevatten.

Sta er maar eens even bij stil. Kinderen die dit jaar met school beginnen gaan in 2068 met pensioen. Ondanks alle beschikbare expertise in de wereld heeft niemand enig idee hoe de wereld er over vijf jaar uit zal zien, laat staan over 60 jaar. Tegelijkertijd worden we verondersteld ze daarvoor op te leiden! De onvoorspelbaarheid is uitzonderlijk.

En we zijn er ondertussen allemaal wel overtuigd van de buitengewone vermogens die kinderen hebben, hun vermogen tot innovatie, creativiteit en authenticiteit. Het is vaak uitzonderlijk in wat sommige kinderen klaarspeelt. En álle kinderen hebben deze gave in meer of mindere mate. Een wonderkind is een voorbeeld van de uitzonderlijke toewijding van iemand die een talent gevonden heeft.

Alle kinderen hebben ontzagwekkende talenten die wij vervolgens behoorlijk meedogenloos verspillen.

Dus wat hebben educatie en creativiteit met elkaar te maken? Creativiteit is op dit moment minstens zo belangrijk als kunnen lezen en schrijven. En wij dienen die creativiteit met de zelfde status te behandelen.

Leuk verhaaltje tussendoor. Een meisje van zes jaar lette tijdens de lessen niet of nauwelijks op, behalve bij tekenles. De tekenleraar, hierdoor gefascineerd, liep naar haar toe en vroeg haar: “Wat ben je aan het tekenen?”. “Ik teken een plaatje van God.” zei het meisje. “Maar niemand weet hoe God eruit ziet!” zei de leraar. “Over een paar minuten wel.” zei het meisje.

Kinderen pakken dus gewoon de kans beet zodra hij voorbijkomt. Als ze het niet weten, ondernemen ze gewoon een poging. Spontaan en authentiek. Ze zijn (nog) niet bang om fouten te maken.

Nu is fouten maken niet hetzelfde als creativiteit. Maar wat we wel weten is dat als je niet in staat of bereid bent om fouten te maken, dan kom je nooit met iets origineels. Tegen de tijd dat kinderen volwassen zijn geworden hebben de meesten het vermogen om spontaan fouten te maken verloren. Ze zijn bang geworden om fout te zijn.

En zo leiden we onze ondernemingen ook. We brandmerken het maken van vergissingen tot een schande. Schande!

Met andere woorden: wij educeren de creativiteit de mensen uit.

Picasso zei ooit: alle kinderen worden als artiesten geboren. De uitdaging is om artiest of kunstenaar te blijven terwijl we opgroeien. En wij groeien de creativiteit niet in, wij groeien de creativiteit uit. We worden uit de creativiteit opgeleid. Afleiding kan je het dan beter noemen. Of “ontleiding”. Wat is de reden hierachter?

Is het niet verbazingwekkend? Alle educatieve systemen over de hele wereld hebben dezelfde hiërarchie van onderwerpen. Het maakt niet uit waar je kijkt, het is overal hetzelfde. Je zou anders verwachten, maar het is niet zo.

Aan de top heb je exacte vakken (beta) zoals wiskunde en talen en de letteren (alfa). Dan de geesteswetenschappen (gamma). En helemaal onderop de kunsten. Overal op Aarde.

En ook binnen kunst is er een hiërarchie. Kunst en muziek hebben vaak een hogere status dan drama en dans. Er is geen educatief systeem, op de planeet die dagelijks dansles geeft aan kinderen op de manier waarop we ze wiskunde leren. Waarom? Waarom niet? Wiskunde is heel belangrijk, en dans ook. Kinderen dansen de hele tijd als je ze de kans geeft. Dat doen we allemaal. We hebben toch allemaal een lichaam? Of heb ik een vergadering gemist? Een lichaam wil dansen. Alleen het hoort niet.

Terwijl kinderen opgroeien leren wij ze vanaf hun middel omhoog. En vervolgens richten we al onze aandacht op hun hoofden. En dan ook nog met een lichte voorkeur voor één kant, de linkerkant.

Als je als buitenaards wezen onze publieke educatie bevraagt en uitlegt waar het toe dient, dan kan je, afgaand op de uitkomsten en resultaten van die educatie, alleen maar concluderen dat het enige doel is om universiteitsprofessoren te produceren. Wie krijgt de meeste punten? Wie zijn de winnaars? Wie doet alles wat er gedaan dient te worden? Dat zijn de mensen aan de top. De professoren.

Professoren zijn gewoon een levensvorm, een andere levensvorm. Maar ze zijn nogal vreemd. Met alle respect, er is iets vreemd aan ze. Ze leven voornamelijk in hun hoofden. Ze leven in hun bovenkamer, en dan nog licht naar een kant toe ook. Ze zijn ontlichaamd. Ze zien hun lichaam als een transportmiddel voor hun hoofden. Het lichaam is een manier om hun hoofden naar vergaderingen te brengen.

Ons educatiesysteem is gebaseerd op het idee van de academische bekwaamheid. En daar is een reden voor. Vóór de 19e eeuw waren er geen publieke systemen voor educatie. Het hele wereldwijde systeem van publieke educatie is ontstaan tijdens de industriële revolutie en is daar ook op toegesneden. Toegesneden op de behoeften van diezelfde materialistische industrialisatie.

Dus is de hiërarchie geworteld in twee ideeën. Ten eerste zitten de meest nuttige onderwerpen voor werk aan de top. Dus wordt je als kind op school en thuis vriendelijk weggestuurd van dingen die je leuk vind omdat je daar nooit een goede boterham mee kan verdienen. Ga maar geen muziek studeren, je wordt toch geen muzikant. Doe maar geen kunst, je wordt toch geen kunstenaar. Goedbedoeld advies, echter een grove vergissing. De hele wereld is verzwolgen in een revolutie.

En het tweede idee is die van de academische bekwaamheid, want die is onze visie op intelligentie volkomen gaan domineren omdat de universiteiten het systeem naar eigen beeld hebben gevormd. Als je er bij stilstaat merk je dat het hele wereldwijde systeem van publieke educatie een langdurig proces van toegang tot de universiteit is. Het gevolg is dat menige talentvolle, briljante en creatieve mensen denken dat ze dat niet zijn omdat de zaken waar ze goed in waren op school niet gewaardeerd werden, of gewoon worden gebrandmerkt als zodanig. Wij vinden dat dit niet langer zo door kan gaan.

Volgens Unesco slagen de komende dertig jaren wereldwijd meer mensen door educatie dan sinds het begin van de historie. Meer mensen. En het is de combinatie van alle zaken die we hebben behandeld—technologie en haar transformerende effect op het werk, demografie, en de enorme explosieve bevolkingsgroei.

Plotseling zijn diploma’s niets meer waard, nietwaar? Als je vroeger een diploma had, had je een baan. Als je geen baan had, was dat waarschijnlijk omdat je dat niet wilde.

