Spaans dorp immuun voor crisis

Het kan dus wel!

Ook vandaag heeft Spanje het zwaar. De rente schiet opnieuw boven de zes procent. Economen vrezen dat Spanje de eurozone en de euro opnieuw aan het wankelen brengt. Maar het Andalusische dorpje Marinaleda biedt dapper weerstand aan de crisis. De gemeente met 2700 inwoners lijkt ongevoelig voor de enorme problemen waar andere Spaanse dorpen mee geconfronteerd worden. Europacorrespondent Saskia Dekkers doet samen met VRT-collega Sven Tuytens verslag.

Bron: Nieuwsuur » 2012-04-16 » Spaans dorp immuun voor crisis.

Open Enterprise

Good 8 minute talk on the open enterprise.

You see this emerging to a more or lesser extent at an increasing number of organizations (which may be a threat to some of the staff).

Key points:

 • we live in democracies, but we work in (hierarchical) dictatorships
 • [our past stands in the way of our future – side note]
 • open source community have figured out a way to work freely, without managers
 • they figured out to have several thousand people working on billions of lines of code creating billions of dollars of amazing software that run 60% of the internet without a single person telling someone else what to do
 • they have figured out to be fully alive in something that they are passioned about and scale and actually produce value
 • so, why don’t we take the same principles of the open source software world and apply it to the conventional work place
 • it’s called the open enterprise
 • first principle: there is no fixed structure, there are no prescribed leaders, no job titles, everybody has the same job title
 • there is a holarchy, where people move up and down in a hierarchy depending on the situation
 • WL Gore (Goretex) 9000 employees, only one job title: associate (and you own part of the company)
 • there are leaders, and if there are, they have voted them into that position [and they have accepted the accountability and responsibility]
 • you can take that vote away immediately which makes you accountable to actually put some real leaders in place
 • the second principle of an open enterprise is transparency, everything: salaries, financial information. every meeting has an open door. if you show up in a meeting than you belong in that meeting
 • zappos, groupon are making employee culture the most important thing and they are kicking but doing it
 • third principle is that an open enterprise has is that they have a true meritocracy [governed by those who deserve to] of ideas. what that means is that every idea is judged on the idea itself, not who the idea came from.
 • the ideas get voted on and the good ones bubble up and get implemented.

Vrijgeld voordelen

“Geld symboliseert het liefhebbende geven en ontvangen tussen individuen, dat aan de mens het gevoel geeft emotionele wortels in zijn gemeenschap te hebben (…) Geld ontstond aan als symbool van de menselijke ziel.”
William H. Desmonde

Vrijgeld voordelen en zakelijke zin van innovatieve geldsystemen en aanvullende munteenheden:Continue reading “Vrijgeld voordelen”

Noösfeer

Onze Aarde is als een ui: een geneste verzameling van ringen of schalen: lithosfeer, biosfeer, atmosfeer, technosfeer, cybersfeer en noösfeer. Noëtica bestudeert met name in ons collectieve bewustzijn opkomende noösfeer.

Noëtica—van het Grieks νοητικός ‘mentaal’ en νοεῖν ‘denken’ (van νοῦς)—is een tak van metafysische filosofie die zich richt op de studie van de geest en intuïtie en haar relatie met het goddelijke intellect. Een van de belangrijkste doelen is het bestuderen van de effecten van opvattingen, overtuigingen en de intentie met betrekking tot het menselijk bewustzijn.

Alle definities van noëtische wetenschappen komen uit op de kracht van de (menselijke) geest:

Noëtische wetenschap is de ‘verstandsleer’ waarbij mensen met een bundeling van hun geestelijke vermogens macht kunnen uitoefenen op de materie.

Nog één evolutionaire stap verder kom je bij de wijsheidsleer—sofotica.

Amit Goswami vat het kernachtig samen en zegt in zijn boek The Self-Aware Universe in wezen:

‘consciousness matters’bewustzijn materialiseert; letterlijk.

De kwantumfysica en -theorie verzamelen steeds meer bewijs voor het ‘observer effect’—de golfdeeltjes ‘storten ineen’ tot hun deeltjesvorm als gevolg (de intentie) van hun observator. Het antwoord op de vraag ‘Wordt de materiële wereld beïnvloed als veel mensen hun aandacht op hetzelfde richten?’ is dus ja.

