Vrijgeld voordelen

“Geld symboliseert het liefhebbende geven en ontvangen tussen individuen, dat aan de mens het gevoel geeft emotionele wortels in zijn gemeenschap te hebben (…) Geld ontstond aan als symbool van de menselijke ziel.”
William H. Desmonde

Vrijgeld voordelen en zakelijke zin van innovatieve geldsystemen en aanvullende munteenheden:Continue reading “Vrijgeld voordelen”

Armillaria hoshin kanri

Armillaria is de hoshin kanri—voorstel, reden, zakelijke zin en plan van aanpak op één A4—om met Nederland Vrijgeldlandsamenlevenskunst op te laten bloeien.

Klik op onderstaande plaat voor de PDF van Armillaria.

Nog meer hoshin kanri. Voor meer uitleg, zie hoshin kanri.

Wensen

 • Onze Aarde beter en rijker voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen achterlaten.
 • De mensheid bevrijden van:
  • uitsluitend schaarstedenken en -doen; en
  • de obsessieve groeidwangstoornis.
 • Sociale en economische impact van zowel betaald als onbetaald (vrijwilligers)werk voor eens en altijd zichtbaar maken.
 • Elke transactie een bijdrage laten leveren aan mens, natuur en netto nationaal geluk.
 • Sociale kapitaalkracht langer nationaal laten bijdra- gen in plaats van weg te laten vloeien.
 • Vangnet spannen voor de krakende economie.
 • Volledige transparantie, billijkheid en economische gelijkwaardigheid.
 • Krediet synoniem aan vertrouwen maken.

De Bedoeling

 1. Nederland Vrijgeldland™.
 2. Vrijgeld geeft zin™.
 3. Slagen met een monetair stelsel voor globale samenlevenskunst waar het huidige faalt.
 4. Money Systems from Holland™ en Vrijgeld™ internationaal erkend.
 5. De Google + WordPress + Wikipedia van vrijgeldsystemen zijn.
 6. Het meest vertrouwde schaalvrije robuuste commerciële open source financiële systeem leveren.

Daarom

 • Schaal bewezen monetaire oplossingsrichtingen uit de onderstroom op naar nationaal niveau.
 • Ontwerp en implementeer een elegant, slim, schaalvrij, gedecentraliseerd, zelforganiserend, zelfhelend en zakelijk zinnig open source vrijgeldsysteem en monetair internetprotocol dat:
  • samenlevenskunst, sociale cohesie en maatschappelijke participatie nationaal katalyseert;
  • mensen in staat stelt elk gereedschap te creëren voor het uitdrukken, groeien en uitwisselen van krediet, waarde, rijkdom, rangordening en verkiezing met (eigen) digitale girale munten;
  • volledig onafhankelijk is van hard- en software en leveranciers; en
  • voldoende, duurzaam, ‘gratis’ & waardevast is.

Waarom?

Vergrijzing, ontgroening, toenemende spanning in de markt en de transitie naar duurzaamheid op basis van grote systeemwijzigingen vergroot de hunkering naar oplossingsgerichte innovaties van aanvullende monetaire systemen uit de onderstroom. De noodzaak voor en behoefte aan structurele innovaties op maatschappelijk, economisch en financieel terrein neemt sterk toe. De transitie van de ‘ikonomie’ naar de ‘wijconomie’ is onomkeer- baar ingezet.

Geldsystemen oefenen een extreme kracht uit op organisatiestructuren en kunnen genetwerkte gemeenschappen en samenlevenskunst maken of breken. Daarmee hebben ontwerpkeuzes voor geldsystemen een ongekende impact op sociale cohesie en zijn daarmee van kritisch maatschap- pelijk belang. Ons huidige monetaire systeem blijkt verouderd en achterhaald en past niet meer bij de zich steeds sneller ontwikkelende informatie-, kennis- en wijsheidstechnologie.