Nu gaan kinderen met diploma’s vaak naar huis om een video game te spelen omdat je nu een Master Degree nodig hebt waar je vroeger een Bachelor Degree voor nodig had. En je hebt een PhD nodig voor de ander. Academische inflatie ten top. Het geeft aan dat de hele structuur van opleiding onder onze voeten aan het verschuiven is. Wij dienen onze blik op intelligentie—verstandelijk vermogen—radicaal te herzien.

Wij weten drie dingen over intelligentie: Eén: Het is divers. We denken over de wereld na op alle manieren zoals we die ervaren. We denken visueel. We denken in geluid. We denken kinesthetisch. We denken in abstracte termen. We denken in beweging.

Twee: Intelligentie is dynamisch. Als je de interacties in een menselijk brein onderzoekt blijkt intelligentie wonderbaarlijk interactief te zijn. Het brein is niet onderverdeeld in compartimenten.

Creativiteit, gedefinieerd als het proces van hebben van originele ideeën die waarde hebben, ontstaat vaker wel dan niet door de interactie van verschillende disciplinaire manieren om de zaak te bekijken. Het brein is intentioneel.

Het derde ding van intelligentie is dat het bijzonder is, onderscheidend. Een meisje van acht jaar was hopeloos op school. Altijd te laat met huiswerk, druk met van alles en nog wat. Kon haar handen niet stil houden. Nu noemen we dat ADHD. Dus mee naar de specialist, op onderzoek naar leerstoornissen. Bij de specialist zat ze twintig minuten op haar handen terwijl de dokter met haar moeder sprak over haar problemen op school. Aan het eind van het gesprek ging de dokter naast haar zitten en zei: “Gillian, ik heb naar al de dingen geluisterd die je moeder over je heeft verteld en ik moet even onder vier ogen met haar praten. Wacht hier maar even, we zijn zo terug.”

Voordat ze de kamer verlieten zette de dokter de radio aan die op zijn bureau stond. Buitengekomen zij hij tegen haar moeder “Blijf even rustig staan en bekijk haar.” En op het moment dat ze de kamer verlieten stond ze op haar voeten en bewoog ze op de muziek. Ze keken een paar minuten en toen zei de dokter, “Mevrouw Lynne, Gillian is niet ziek; ze is een danseres. Breng haar naar een dansschool.”

Zo gezegd, zo gedaan. Gillian voelde zich tussen al die geestverwanten direct thuis. Allemaal mensen die niet stil kunnen zitten. Die moeten bewegen om te denken. Ballet, tapdansen, jazz, moderne dans, alles. Doorgegroeid naar de Royal Ballet School, solist en een wondervolle carrière. Zette haar eigen bedrijf op, de Gillian Lynne Dance Company, en ontmoette Anrew Lloyd Weber.

Ze is choreograaf en iedereen kent haar werk zoals Cats en de Phantom of the Opera. Miljoenen mensen beleven veel plezier aan haar. Ondertussen is ze multimiljonaire.

Iemand anders had haar medicatie gegeven om rustig te worden.

Waar het op neer komt is dit: onze hoop voor de toekomst is de adoptie van een nieuwe conceptie van de menselijke ecologie. Een waarin we de conceptie van de rijkheid van menselijk vermogen in ere herstellen. Ons educatiesysteem heeft onze geest “uitgemijnd” op de manier waarop we onze aarde uitmijnen en ontdoen van haar grondstoffen. Dit helpt ons niet de toekomst het hoofd te bieden.

We dienen onze fundamentele principes waarop we onze kinderen (en onszelf) opleiden grondig te herzien. Er is een prachtig citaat van Jonas Salks die zei: “Als alle insecten van de aarde verdwijnen, is al het leven op aarde binnen 50 jaar geëindigd. Als alle mensen verdwijnen van de aarde, floreren alle levensvormen binnen 50 jaar als nooit tevoren.” En hij heeft gelijk.

Wij dienen onze gift van menselijke verbeelding te vieren. We dienen zorgvuldig om te gaan met deze gift en de eerder genoemde rampscenario’s te ontwijken en voorkomen. En de enige manier om dat te doen is door de creative capaciteiten te waarderen voor wat ze zijn, en onze kinderen te zien voor de hoop die ze zijn en kansen die ze bieden.

Het is onze taak om hun gehele zijn op te leiden, te educeren, zodat ze deze toekomst het hoofd kunnen bieden. Tussen haakjes, wij mogen die toekomst mogelijk niet zien, maar zij zullen dat wel. En het is onze taak ze daarbij te helpen.

Dank je voor je aandacht.

Beleving van verbinding

Alles is met alles verbonden. Wie spreekt en denkt daar niet over? Is het waar? Of is het gewoon het eerste axioma voor Nieuwe Hoop? Áls het waar is, moet ik er ook iets van voelen en iedereen moet het kunnen ontdekken. Één-zijn met al wat is. Vóel ik iets van ‘oneness’? Of vóelt het als ik eerlijk ben, tóch dat het allemaal iets buiten mij is, iets wat ik kan gebruiken? Wil ik graag geloven dat alles verbonden is met alles? Uit de Nieuwe Hoop lijkt een Nieuwe Geloofsethiek te komen.

Verbinding ervaren, beleven – dat is geen dagelijkse kost. We moeten er iets voor dóen. Iets doen hier kort door de bocht uitgelegd als: zorgen dat je heel veel weet, bijvoorbeeld. Van systeemtheorie, van complexiteit, van chaosdenken, van kwantumtheorie. Et cetera. Als je het weet, ga je het ook wel een keer zien. Sterker nog, dan kun je het ook gebruiken. Althans dat is wat de weters en de voorvechters van de Nieuwe Wetenschap willen doen geloven.

Verbinding lijken we inderdaad niet zo maar te ervaren en te beleven. Speciale omstandigheden vormen—naast heel veel weten—een andere mogelijkheid. Mooi voorbeeld van speciale omstandigheden zijn sportevenementen zoals het wereldkampioenschap voetbal. De straten in Nederland kleuren oranje en ‘we’ nemen ons voor dat ‘we gaan winnen’. Alle ‘naturals’ zijn oranje en doen mee.

Spontaniteit van de ervaring en de beleving van verbinding komt voor, volgens mensen die geloven in het postulaat dat alles met alles verbonden is. Navraag bij hen die geen weten nodig hebben, de gelovers, de ‘intuïtionisten’, leert me dat ervaringsvormen van verbinding voor hen zijn: intuïtie, dromen, synchroniciteit, aanvoelen, ingevingen, lichamelijke gewaarwordingen.

Ik ben noch weter, noch natural, noch intuïtionist. Dol op de godsbewijzen, blijven de vragen branden:

 • Is het waar dat alles met alles is verbonden?
 • Moeten we het weten of geloven?
 • Hebben we al die eeuwen ‘verkeerd gezeten’?
 • Hoe beleef ik verbinding?
 • Of anders geformuleerd: Hoe leef ik vanuit en in verbinding?

Reacties gráág

Deepak Chopra in Nederland

Voor €595,— kan je op 18 april in Almere naar Deepak Chopra en je onderdompelen in:

The Soul of Leadership

Een evenement georganiseerd door Nieuwe Dimensies. Prachtig.