Ook Deepak Chopra claimt: ziel ≡ geest ≡ bewustzijn. Jouw herinneringen zijn letterlijk ‘gelokaliseeerd’ in jouw brein, ze zitten niet echt ín jouw brein. Jouw brein is een zendontvanger. Wanneer we elkaars bewustzijn delen zijn we verliefd en raakt en roert het ons. Onze intentie manifesteert de mogelijkheden die ons bewust zijn. Je ziel is een veld van oneindige mogelijkheden.

Noëtica

Noëtica resoneert rondom de volgende kernbegrippen:

 • omegapunt—bewustzijn van de Eenheid van Alles wat Is;
  • onbekende bestemming van de menselijke evolutie;
  • in het werk van Pierre Teilhard de Chardin het klimatologisch convergentiepunt (harmonische convergentie) van de menselijke evolutie als emergentie van het hieperpersoonlijke;
  • door de Tijdwet gedefinieerd als punt van volledig superbewustzijn;
  • universele telepathie ingesteld als norm voor de menselijke mentale conditie;
  • haar dageraad is winter-noordelijke/zomer-zuidelijk zonnewende van 2012;
  • haar voltooiing in de Tzolkin—ook wel de Harmonische Module genaamd, of de Heilige telling der dagen; het Mayaanse weefgetouw, welke de 20 solaire zegels met de 13 maantonen verweeft—is op ‘Gele Galactische Zaad’ (26 juli 2013) ook bekend als de ‘droombetovering’ van galactische cultuur;
 • lithosfeer (lithos = steen)—omhulsel van planeet Aarde;
  • korst van inerte massa van planeet Aarde;
 • biosfeer (bios = leven)— omhulsel van het leven;
  • alle vormen van leven van een meter onder de oppervlakte tot enkele honderden meters in de atmosfeer;
 • cybersfeer—omhulsel van informatie en kennis;
  • virtuele ruimte waarin de integratie naar het omegapunt plaatsvindt; en
 • noösfeer (nous = bewustzijn)—omhulsel van de geest;
  • bewustzijnsgebied dat door de mens wordt opgeroepen zou naar omegapunt opschuiven;
  • mentale envelop of veld van Aarde, discontinue en boven de atmosfeer;
  • onbewust tot de ontdekking en toepassing van de Tijdwet;
  • geactiveerd door de registratie van de menselijke biomassa in correcte 13:20 frequentie via de universele adoptie van de Dertien Maankalender;
  • beschrijving van de getransformeerde toestand van de biosfeer;
  • samenvallend met het einde van de geschiedenis;
  • voorwaarde voor universele telepathie volgend op de ineenstorting van de technosfeer en toepassing van de Tijdwet;
  • synchroon met de programma’s van Aarde’s octahedrale kern.

Teilhard de Chardin—een antropoloog uit het midden van de 20e eeuw—ontwierp een allesomvattend raamwerk. Teilhard werd geïnspireerd door een weinig bekend werk, De Biosfeer, van Vladimir Ivanovitsj Vernadski. Teilhard veralgemeniseerde Verdanski’s concept door de evolutie van onze planeet te zien als ingesloten sferen.

Eerst de lithosfeer, die alle inerte materie van deze planeet weergeeft. Vervolgens de biosfeer met alle levensvormen. De biosfeer lijkt op een dichte schil van biomassa rond inerte materie en ligt fysiek ingesloten in een dunne laag van een paar meter beneden tot enkele honderden meters boven het Aardoppervlak—inclusief het water en de lagere gebieden van de atmosfeer voor vogels, insecten in de lucht en micro-organismen.

Pas in de 21e eeuw gaven de mensen de illusie op dat zij zich konden losmaken van de natuur. We komen meer en meer tot het besef dat er is slechts één levensvorm op aarde is—de biosfeer:

De gehele menselijke soort speelt in de biosfeer eenzelfde rol als een orgaan in ons eigen lichaam.

De volgende laag—de noösfeer—is meer etherisch. Het is de ruimte waarin alle vormen van bewustzijn, inclusief menselijk bewustzijn, op elkaar inwerken. Wat Teilhard zag was dat, naarmate de mensheid zich meer bewust werd van de onderlinge afhankelijkheid, zij ook zou groeien in het bewustzijn van haar Eenheid.