Het tekort aan gezond, fris geld neemt exponen- tieel toe. Hierdoor komen steeds meer mensen in de knel terwijl er steeds minder geld voor beschikbaar is.

Gedecentraliseerde semantische informatietechnologie (Web 3.0) opent ongekende kansruimtes voor waarde-, geld- en reputatiesystemen die samenlevenskunst koesteren. Herstelplannen bestrijden slechts op korte termijn de symptomen en lossen daarmee de structurele problemen niet op. De huidige maatregelen hebben slechts invloed op de aard, mate en frequentie van crises. De kans op nieuwe, ingrijpender crises wordt algemeen onderkend. Verstandigen zetten zich schrap.

Nederland is een land van vrijdenkers en vrijdoeners. Laten wij wederom een impuls geven door met een gezond vrijgeldsysteem dé vrijstaat te worden.

Stap voor stap

In antichronologische volgorde komen stap voor stap dichterbij Nederland Vrijgeldland™ en Vrijgeld geeft zin™.

 • Seizoen 4:
  • Armillaria 100% op eigen benen.
  • …Eerste 100.000 vrijgeldpassen in gebruik.
  • Vrijgeldomzet per maand gelijkwaardig ≥ €100k.……
  • Telegraaf publiceert artikel vrijgeld.
 • Seizoen 3:
  • Drie gemeenschappen met elk ≥ 1.000 leden.
  • Prototype (RFID) chippas operationeel.
  • DNB steekt voorzichtig duim omhoog.
  • EU zet vrijgeld op agenda en Buitenhof rapporteert.
 • Seizoen…… 2:
  • Wachtrij voor participatie in project groeit.
  • 1.000 bedrijven investeren elk €1.000.
  • Open source software vrijgegeven.
  • Versie 1.0 protocol specificatie gepubliceerd.
 • Seizoen 1:
  • Rechtsvorm Vrijgeld leidt tot coöp.
  • Banken en Ministeries tekenen convenant.
  • Ontwikkelteam als ‘film crew’ op snelheid.
  • Financiering voor project rond.

Gewoon…doen!

Ad Broere, Carin Wormsbecher, Arko van Brakel, Henk Smit en Peter van der Vliet sloegen de handen ineen en bundelden in een flits van 99 praktische idealisten de verhalen (en met een geldtuimelaar €100) zodat met een budget van €10.000 een zinnig tijdschrift leven ingeblazen wordt dat door de verhalenvertellers zelf wordt gedistribueerd.

Uiteraard deelt Aardbron daarin ook haar visie in exact 500 woorden (zie einde artikel).

Naast de papieren versie staat het magazine ook in haar geheel online (PDF).

gewoon-doen-omslag

Persbericht: Presentatie nieuw magazine: GEWOON…DOEN!

WAT?

Op 13 oktober was de afronding van het project: “Ontwikkeling van het nieuwe Ambachtsbedrijf” bij Driekant in Zutphen. Een bakkerij waar naast brood ook leerwerktrajecten worden aangeboden. Na Aukje Smit van TNO, die vertelde over de impact van het driejarige project op andere ondernemers, gaf Arko van Brakel zijn visie aan de 40 aanwezigen op het nieuwe ondernemen in de communicatiemaatschappij. Hij maakte een doorkijkje van de in essentie community gedreven grondbeginselen van alle wereldgodsdiensten naar moderne succesvolle bedrijven als Google. Vervolgens beschreef hij hoe universele principes als delen in overvloed en vermeerderen zakelijk worden toegepast. Hierna voerden de 40 deelnemers een dialoog over de vraag hoe dit gedachtengoed verder verspreid zou kunnen worden. Aan één van de tafels kwam Carin Wormsbecher van drukkerij Wedding uit Harderwijk met het volgende idee:

“Zou het niet leuk zijn à la You Tube, een gedrukt tijdschrift uit te geven waarin 100 ondernemers, of betrokkenen bij het nieuwe integrale ondernemen hun ervaring, of hun visie delen. Iedereen legt 100 Euro in. Dan heb je 10.000 Euro, daar kunnen wij een tijdschrift voor maken. (Aardbron noemt dit een geldtuimelaar) We doen dat in een oplage van 10.000. Iedere schrijver van een artikel krijgt 100 exemplaren en zorgt zelf voor de verspreiding van deze exemplaren, dan is gelijk de distributie ook geregeld. 100 geïnspireerde verhalen over bezielend ondernemen. Ik zou het hartstikke leuk vinden om al die verhalen te lezen…”

Ad Broere, schrijver van “Een menselijke economie”, Carin Wormsbecher van drukkerij Wedding, Arko van Brakel, schrijver van “Iedereen ondernemer”, Henk Smit van Driekant en Peter van der Vliet, bruggenbouwer met passie hebben vervolgens de handen in een geslagen.

Het is een goed idee gebleken: er hebben 99 auteurs een verhaal geschreven. Stuk voor stuk inspirerende verhalen over het nieuwe ondernemen. Een unieke bundeling, van wat er allemaal aan nieuwe ideeën leeft bij ondernemende mensen. Via een nieuwe formule vormgegeven. Een idee waarbij internettoepassingen een inspiratiebron zijn voor een gedrukt magazine.

Op 9 december op de dag van de presentatie van het magazine zal ook de bijbehorende website in de lucht gaan: gewoondoenonline.nl.

Waar?

Dit bijzondere tijdschrift wordt aangeboden aan de 99 auteurs tijdens een bijzondere bijeenkomst op 9 december 2009. Alle auteurs krijgen 100 exemplaren mee en zorgen daarmee voor de distributie van 10.000 exemplaren. De bijeenkomst zal worden gehouden bij Drukkerij Wedding, Nobelstraat 16 te Harderwijk.

Om 15.00 uur is een speciale preview voor de vertegenwoordigers van de pers.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze inspirerende gebeurtenis aanwezig te zijn.

Aanmelding vooraf gewenst bij: Drukkerij Wedding, info@drukkerijwedding.nl

Nadere informatie, mede namens de andere initiatiefnemers
Arko van Brakel, Ad Broere en Henk Smit, bij:

Carin Wedding, drukkerij Wedding, tel.0341412501, info@drukkerijwedding.nl
Peter van der Vliet, bruggenbouwer met passie, tel. 0653937767, info@vandervliet.nu

Uiteraard deelt Aardbron in “Gewoon…doen!” ook haar visie in exact 500 woorden:

Vrijgeld: voldoende | duurzaam | gratis

Hoe zit ons geldsysteem in elkaar? Welk effect heeft een geldsysteem op menselijk gedrag, organiseren en samenleven? Welke krachten maakt het rammelen aan ons huidige geldsysteem los? Hoe ziet een ontwerp voor een geldsysteem eruit dat zakelijke zin geeft én organisatie, gemeenschap en samenleving koestert en laat bloeien? Welk geldsysteem katalyseert uitbundige samenlevenskunst?

Wil je een gemeenschap of samenleving vernietigen? Introduceer dan een monopolistisch, gecentraliseerd, hiërarchisch, rente- en schuldgebaseerd monetair systeem waarin geld een schaars goed is en opgepot kan worden.

Ons huidig monetaire systeem—met haar obsessieve groeidwangstoornis—is hét wapen van massavernietiging en ongekende globale slavernij. Werk jij voor het geld of werkt het geld voor jou?

Hoe we kunnen we diezelfde kracht ook inzetten om een alleshelende laserstraal te creëren. Hét krachtinstrument voor massaheling dat oorlog, werkeloosheid, armoede, ziekte en de globale vernietiging van onze Aarde naar de vergetelheid schiet. Hoe geven we vorm aan het besturingssysteem van morgen dat autonomie, meesterschap en zingeving koestert?

