Simplexity

Martien’s notities van deze boeiende dag.

De samenscholing ‘Simplicity of Complexity’ hing al enige tijd in de lucht.
TNO|Jan van der Greef, Oxrider|Jan Schroën en Aardbron|Gaston Vilé hebben elkaar – tegen de fascinerende achtergrond van ondermeer wetenschap, levenskunst, organisatiekunde en leiderschap, onderwijs, duurzaamheid – gevonden in een zoektocht naar integratie van oude wijsheid en onze huidige kennis.

Tijdens hun ontmoetingen van de afgelopen twee jaar kwam ‘connectiviteit’ naar voren als springplank om het diepe van de gezochte integratie in te duiken. Voorzichtige exploratie van aspecten van ‘connectiviteit’ lijkt duidelijk te maken dat systeem-, chaos- en complexiteitsdenken prachtige opstapjes bieden. De mooiste opstapjes echter zijn de ontmoetingen met anderen gebleken, waarbij het ervaren van connectiviteit de belangrijkste sleutel is.

Besloten is na een aantal eigen en ‘nomadische’ bijeenkomsten (want her en der waar zij elkaar maar tegenkwamen), zo nu en dan grotere samenscholingen te organiseren om inzichten met elkaar te delen en om op elkaars schouders te staan om naar de horizonten van connectiviteit te kijken. Die ontmoetingen zijn relatief algemeen van aard, altijd vol voorbeelden en met een afwisselend looppad van wijsheid, kennis, kunst en kruisbestuivingen van ervaringen.

Tijdens de samenscholing ‘Simplicity of Complexity’ op 1 februari 2008 zijn Francis Heylighen en Manuel Presti onze gidsen. Zij vertellen (op algemeen niveau; voor een ieder begrijpelijk) over chaos, systeemdenken, niet-lineaire dynamica en zij geven tevens aan hoe we dit terug kunnen zien in de natuur.

De samenscholing wordt gehouden in het prachtige Groene Paviljoen van het Bomencentrum in Baarn. De inschrijftermijn is inmiddels verstreken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.