Jammer dat het niet gaat over quantum physics of over The Science Delusion? of over Einstein’s God, or The Hopes for Secular Spirituality of over A CAT-Scan of the Global Brain of over Shift in action of over Richard Dawkins digging his own grave of over The “Soul Hypothesis”.

Bezoek Deepak Chopra’s website.

The “Soul Hypothesis”

Deepak Chopra salvo’s another interesting round of points on religion, science, God, Einstein, and such.

Make room for thougth. A couple of key points:

 • Atheism is a weak position in terms of science simply becasue it lacks any system of proof—trying to prove that something doesn’t exist is nearly impossible.
 • What would it be like to experimentally prove that the soul exists? If you believe in it, start collecting evidence.
 • The list of soul qualities is a familiar one:
  • The soul is your connection to God or the divine—test: Are you connected to God and the divine?
  • The soul is the source of existence—test: Have you experienced your source?
  • The soul is the seat of bliss or eternal happiness—test: Can happiness be reached beyond everyday pleasure and pain?
  • The soul exists beyond death; it is the seed of immortality—test: Is there such a thing as inner being that is beyond death? Am I going to live beyond the body?
 • Faith and doubt, the two forced choices that millions of people make, turn out to be almost equally fruitless.

Make some progress, where spiritual progress is defined more simply and clearly if the following conditions are met:

 1. Your soul becomes more real.
 2. Your soul becomes more useful.
 3. Your vision of transformation is coming true.

And some key differences between the ego and the soul:

 1. The ego seeks temporary satisfaction, the soul offers permanent satisfaction.
 2. The ego seeks happiness through externals, the soul through inner unfoldment.
 3. The ego wants constant sensation, the soul provides silent peace.
 4. The ego desperately wants to survive, the soul knows it will never die.
 5. The ego competes, the soul cooperates.
 6. The ego sees a world of lack, the soul a world of abundance.
 7. The ego struggles, the soul awaits.
 8. The ego seeks protection because of its deep insecurity, the soul needs no protection because it is secure already.
 9. The ego knows how to take, the soul how to receive.
 10. The ego feels separate and alone, the soul identifies with wholeness.
 11. The ego longs for love, the soul is love.
 12. The ego puts the material world first, the soul puts consciousness first. (How “Goswami“)

At this moment, your allegiance is to “I, me, and mine,” and shifting your allegiance to the soul must replace ego demands with something new.

Reminds me of Sakyong Mipham Rinpoche’s videoclip “What About Me?“:

Wu wei—kompas en planning

Jaja, zit ik de film “Little Buddha” te kijken die Esther meenam van Freek Bakker (haar docent voor Hindoeïsme en Boeddhisme), hoorde Siddhartha een muzikant op een voorbijvarende boot zeggen:

Span de snaar te sterk, en hij knapt.
Span de snaar te slap en je er kan geen muziek mee maken.

En Siddhartha krijgt zijn ingeving: de weg naar de verlichting is de middenweg. Niet die van de extremen.

Ja ja. Dus helemaal loslaten en alleen reageren op (betekenisvolle) impulsen is (voor mij heel dichtbij) het ene extreem. En een onveranderbaar strakke planning met mijlpalen en concreet meetcriteria is (voor mij) het andere extreeem.

Dus in het midden zit dat zoete gebied. Genoeg planning om net voldoende spanning aan te brengen om voortgang en resultaten te boeken, koersend op je grootse gevaarlijke gedurfde doel of vurig verlangen.

Wu wei op gespannen voet met het bestemmingsplan.

Vriendkunst

In Volkskrant Magazine nr. 398 van 12 januari 2008 staat het artikel “Vrienden maken doe je zo” van Evelien van Veen. Ik lees dat het Rode Kruis in samenwerking met de afdeling Preventie van de Parnassia Bavo Groep (een grote GGZ-instelling in Schiedam) vriendschapscursussen organiseert.

Er blijkt een enorme vraag: afgelopen jaar werd de cursus in zeven steden gegeven, dit jaar in vijftien. En er zijn wachtlijsten. De ene helft van Nederland klaagt volgens Evelien van Veen over haast, stress en sociale verplichtingen; de cursisten van de vriendschapscursussen bevinden zich in stilte, leegte en zeeën van tijd. Die laatste groep zou inderdaad de andere helft van Nederland wel eens kunnen zijn, zoals de formulering van Evelien van Veen suggereert.

Het geeft te denken, de behoefte aan en noodzaak tot vriendschapscurssussen. Verschrikkelijk, maar hard nodig. Boxspringers kunnen niet te lang in één doosje bijven. We moeten bewegen, schommelen en jojoën. Maar blijkbaar jojoën we gevangen in afgescheidenheid lastig of niet meer – in ieder geval niet meer alleen – omhoog naar connectiviteit…

Het vak ‘ouderkunst’ met een opvoedbewijs is al opgenomen in de verzameling van urgente vakken op onze Academie voor Levenskunst. Het vak ‘vriendkunst’ hoort daar ook bij.

Tot jouw dienst

Aardbron is een fris nieuw initiatief. Onze eerste samenscholing afgelopen december is bijzonder positief ontvangen. We horen de roep naar meer. En we vragen ons af hoe we het beste gehoor kunnen geven aan die roep.

Wat is de beste vorm om jou als deelgever te betrekken in de activiteiten van Aardbron en hoe komen we daar achter?

Laat je reacties achter bij dit artikel of wees creatief op onze Water Wiki en we gaan ermee aan de slag.

Simplicity of Complexity

Systeem-, chaos- en complexiteitsdenken bieden prachtige opstapjes naar ‘connectiviteit’. De mooiste opstapjes echter zijn de ontmoetingen met anderen gebleken, waarbij het ervaren van die connectiviteit de belangrijkste sleutel is.

Daarom organiseren TNO, Oxrider en Aardbron op 1 februari een samenscholing in het prachtige Groene Paviljoen van het Bomencentrum in Baarn.

Emergentie, netwerk externaliteit, zelforganisatie, zelfheling en “orde voor niets” zijn de sleutelwoorden voor die dag. Dat er maar een fraaie chaorde mag ontstaan op die dag.

» Lees meer…

Geld

Zodra het onderwerp geld op tafel ligt, heeft iedereen zijn of haar mening klaar. Vaak raken de gesprekken dan verhit. Vaak is geld aanleiding tot narigheid en ruzie en leidt tot ‘mijn advocaat belt jouw advocaat wel’.

Stel dat je een braakliggend stuk grond tot je beschikking hebt ter grootte van de provincie Gelderland (5.000 km²). Er is slechts ruwe natuur. Geen mensen. Geen gebouwen. Geen wegen. Je krijgt de gelegenheid om daar een nieuwe samenleving te laten ontstaan. Een samenleving met een nieuwe cultuur, een nieuw monetair systeem, een nieuwe economie. Zeg maar een Great Place to Live. Hoe zou jij dan het geld regelen?