Teilhard dacht dat het doel van de menselijke evolutie wat hij noemde het ‘omegapunt’ zou zijn, een kosmisch bewustzijn van Eenheid dat rekening hield met alle verscheidenheid.

Cybersfeer

Ondertussen hebben we de middelen—de cybersfeer—om deze verschuiving in bewustzijn te versnellen.

Toen computertechnici in de 20e eeuw dachten dat zij een gewoon computernetwerk maakten, schiepen zij in feite een extra dimensie en een nieuw soort ruimte.

De cybersfeer is het verband tussen Teilhards noösfeer en haar bestemming. Het is de virtuele ruimte waarin de integratie van het menselijk bewustzijn zich kan manifesteren. Het speelt een rol gelijk aan de rol die de lithosfeer heeft gespeeld voor de biosfeer. Alle levensvormen gebruiken direct of indirect inerte chemische componenten van de lithosfeer en herschikken die om hun eigen fysieke levensondersteunende systemen te maken. De cybersfeer is de voedingsbodem voor de noösfeer zoals de lithosfeer de voedingsbodem is voor de biosfeer.

Vijfhonderd miljoen jaar geleden leidde een plotselinge mutatie in de biomassa tot de Cambriaanse explosie: eencellige levensvormen gaven een uitbarsting van biologische diversiteit te zien en er kwamen vele ingewikkelde meercellige organismen tot stand.

Honderden miljoenen jaren later ontstond de fotosynthese en, nog later, leidde de gelijktijdige opkomst van seksuele voortplanting en individuele dood tot andere mijlpalen. Kennelijk ondergaat de evolutie zulke kwantumtransformaties of metamorfoses.

De cybersfeer bevrijdt het leven van de beperkingen van langzame moleculaire recombinatie waardoor ze kan reizen met de snelheid van het licht.

De cybersfeer ontketent een nu een uitbarsting van hogere kennis, intelligentie en potentieel wijsheid met de mens als intrument, als medium.

Cosmopedia

Piere Lévy noemt de kennissfeer in zijn boek Collective Intelligence cosmopedia. De cosmopedia maakt het navigeren van kennis moeiteloos. De kennis vouwt zich voortdurend om jouw huidige behoefte heen. Het is alsof je over de oceaan van kennis zeilt en een spoor achterlaat. Lezen is schrijven in cosmopedia.

Collectieve intelligentie is gedistribueerde intelligentie waarbij het totaal groter is dan de som der delen. Cosmopedia is het substraat voor de noösfeer, voor de collectieve wijsheid. Niemand weet alles en iedereen weet iets.

De voorspoed van een gemeenschap is afhankelijk van de vaardigheid waarmee men over de cosmopedia navigeert. Onze levende kennis, wijsheid, vaardigheden en creativiteit worden hand over hand erkend en herkend als de primaire bron van alle rijkdom. Een onomkeerbaar proces.

Het Internet benadert ondertussen de rekenkracht van een enkelvoudig menselijk brein waardoor de kennissfeer of cosmopedia zich ontwikkelt tot een hypercortex.

Elke nieuwe sfeer beheerst, overheerst de voorgaande. De technosfeer heeft zich factoren sneller ontwikkeld dan de biosfeer. De infosfeer en kennissfeer doen daar nog een schep bovenop. De snelheid waarmee noösfeer als een warme deken over ons heen wordt gelegd zal menigeen verbazen. De opkomst en aanwezigheid van elke sfeer is onomkeerbaar. Verzet tegen haar ontstaan is zinloos.

Aarde is geen planeet, geeneens een biosfeer, maar een kosmos waarin de mensheid communiceert met dieren, planten, landschappen en geesten. Aarde is de ruimte waarin de mens, de stenen, groenten, beesten en goden elkaar ontmoeten, spreken en scheiden in een oneindig proces van re-creatie.

De mensheid is de soort toegewijd aan Aarde, de kosmos van communicerende dieren en planten, toegewijd aan de chaosmos van metamorfose.

De infosfeer, kennisfeer en noösfeer zijn u-topia, geen-plaats, Nergensland. Het kent geen belichaming. Het is zich aan het realiseren, virtueel en in potentie al aanwezig, wachtend op haar geboorte. Net onder de oppervlakte ontstaan haar sporen. Het flikkert zelfs voordat het haar kans krijgt om zich te ontvouwen naar zelfstandigheid. Ze is onomkeerbaar.

