Open Enterprise

Good 8 minute talk on the open enterprise.

You see this emerging to a more or lesser extent at an increasing number of organizations (which may be a threat to some of the staff).

Key points:

 • we live in democracies, but we work in (hierarchical) dictatorships
 • [our past stands in the way of our future – side note]
 • open source community have figured out a way to work freely, without managers
 • they figured out to have several thousand people working on billions of lines of code creating billions of dollars of amazing software that run 60% of the internet without a single person telling someone else what to do
 • they have figured out to be fully alive in something that they are passioned about and scale and actually produce value
 • so, why don’t we take the same principles of the open source software world and apply it to the conventional work place
 • it’s called the open enterprise
 • first principle: there is no fixed structure, there are no prescribed leaders, no job titles, everybody has the same job title
 • there is a holarchy, where people move up and down in a hierarchy depending on the situation
 • WL Gore (Goretex) 9000 employees, only one job title: associate (and you own part of the company)
 • there are leaders, and if there are, they have voted them into that position [and they have accepted the accountability and responsibility]
 • you can take that vote away immediately which makes you accountable to actually put some real leaders in place
 • the second principle of an open enterprise is transparency, everything: salaries, financial information. every meeting has an open door. if you show up in a meeting than you belong in that meeting
 • zappos, groupon are making employee culture the most important thing and they are kicking but doing it
 • third principle is that an open enterprise has is that they have a true meritocracy [governed by those who deserve to] of ideas. what that means is that every idea is judged on the idea itself, not who the idea came from.
 • the ideas get voted on and the good ones bubble up and get implemented.

Open geest

foto © mikonT

Net zoals een parachute alleen maar werkt als hij open is, krijg je baanbrekende innovaties ook alleen maar met een open geest. Dus: geef álles een kans. Ontwikkel een schakelaar in je hoofd waarmee je oordeel uit kan zetten. Elk idee is een vonk. En soms: hoe dommer hoe beter.

Uit Deepak Chopra’s ”Leven na de dood’, pagina 250 en verder.

…Wanneer iemand opmerkte dat het goed is om een open geest te hebben, vroeg Krishnamurti: “Bestaat er zoiets als een open geest?’”. Dit was een typisch tweeslachtig antwoord, maar als de geest door memen of samskara’s gevangen gehouden wordt, kan hij niet open zijn, vanwege overtuigingen, opinies, oordelen uit de tweede hand en andere mentale ‘virussen’. Of bestaat er een nieuwe ervaring die volledige aan het gebied van ingewortelde overtuigingen en karmische indrukken voorbijgaat?

De meest diepzinnige tegenstrijdigheid is dat je, om verlichting te bereiken die vrij van indrukken uit het verleden, er5 alleen maar voor kunt kiezen je hersens te gebruiken; en de hersenen zijn bezoedeld door hun gewoontepatroon van filteren, kiezen, prefereren, verwerpen, etc. Krishnamurti drukte dit op een elegante manier uit door te vragen: “Kan een onsamenhangende geest ooit heelheid ervaren?

Het antwoord is dat dat onmogelijk is, maar het enige waar wij allemaal mee uitgerust zijn, is een onsamenhangende geest, een geest samengesteld uit memen en samskara’s. Beweren dat jij een open geest hebt terwijl die van een ander gesloten is, of er aanspraak op maken dat je de werkelijkheid ervaart in plaats van een illusie, lijkt redelijk, maar in Krishnamurti’s termen—die zuiver vedanta zijn—is het onmogelijk iets te doen als ‘proberen meer open te zijn’ of ‘proberen meer echt te worden’. Je bent gewoon aan het vechten met je eigen verdeelde zelf. (En je weet het: ‘verdeel en heers’ is de beste manier om je te laten overheersen door een ander.)

Hoe komen we dus uit deze paradox? Er is een manier om de netelige kwestie van het open van je geest te benaderen.

 1. Weet dat je, bij ieder stadium van jouw persoonlijke groei, u met jouw wereldvisie gaat vereenzelvigen.
 2. Aanvaard dat deze identificaties altijd tijdelijk zijn. Je zult nooit werkelijk jezelf zijn tot je eenheid bereikt.
 3. Wees bereid om elke dag je identiteit te veranderen. Neem een flexibele houding aan. Verdedig geen ‘ik’ waarvan je weet dat het maar tijdelijk is.
 4. Sta je vermogen om rustig te observeren zonder een oordeel te vellen toe om de ingesleten ideeën waar je automatische naar reikt te vervangen.
 5. Wanneer je de neiging krijgt te gaan vechten, gebruik dat dan als onmiddellijk signaal om los te laten. Open een ruimte waarin een nieuw antwoord zichzelf kan ontplooien.
 6. Wanneer je niet los kunt laten , vergeef jezelf dan en ga verder.
 7. Gebruik elke gelegenheid om jezelf duidelijk te maken dat alle gezichtspunten gegrond zijn, elke ervaring de moeite waard is, elk inzicht een moment van vrijheid betekent.

Deze stappen cultiveren een open geest, door jezelf bloot te stellen aan het veld van de geest zelf, door getuige te zijn zonder te oordelen.

Daarom streef ik ernaar om als visionier met radicale openheid door het leven te gaan.