Kortom, hoe geef jij vorm aan zaken zoals basisinkomen, verzekeringen (sociale, zorg-, aansprakelijkheid, juridisch, pensioen), belastingen, rente (positieve of negatieve of geen), lokale munteenheden, geld en handel?

Geven we Iedereen een miljoen en blazen we de Duurzame Vennootschap (DV) leven in? Of heb jij nog betere ideeën?

Aardbron wil in de eerste helft van 2008 een zinderende samenscholing leven inblazen met deze kernvraag als thema. Heb jij al ideeën of een mening? Wil je deze dag co-creëren? Laat het ons weten of veroorzaak rimpels in het water en gooi een steen in de Wiki.

Ouderkunst

Mag iedereen kinderen hebben? Of moet je voordat je aan kinderen begint er een bepaalde kunde voor hebben? Aardbron pleit voor een ‘rijbewijs voor opvoeders’ en stelt het nieuwe vak ‘ouderkunst’ voor dat opleidt tot een zogenaamd opvoedbewijs voor ouders, nannies, onderwijsgevenden, voetbalcoaches en anderen. Opmerkelijk dat googlen op ‘ouderkunde’ geen enkele hit oplevert. ‘Ouderkunst’ levert twee hits op; van een geheel andere orde evenwel…

Opvoedkunde-curricula beperken zich in hoge mate tot het object van opvoeding, het kind. Maar opvoeden gaat vooral ook over interactie, complexiteit van opvoeden (zie Ton Jörg en zie het online blad ‘Complicity’) en connectiviteit. Opvoedkunde is niet het geschikte vak voor wie in de praktijk kinderen opvoedt. Ouderkunst is dat wel.

Mag iedereen kinderen hebben? Ja, tenzij

Dat mensen niet zonder meer kinderen mogen hebben, is geen nieuwe gedachte. Marjo van Dijken bijvoorbeeld pleit voor een ingrijpen-achteraf. Eerst moeten de ouders bewijzen dat zij niet voor hun kinderen kunnen zorgen en dan zouden zij geen kinderen meer mogen nemen/hebben.

En van groepen mensen zoals zwakbegaafden en zwakzinnigen kunnen we verwachten dat zij niet voor hun kinderen kunnen zorgen—zij mogen dus geen kinderen. Achteraf bepaling en bepaling met zekere inschatting vooraf, iedereen mag kinderen hebben, tenzij, derhalve. Het gespreksprogramma Soeterbeeck van RKK besteedde 31 januari 2006 hieraan aandacht.

Mag iedereen kinderen hebben? Ja, mits

Aardbron wil het debat opnieuw aanslingeren en pleit voor een verbod op het ‘nemen van kinderen’ dat voor iedereen geldt, niemand uitgezonderd. Wie echter een opvoedbewijs heeft, is vrij om kinderen te nemen. Iedereen mag kinderen hebben, mits, derhalve. Kindertoeslag en –bijslag zijn voor haar en hem die opvoedbewijs en kinderen hebben.

Het idee dat aanstaande ouders aan kwaliteitscriteria moeten voldoen is bij wet opgenomen met betrekking tot adoptie. Dáár wel. Waarom hebben we het geregeld dat adoptie-ouders aan criteria moeten voldoen en ‘gewone’ ouders niet?

En als we dat regelen, als we ouderkunst afgerond met een opvoedbewijs verplicht stellen, hoeveel zouden de kosten dalen voor kinderbescherming en de opvang van lichamelijk, geestelijk verwaarloosde, mishandelde, kinderen?

Wat kost de samenleving de schade die ouders hun kinderen bewust en onbewust berokkenen? Daarbij is een onberekenbare multiplier dat opvoedingsschade generaties lang doorgegeven kunnen worden.

Het vak ouderkunst voorkomt deze schade aanzienlijk. Op de nieuwe Academie voor Levenskunst is ouderkunst een van de eerste vakken.

Nagekomen d.d. 10 januari 2008: steun voor idee ‘ouderkunst’ en opvoedbewijs
Dat het vak ‘ouderkunst’ en het opvoedbewijs nog niet zulke gekke ideeën zijn, vindt steun in de waarschuwing van Steven Pont vandaag in de Volkskrant (10 januari 2008). Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut, waarschuwt dat zogenaamde ‘hyperouders’ (ouders die overbeschermen) geestelijk ongezond en onvolwassen kinderen voortbrengen. Zij kweken wat zij vrezen: kinderen die het moeilijk hebben in hun volwassen jaren.

Fascinerende illustratie is inderdaad de bevinding van Michael R. Liebowitz (hoogleraar psychiatrie aan Columbia University): een groot deel van de patiënten met paniekstoornissen blijkt kind van hyperouders.

Steven Pont heeft zelf een indicatief onderzoek gedaan in Nederland. Een aanzienlijk deel (bijna één op de vijf) van de ouders die hun kroost bij de kinderopvang onderbrengen is overbeschermer. Gevraagd naar de kwaliteiten van die kinderen, geven de pedagogische professionals van de kinderopvang als antwoord dat de kinderen zich onzeker, snel schuldig, zenuwachtig, onzelfstandig, verlegen voelen. De kinderen worden belemmerd in hun ontwikkeling. Symptomen: bangelijkheid, verminderde motorische ontwikkeling, minder durven en gebrek aan algemene zelfredzaamheid.

Het vak ‘ouderkunst’ en het opvoedbewijs gelden niet alleen ter voorkoming van verwaarlozing (onderbescherming). Overigens komt verwaarlozing minder voor.

In dezelfde Volkskrant wordt verderop melding gemaakt dat BNN jonge stelletjes (17 tot 20 jaar) op tv dag en nacht vader en moedertje laat spelen met een baby, een peuter, een schoolkind en een puber. Het experiment (zeg maar: stage van het vak ‘ouderkunst’) ouderschap oefenen duurt voor de koppels drie weken. Via camera’s worden ze gevolgd bij hun confrontatie met alle aspecten van het ouderschap. In het programma ‘Baby te huur’, vanaf zondag 20 januari zijn de koppels acht afleveringen lang te volgen van 21.20 uur tot 22.05 uur op 3. Op de site van BNN staat: “BNN stoomt vier tienerstellen met een kinderwens klaar voor het echte leven. Overleven ze de poepluiers of blijven ze voorlopig toch nog even kinderloos?”

Zijn er duidelijker signalen van een sterke behoefte tot het vak ‘ouderkunst’ met een stage? En tot een opvoedbewijs?

Wat zien we?

Veel komt onverwacht. Voor een generatie voor ons was dit al een volkswijsheid en uit die tijd stamt ongetwijfeld het tegeltje: “Van het concert des levens heeft niemand een program”. Je weet niet wat er gebeurt. Herman Finkers zegt zo mooi:

…Een mens doet in in zijn leven soms dingen waarvan hij achteraf zegt: ‘Dat had ik anders moeten doen.’ Maar ja, ‘weet alles maar eens achteraf‘. Kúnst als je alles achteraf weet.