Vrijgeld: voldoende

Vrijgeld maakt het hamsteren van geld net zo onzinnig als het hamsteren van centimeters. Vrijgeld zorgt voor altijd precies voldoende geld zoals in een systeem met wederzijds krediet waar de deelgevers dit onder elkaar scheppen als een debet- en creditpositie op het moment van de transactie.

Vrijgeld: duurzaam

Als je tegoed heel langzaam wegsijpelt in een algemeen fonds krijg je de neiging geld eerder nu dan later uit te geven. Daarmee creëer je werkgelegenheid. Extreem duurzaam omdat het de korte termijn winstgedreven blik verruilt voor visie en keuzes op lange termijn. Je kunt ineens weer helder zien en denken.

Vrijgeld: gratis

‘Gratis’, omdat vrijgeld voorgoed afrekent met dure systemen en organisaties.

De rijken rijker en de armen rijken

Geld als universele drager maakt menselijke passie en energie in tijd en afstand overdraagbaar. Naarmate geld meer stroomt bloeit de economie meer—het neveneffect van elke transactie is namelijk de creatie van iets van waarde: je haar is gekapt, je hebt genoten van een avond uit of je nieuwe kantoor is opgeleverd.

Vrijgeld maakt rijken rijker—je wereld holt zich namelijk niet uit maar bloeit op ongekende plekken en wijzen. Vrijgeld maakt armen rijken—je hebt altijd voldoende geld. Er is altijd werk voldoende om jouw belofte aan de gemeenschap in te lossen. Werk dat past bij jouw talent en jouw passie.

Serieus Gek Geld Spel

Hoe krijg je snel en doeltreffend meer gevoel voor verschillende geldsystemen en hun effect op samenleving, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, economie en zaak?
Eén van de leukste manieren is het spelen van het Serieus Gek Geld Spel.

Je leert vertrouwen en geldsystemen beter begrijpen. Je neemt verrassende nieuwe inzichten mee in je eigen zaak. De bliksemversie speel je met een groep in een uur, werkt geestverruimend en prikkelt de fantasie.

Over Aardbron

Lenig, behendig en geleid door ecosofische beginselen helpt Aardbron met wakkerschuddingen, lezingen, workshops, coaching, innovatie, strategie, serieus spel. Aardbron ontwerpt, kweekt, groeit en bloeit zakelijk zinnige ecosystemen en bedrijfsmodellen.

Lef? Neem contact op.

Innoveer je bedrijfsmodel

jam-brainstorm-post-its

beeld JAM Visual Thinking

Elke dag ontstaan er talloze nieuwe bedrijfsmodellen. Er ontstaan hele nieuwe industrieën en oude industrieën hebben het erg moeilijk. Dat is niet zo vreemd. Het consumentengedrag is 360 graden veranderd, de financiële crisis laat nog steeds zijn sporen na en het internet lijkt alles gratis aan te bieden.

Hoe zit het met jouw business model? Is de houdbaarheidsdatum nog niet overschreden? En hoe zit dat over 2 tot 5 jaar? Wat zijn de sterkten en zwakten? Waar liggen de kansen? Kan je nieuwe modellen bedenken? Wat kun je van anderen leren? Kun je de kansen verzilveren? Hoe past dit binnen je strategie?

Daarom: Vergroot je inzicht inzicht in wat bedrijfsmodellen nu eigenlijk zijn. Maak je bedrijfsmodel inzichtelijk aan de hand van het ”business model canvas”. Leer zo de dynamiek van jouw ecosysteem te begrijpen. Ontwerp bedrijfsmodellen met nauwkeurige instrumenten en technieken. Maak jouw bedrijfsmodel passend binnen het huidige competitieve landschap. Je canvas is je gereedschap je leert technieken om daarmee je huidige bedrijfsmodel te kunnen innoveren.

business-model-generation-front-cover

Registreer je voor ‘Innoveer je business model’ en Patrick van der Pijl en Jelle Bartels ontvangen je op 25 november met open armen in het Lloyd Hotel in Amsterdam.