Onvoorspelbaarheid is een kwaliteit van het leven die over het algemeen niet bijzonder geliefd is. Liever houden we de dingen in onze hand. De klassiek-wetenschappelijke houding heeft ons lange tijd daarbij geholpen met alle waardevolle vruchten van dien. Het lijkt er echter alleszins op dat die houding ‘op’ is. Het begint ons aan écht plezier en écht geluk te ontbreken.

We zijn in een zoekende tijd beland waarin de steun van de uit eerdere tijden stammende grote instituties ons weinig vertrouwen inboezemt. We hebben immers ervaring met de beperkende effecten van specialisatie en fragmentatie die het klassiek-wetenschappelijk en materialistische denken met zich meebrengen. We zoeken óns plezier en óns geluk in ónze tijd. En we zoeken het geheel.

Thema’s als zingeving, betekenis, authenticiteit, intentie, spiritualiteit, waarden en normen, complexiteit, open source en dynamische systemen vormen de witte koppen op de golven van ons zoeken.

Eén thema springt naar voren bij óns plezier en óns geluk: connectiviteit. Verbinding met jezelf, de ander en de omgeving, het universum. Bij dit thema voelen we de belofte dat als we ons bewust zijn van connectiviteit, we in staat zijn om te gaan met onvoorspelbaarheid. Wetten van dit bewust zijn zijn aandacht en zelf-organisatie.

Het bewust zijn van connectiviteit is het terrein van levenskunst. Oude instituties kunnen ons hierin echter niet verder helpen. Er is behoefte aan nieuwe. Daarom neemt Aardbron het voortouw voor de Academie voor Levenskunst. Van Peter Block hebben Martien van Steenbergen en Gaston Vilé geleerd:

‘Het antwoord op Hoe? is Ja’.

De Academie voor Levenskunst derhalve. Hoe? Ja!

Academie voor Levenskunst

Om meteen maar met de deur in huis te vallen, Aardbron wil in de komende jaren hét opleidingsinstituut zijn dat mens, organisatie, overheid, bedrijfsleven en maatschappij in staat stelt de levenskunst ten volle te bedrijven. Mensen zijn scheppers. Je wordt van harte uitgenodigd om mee te scheppen aan deze Academie voor Levenskunst.

Wil willen pionier zijn op het gebied van grootschalige levenskunst voor mens, organisatie en samenleving. Met waarde en respect omarmen wij daarbij de natuur als voorbeeld.

Het opzetten van een officieel en erkende academie voor levenskunst is een behoorlijke kluif. Tegelijkertijd voelen we meer en meer de honger naar een dergelijk instituut. Maar dan wel opgezet op basis van organisatorische, educatieve en economische inzichten die passen bij de nieuwe tijdsgeest. Building the plane while flying it.

De Academie voor Levenskunst zelf is een nieuw en leidend-voorbeeldig fenomeen op het gebied van netwerkorganisatie. Onze cultuur is ‘chaordisch’, dat wil zeggen, er is een behoorlijke mate van chaos, zodat creatieve onderstromen bovenkomen die voor nieuwe oplossingen zorgen. Die chaos wordt in balans gehouden door een behoorlijke mate van orde.

‘In behoorlijke mate’, want onze waarden en winstgevendheid, bewust en dienend handelen, besturen ons. In die besturing ligt de toets voor het gedrag van de academie. Voor alle betrokkenen betekent dit steeds opnieuw de vraag: doe ik, afgezet tegen de kernwaarden en onze winstgevendheid, bewust en dienend handelen, iets wel of niet?

Kwartiermaken in 2008 is onze focus voor dit jaar. Het scheppen van de randvoorwaarden en een voedingsbodem voor het laten ontstaan van de academie. Het vinden en aanboren van fondsen. Het op gang brengen van een gezonde geldstroom. Het organiseren van samenscholingen die voeding geven aan de vakken. Het ontkiemen en groeien van een co-creëerende gemeenschap van mede-eigenaren.

Wij zijn nieuwsgierig naar jouw gedachten en ideeën en nodigen je uit te reageren en waar zinnig bij te dragen. Wordt een van de co-creators en mede-eigenaren. Delen is vermenigvuldigen. Dat delen kan je doen op de Water Wiki van Aardbron. Wij kijken uit naar jouw sporen aldaar.

Peer-to-peer, de nieuwe beschaving en holacratie

Op 11 december 2007 hebben Gasto Vilé en ik vanuit Aardbron een samenscholing georganiseerd over peer-to-peer, de nieuwe beschaving en holacratie.

Robert Daverport van Mindz heette ons zeer gastvrij welkom bij Seats 2 Meet in Utrecht en heeft een leuke videosamenvatting van die samenscholing gemaakt.

Cogito en Conscientia

Jos en Ellen Peters van Cogito + Conscientia geven prachtige feedback op Peer-to_peer en de Nieuwe Beschaving. Jos schrijft:

Wij, Ellen en ik, kijken terug op een ‘fantastisch evenement‘. Nieuwe inzichten en nieuwe contacten zijn ons ten deel gevallen. Prachtig.

Struinend over Cogcon’s website ervaar ik veel resonantie op het gebied van wetenschap, spiritualiteit, emotionele intelligentie en rationaliteit. IQ, EQ, SQ en RQ in balans zo te zien.

Ik kijk uit naar het moment dat onze paden zich elkaar opnieuw kruisen en het effect daarvan.

Dank voor jullie deelgeving vorige week dinsdag!

Feedback van de deelgevers van het eerste uur

11 december organiseerden Martien en ik vanuit Aardbron onze eerste samenscholing bij Seats2Meet. In de voorbereiding werd duidelijk dat de deelnemers van onze samenscholingen geen deelnemers zijn in de oude zin van het woord. Martien begon hen deelgevers te noemen. Een stukje bevrijd van het gewone, streepten we opgelucht de term deelnemer door en spreken we vanaf dat moment van harte van deelgever.

Alle deelgevers vulden op het eind een evaluatieformulier in. Uit de evaluatieformulieren blijkt het volgende.

p2p-break-1.jpg

Energie
80% van de deelgevers gaat met meer energie naar huis en ruim 13% gaat met evenveel energie weg als zij of hij is gekomen. Net geen 7% gaat met minder energie weg.

Beeld Peer-to-Peer, Nieuwe beschaving en Holacratie
Na de samenscholing geeft 60% van de deelgevers aan dat zij tenminste een goed beeld van Peer-to-Peer en de Nieuwe Beschaving hebben. Bijna 27% is neutraal en de overige ruim 12% heeft hiervan nog geen goed beeld. Met betrekking tot Holacratie geeft eenderde aan dat zij hiervan tenminste een goed beeld hebben. De meeste deelgevers (bijna 47%) hebben noch een goed noch geen beeld van Holacratie. 20% zegt geen beeld te hebben.

Kijken naar de toekomst van organisatie en samenleving
Voor ruim eenvierde van de deelgevers is de blik naar de toekomst van organisatie en samenleving veranderd. Voor 40% is die blik niet veranderd. De overige deelgevers nemen een neutrale positie in.

p2p-break-2.jpg

Vertaling naar de praktijk van alledag
Iets meer dan de helft van de deelgevers wil weten hoe dit concept in zijn of haar dagelijks werk en leven toe te passen is. Bijna 27% hoeft dit niet te weten en 20% is neutraal over dit wel of niet willen weten.

Met betrekking tot de samenscholing is de deelgevers gevraagd of het leren van elkaar voldoende ruimte heeft gekregen, zij goede nieuwe ideeën hebben ontvangen, of zij nieuwe mensen hebben leren kennen en of ze de samenscholing als traumatisch hebben ervaren.

Voor 60% heeft het leren van elkaar voldoende ruimte gekregen; voor eenderde van de deelgevers niet. Tweederde van de deelgevers heeft goede nieuwe ideeën ontvangen, iets meer dan een kwart is hierover neutraal en bijna 7% heeft geen goede nieuwe ideeën ontvangen. Ruim de helft heeft nieuwe mensen leren kennen, bijna 7% heeft geen nieuwe mensen leren kennen. De overige deelgevers zijn neutraal. Voor geen der deelgevers was de samenscholing traumatisch.

p2p-peters.jpg

Tijd te kort
De meeste deelgevers (ruim 85%) vinden dat deze samenscholing een meerdaagse workshop verdient. De overige deelgevers vinden dit niet.

Gemiddelde score
De gemiddelde score op de 5-punts-schaal is 3,3. Hoogste gemiddelde score (4,2) is voor het met meer energie weer naar huis gaan, gevolgd door de gelijke scores (3,9) voor het ontvangen van goede nieuwe ideeën en voor de beoordeling dat deze samenscholing een meerdaagse workshop verdient.

Gouden tips
We vroegen ook naar een Gouden Tip, het was tenslotte onze eerste keer. De Gouden Tips blijken warme harten onder de riem: ga door met inspireren, doorgaan, zorg voor continuïteit van deze samenscholingen. Maar ook: (nog) meer interactie, balanceer theorie, praktijk en beleving uit.

Deelgevers van het eerste uur, dank je wel. 11 december is een wonderbaarlijke opmaat naar de volgende samenscholing geworden. Zeker met de krachtige symbolen die jullie aan het eind deelden: olympische fakkel/vuur, kaars, (Japanse) kersenbloesem en de euro. Hoofd in de wolken, voeten in de klei.

Lees ook Martien’s verslag

We zijn bijzonder verguld met de mooie terugkoppeling van Jos Peters, Joke Lunsing en Maarten Visser.

Veelbelovend begin Nieuwe Beschaving

Dinsdag 11 december herinner ik me als een heel bijzondere dag. Veertien geestverwanten verzamelen zich bij Seats2Meet op Hoog Catharijne in Utrecht om onze eerste samenscholing bij te wonen. Het is nog spannend of we op tijd zullen beginnen…

Michel Bauwens komt met de trein uit Amsterdam want we hebben om acht uur met hem afgesproken op de taxistandplaats op Utrecht CS. Gaston Vilé en ik zijn er om kwart over acht, maar we kunnen Michel nergens ontdekken. Na een minuut of tien lopen we maar naar Seats2Meet. Ik loop weer terug en blijf wachten en zoeken naar Michel op de taxistandplaats. Maar Michel is in geen velden of wegen te bekennen. Ten einde raad loop ik om tien voor negen terug naar Seats2Meet, en wie kijk ik op de rug op het moment dat ik me ondraai om weg te lopen?

Jawel, Michel Bauwens. Ik ren achter hem aan, tik hem op de rug, en beiden zijn we blij elkaar te vinden. Blijkt dat we twintig minuten op minder dan 30 meter van elkaar op elkaar hebben staan wachten. Michel buiten, uit zicht, en ik binnen… Geen mobiele telefoon denk je dan? Klopt. Michel is hier in Nederland niet mobiel bereikbaar. Ineens merk je dan hoe afhankelijk je bent van dat soort “life hacking” gereedschappen.

Precies op tijd komen we bij Seats2Meet binnen, sluiten Michel’s laptop aan en kunnen we beginnen. Na een kort welkom vraagt Gaston brutaal aan de samenscholing: “Wat kom je hier doen?” Dat roept de nodige vragen en opmerkingen op. Sommigen komen om te sponsen, sommigen om te horen over peer-to-peer en de nieuwe beschaving, sommigen over onze droom, wat ons drijft. Sommigen vanwege de interactie met anderen. Er blijkt veel geestverwantschap te zitten onder de aanwezigen.

michelbauwens-in-aktie.jpg

Gaston vraagt wie zich geroepen voelt wat te zeggen. Michel komt vervolgens in actie en deelt zijn visie op peerproductie en de peereconomie. Ook dat leidt tot de nodige dialoog en interactie. Zo ontvouwt zich een boeiende morgen met vele visies, goede gesprekken en prettige meningsverschillen.

geboeid.jpg

Mindz, zuster van Seats2Meet, heeft ons ontvangen op basis van waardering achteraf. Prachtig! Geheel in de geest van onze beginselen op basis van lekker geven. En bij de afsluiting van de ochtend, net voor de overheerlijk lunch, leggen we uit dat we de opbrengsten van vandaag op basis van oprechte deelgeving zullen verdelen onder Mindz, Michel, Gaston en Martien.

We leggen dat ook voor aan de deelgevers van deze mooie ochtend, en we vertellen dat we op het evaluatieformulier ruimte hebben gemaakt voor waardering achteraf. Iedereen kan aangeven wat ze de ochtend waard vinden, uitgedrukt in euro’s. Vinden ze het meer of minder waard dan de €89 die elk ervoor betaald heeft, dan krijgen ze een overeenkomstige credit- of debetfactuur.

Robert Daverport van Mindz zegt dat hij dat in het geheel van de oprechte deelgeving aan ons overlaat. Dus als Michel, Gaston en ik even later weer in de frisse buitenlucht staan hebben we een kort en krachtig gesprek over hoe we de oprechte deelgeving het beste kunnen doen.

Gezien het relatief kleine bedrag van €1.094 kiezen we voor de KISS-aanpak van ieder een kwart. Michel is tevreden met €200 netto (geen BTW voor buitenlandse transacties) en vertrouwt ons de rest van de verdeling toe. Dus Mindz en Gaston kunnen Aardbron netjes een factuur van €238,— (€200,— inclusief 19% BTW) sturen.

Thuisgekomen kijken we nieuwsgierig de evaluatieformulieren na. Tot onze verheuging vind geen van de deelgevers het minder dan €89 waard en vier deelgevers zelfs meer dan dat en geven €7, €11, €36 en €61 extra. Dus de opbrengst van de dag valt €115 hoger uit dan het verwachte totaal van €1.094. Al met al houden we zo een kleine €200 over in de pot. Prachtig! Wonderbaarlijk!

holacratie.jpg Voor de liefhebbers is hier nog de PDF met de A2-poster over Holacratie.

Er kwamen nog wat vragen, onder andere over KaosPilots. Bij deze de link.

Bijzonder veel dank aan alle deelgevers voor de aandacht, de bijdragen, de gesprekken, en de aanwezigheid. Het versterkt ons vertrouwen dat we een mooi pad zijn ingeslagen met onze samenscholingen.

Voor mij een veelbelovend begin van de Nieuwe Beschaving.

Gaston verhaalt over de mooie feedback.

We zijn ook bijzonder verguld met de mooie terugkoppeling van Jos Peters, Joke Lunsing en Maarten Visser.

Helping others makes us happy

How coincidental. Yesterday Thomas Herald from Dream Manifesto writes about Longest running study shows helping others makes us happy.

And today I receive Mike Dooley‘s Note From The Universe, stating the same:

First, as a child, it seems like the entire world is there for you and you rush to drink from its every cup, sometimes wondering to yourself how anything could ever be more fun.
Then, as you grow older, if you’re observant, you realize much of what you enjoy was made possible by the contributions, work, and labor of those who came before you, and you’re taken aback, disappointed even , because with maturity you can now see cracks in the façades, imperfections in the details, and 10,000 ways it could have all been done better.
At which point, folks typically choose one of two paths: Spend a lifetime lamenting how far from perfect things are. Or, to one degree or another, roll up their sleeves and pitch in.
And should they choose the latter with gusto, dear Martien, they will come to know, to the core of their sacred being, that the differences they might make in the world cannot be made by another. And then they will discover the answer to their often-wondered childhood question… That the most fun one can have in time and space comes from making such a difference, and that the joy derived from serving is 10,000 times that of being served.
At your service –

The Universe
Oh, no, Martien. This doesn’t mean life becomes all work and no play. It just means work becomes play, no matter what you do, and play becomes ecstasy.

Geld

Arnold Heertje over geld (uit zijn in 2006 verschenen Thijmessay “Echte economie. Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof  in leermeesters en lernen.”):

blz. 36: “Het invoeren van het geld is een handig hulpmiddel om een deel van het economische proces te organiseren. De transactiekosten van de ruil worden er aanzienlijk door verlaagd. Maar de invoering van het geld blijft een abstractie. Bij het kopen van een modieuze japon van 500 euro, gaat het om het subjectieve nut dat de japon oplevert. Over de prijs kan men twisten, niet over de smaak. De prijs is een instrumentele schijnobjectiviteit, die de transactie versoepelt, doch de aandacht afleidt van de subjectieve behoeftebevrediging. Ook het ontvangen van een geldinkomen is een rookgordijn, waarachter vreugde en verdriet verbonden met het verrichten van arbeid schuilgaat.”

blz 37: “Toch heeft het misverstand postgevat dat economisch op één lijn staat met financieel. […] Het misverstand is ernstig omdat in de publieke sfeer beslissingen over de ruimte worden genomen op basis van wat men noemt rationele calculaties van de financiële opbrengsten van bedrijfsterreinen, havens, woningen en kantoorgebouwen. Daar de betekenis van niet-reproduceerbare goederen zoals unieke natuurgebieden en historische gebouwen, boerderijen en monumenten niet-calculeerbaar is, worden deze componenten van de welvaart als irrationeel terzijde geschoven

Levende organisaties

Verborgen overeenkomsten tussen het biologische, psychologische en sociale leven. Het starten, groeien en floreren van communities en praktijkgemeenschappen. Kenmerkende eigenschappen verweven in een prachtige pareltaal die je helpen de creatieve en collectieve kracht van gemeenschappen in te zetten voor ‘baanbrekende innovatie en voortbestaan op de lange termijn.

Dompel je onder in levende organisaties.

eXtreme Zen: Geurt Busser, waddenschilder

Zag afgelopen zaterdag een prachtige documentaire van de Friese waddenschilder Geurt Busser.

Met een paar treffende voorbeelden van wat ik maar “eXtreme Zen” noem. Uitermate spiritueel treffend:

 • bij aquarellen gaat het met name om het licht, dus datgene wat je niet schildert—hoezo meester in creatie
 • van de ongeveer 300 schilderijen die ik per jaar maak is er één op de drie goed; van de rest brandt de kachel een dag of veertien—hoezo meester in destructie

Als je een half uurtje de rust kan vinden om, vanuit de rust en stilte, op te gaan in deze prachtige documentaire over Geurt Busser, pakt het jou waarschijnlijk ook.

Brad Neuberg on Inventing with Values

Verbatim copy of EEK’s blog entry. Thanks EEK, for sharing this.

Brad Neuberg on Inventing with Values:

A few months ago, my friend, BradNeuberg, gave the keynote at Yahoo’s internal Front-End Engineering Summit. The video is now online, and it’s worth watching. Brad’s not only a great guy and a great hacker, he’s an excellent speaker. He speaks from the heart with intensity and good humor. ” (ME6)

I want to highlight four things Brad said: ” (ME7)

 • A good way to approach invention is, ‘I Against I.’ (The name comes from a classic punk song from the mid-80s.) Don’t worry about what others will do. Instead of trying to protect your ideas by putting up walls, compete against yourself. If you’re going to be put to pasture by somebody, it might as well be by you. And as Brad points out, no ideas are safe. In this day and age, you will be put to pasture. ” (ME8)
 • Brad’s section on values was tremendous. He cited two techniques for clarifying values. The first was ‘Mob Rule.’ If you were the only thing between an angry mob and some other thing, what thing would cause you to stand your ground? This reminds me of something AlanDershowitz said in the best class I ever took in college. Dershowitz said that he was willing to die for freedom of speech. I was astounded by that statement, and it made me think about the values that I was willing to die for. ” (ME9)
 • The second technique was, ‘The Last Speech.’ Imagine you were about to leave your company and that you were asked to deliver a final speech. What would you say? This actually happened. A decade ago, JamesGosling was fed up with Sun and decided to leave. ScottMcNealy asked Gosling to write a letter before he left, explaining what he would do differently if he were in charge. Gosling outlined a vision which ultimately led to him staying at Sun and creating Java. ” (MEA)
 • Brad ended his section on values with a story about ArchieRand, the famous expressionist painter who was one of Brad’s professors at Columbia. Rand used to walk around the room as his students worked, look at them with his eyes blazing, and say, ‘This shit matters.’(MEB)

Each of these things are worth thinking about and trying. ” (MEC)

(Via EEK Speaks.)

Stroomtaal × pareltaal = krachtstroomtaal

Gaston Vilé tipt me op stroomtaal® toen hij aan het snuffelen was op zonnespel. Prachtig!

Als taalfan spreekt mij stroomtaal bijzonder aan en doet me direct denken aan versterkend taalgebruik, waar ik ook enorme fan van ben. Kees van Zijtveld heeft me daar ooit op geattendeerd en sindsdien ga ik enorm bewust met taal om.

Stel je het scheppend vermogen van de schitterende samenleving eens voor die gevoed wordt door:

pareltaal® × stroomtaal® = krachtstroomtaal

Zodra pareltaal op eigen benen kan staan ga ik de twee verbinden. Tot die tijd zal ik regelmatig op stroomtaal kijken en er mijn voordeel mee doen in al mijn communicatie.

Gaston, bedankt voor de mooie pointer!

Resultaten uit het verleden waarderen

Omdat we fase 1 van het Aloha-project netjes willen afsluiten en een eventuele toekomstige verdeling van baten helder willen hebben doen we nu alvast een oprechte deelgeving—met een fictieve pot geld—zodat we daarmee later de resultaten uit het verleden billijk kunnen verrekenen.

Ach, wat een mooi pareltje.

De wereld van Merlijn

de-wereld-van-merlijn.jpgEerder dit jaar gaf Manon Tromp mij het boek De Wereld van Merlijn te leen. Prachtig boek.

Een paar krenten die mij pakken:

 • Tijd:
  • Herinner je je toekomst.
  • Tijd en ruimte zijn slechts projecties.
  • Laat de toekomst het heden scheppen.
  • Omdat tijd in je eigen bewustzijn wordt uitgevonden, bestaat er geen verleden.
  • Onnatuurlijke manier om te voorkomen dat je alles tegelijkertijd beleeft.
  • Dé manier om al je wensen één voor één uit te laten komen.
  • Hier VOOR | Hier NU | Hier NA.
 • Jij/iedereen bent het middelpunt van het heelal. Alle punten zijn hetzelfde.
 • Jouw (on)geluk(jes) zijn echo’s uit het verleden. Hoe alerter en waakzamer je daarvoor bent hoe beter.
 • Gods vermogen om je de wereld te geven wordt alleen beperkt door jouw vermogen om hem te ontvangen.
 • Kortste pad naar God: UIT JE ZELF. Dit kan je heel letterlijk nemen. Als dat lukt dan gaat het ook VAN ZELF. Zie ook Minder moeten. Meer FLOW.
 • Het leven wil gewoon zich zelf uiten.
 • Een gezonde baby leert dat al zijn wensen goed zijn als zijn moeder zijn behoeften graag bevredigt. Zie ook symbiose.
 • (Zonder wrijving geen glans.) Zonder verlangens geen groei.
 • Geld is geen poort naar het paradijs.
 • Kanskijken (lekker quantum):
  • Leer je eigen projectetalent te beheersen.
  • Alles is potentieel.
 • Geven:
  • Verbindt twee mensen.
  • Schept hierdoor geluk.
  • Is scheppend.

Dank voor deze gift Manon!

Innovatieplatform Noord-Nederland

organischcentrum.jpgAns Reurekas wijst me op het Innovatieplatform Noord-Nederland. Een prachtig initiatief:

Het Innovatie Platform Noord-Nederland (IPNN) is opgericht als katalysator en vergaarbak voor alle ideeën en ontwikkelingen die een positieve bijdrage zijn voor onze samenleving. Zo wil het platform een basis zijn voor krachtige en positieve groei in de ontwikkeling van onze samenleving in deze eeuw.

Ik heb wat langer stilgestaan bij het Organisch Gezondzijnscentrum vanwege mijn enorme interesse in The Nature Of Order en de bijbehorende The Timeless Way Of Building. Iets wat een belangrijke rol speelt in het Aarde-project.

Verder vraag ik me af hoe we al deze wonderschone initiatieven elkaar nog meer kunnen laten versterken door ze te bundelen tot een alleshelende laserstraal. Nu gefragmenteerd, maar door een nationaal platform te bieden kan elk individueel project en initiatief nog meer gaan stralen en zich uiten. Het NNN-project kan daar een belangrijke rol in spelen. Doe mee!

Ik vind de de website van Innovatieplatform Noord-Nederland wel wat moeilijk lezen. Heel veel dichte lappen tekst. En ik krijg telkens een andere pagina. Sla Jacob Nielsen’s Writing for the Web er eens op na.

Nomad

Nicole Recourt sent me email on Ramsay’s film on giving and receiving from our planet Earth:

I’ve been organising a cross media project, film-documentry-internet series-book whose purpose is to follow four people travelling to remote parts of the planet in search of Nomadic tribes.

Nicol says Ramsey is talking with one of our universities to use a bus fueled by hydrogen (or fuel cells perhaps?).

The film is beautiful indeed! Put it on YouTube and give Joost a try! LLiNK may be interested as well.

Hey Nicole, who is this Ramsey anyway?

Are You a Lightworker or a Darkworker?

Op 24 maart mailde Chris Eidhof me en zei: Hey Martien, leuk dat je weer bent gaan bloggen. Ik snap de helft niet, maar de andere helft is erg interessant 😉 Misschien dat je de artikelen van Steve Pavlina wel interessant vindt, met name z’n laatste artikelen over lightworkers en darkworkers. Have fun—chris

Aha, welnu, ik ff kijken op Are You a Lightworker or a Darkworker?:

 • If you polarize as a lightworker, you are dedicating your life to serving the greater good.
 • If you polarize as a darkworker, you are dedicating your life to serving yourself.

Lightworker is absolutely me!

Dank Chris!

Love—The Purest Form of Energy

To Love is a verb, so hard work it is. And Love (with a capital L, in order not to be confused with its romantic meaning), passion, is the ultimate source of energy, strength and creativeness in the universe.

My energy, my love, is focused on creating and nourishing a family, an organization, and software in a balanced way that, one way or another, can help make the world a better place—a Whole Earth.

This Love aims to make the total very much larger than the sum of its parts, make it whole, coherent, and give it a quality without a name. And if I can’t love it, how can I expect anyone else to?

I strongly believe in an open, trustworthy, respectful, patient, and loving environment where I can work hard to serve and lead the people around me, and to bring out the best in them and make them thrive, so they can unfold their potential.

Collective Intelligence

Knowledge and imagination bring more and more economic value than raw material. The prosperity of a nation, geographical region, business, or individual depends on their ability to navigate the knowledge space (or cosmopedia) around which the new collective intelligence is organized goes beyond the image and text characteristic of print-based encyclopedias as we know it.

New computer technologies such as the semantic web will serve to filter and help us navigate knowledge, a multidimensional space, and enable us to think collectively rather than simply haul masses of information around with us.

Collective intelligence is a universally distributed intelligence. No one knows everything, and everyone knows something. We are passing from a Cartesian model of thought based upon the singular idea of cogito (I think) to a collective or plural cogitamus (we think).

The computer and software are the instruments that makes this utopian ideal possible. For if we are able to better communicate and understand, we will create a better world. Wisdom.

The more we are able to form intelligent communities, as open-minded, cognitive subjects capable of initiative, imagination, and rapid response, the more we will be able to ensure our success in a highly competitive environment.

Knowledge has become the new infrastructure. Our living knowledge, skills and abilities are in the process of being recognized as the primary source of all other wealth. Internetworked information would then provide the technical infrastructure for the collective brain or hypercortex. I will do everything in my power to catalyze this still emerging phenomenon.

Love is all you need

I want to love what I do, and do what I love. Aiming to propel the semantic, social and business web to further success, as it has all the ingredients to do just that. I’m giving it my heart, my mind and my soul.

Thrilled in harmony.