De lithosfeer is de steentijd van de geest. De steen is niet langer silex maar het silicon van microprocessoren en optische fiberkabel.

De intentie van het collectieve intellect is niet om Aarde te vernietigen, noch het territorium, noch de markteconomie. In tegendeel, het op de lange-termijn overleven van de voorgaande sferen wordt zonder twijfel mogelijk gemaakt door de opleving, letterlijk, van een nieuw bestaansvlak voor de mensheid.

Elke nieuwe sfeer overstijgt en omvat de voorgaande. Aarde is een ui.

De mens is het medium, stommerd.

Uit het Universum ontvangen we inspiratie en ideeën die wij als schepselen en scheppers, creatoren letterlijk vormgeven—informeren—door energie te vertragen naar vaste vorm—wij laten het aarden. Vanuit die aarding sturen wij wensen, verlangens en intenties het Universum in. Het Universum trekt vervolgens alle registers open om die intenties te manifesteren. Zo is de kringloop van eeuwige creatie en entropie rond.

Hamer, zaag en munt

Sommige dingen doe je beter met een zaag, andere met een hamer. In het Stenen Tijdperk gebruikten de mensen hetzelfde stuk gereedschap voor veel verschillende doeleinden: een fragment van een gebroken steen kon voor van alles gebruikt worden, van het doden van een prooi tot het snijden van leer en het schoonmaken van de nagels.

Gedurende de 19e en 20e eeuw lijkt er eenzelfde vasthoudendheid te zijn geweest door te proberen hetzelfde monetaire hulpmiddel—de nationale munteenheden—voor van alles te gebruiken, van wereldhandel tot het betalen van iemands studie of van de ouderenzorg.

Om een andere metafoor te gebruiken: dit zou gelijkstaan aan aan te nemen dat het zenuwstelsel de enige informatiedrager in het menselijk lichaam is en geen aandacht te schenken aan de rol van de bloedsomloop, van het lymfestelsel en van een groot aantal biochemische reacties.

Net zoals koning Midas alles wat hij aanraakte veranderde in goud, zo verandert het kapitalisme alles wat in haar baan komt in handelswaar. Kapitalisme is onomkeerbaar.

De vroege 21e eeuw kenmerkt zich als een onstuimige tijd waarin drie tsunami’s elkaar in rap tempo opvolgen:

 • Tsunami van Waardeverschuiving—zet oude modernistische metrieken zoals winst, groei en bruto national product om naar de de waarden van het Tijdperk van Integratie;
 • Tsunami van Informatie—verschaft aan ongekende aantallen mensen ongekende toegang tot kennis; en
 • Tsunami van Geld—vult oude systemen van nationale munteenheden aan met nieuwe geldsystemen die cohesie en samenlevenskunst katalyseren.

Met rasse schreden komen we tot het inzicht dat het idee van ‘één munt voor alles’ snel moeten verlaten. Steeds meer mensen willen hun ‘baan’ verruilen voor ‘werk’ waardoor ze gepassioneerd uit kunnen blinken in hun talent.

Het aantal cultureel creatieven groeit exponentieel. Het aantal ZZP-ers neemt hand over hand toe. Onze oude schaarse nationale munteenheden zijn niet ontworpen om zo’n explosie van willekeurige creativiteit te ondersteunen. Onze roestende goudstaven zijn aan vervanging toe.

Deze golven leiden tot een versnelde verandering van ons economisch stelsel. De cybersfeer schept haar eigen cybereconomie—de grootste en snelst groeiende economie ter wereld. De cybersfeer injecteert nieuwe economische speelregels en geldsystemen in het bestaande systeem. Wie niet met zijn tijd meegaat, gaat mettertijd.

Laten we de munteenheid afstemmen op de behoefte die in een bepaalde situatie is ontstaan in plaats van met ons huidige stelsel als een soort ‘Gouden Hamer’ alles in een spijker te willen veranderen.

In de cybersfeer is de omwisselbaarheid tussen verschillende muntstelsels is technisch triviaal. Duizenden, miljoenen verschillende systemen werken naadloos samen als een organisch geheel. Elk component evolueert zich voortdurend om zich aan te passen aan de eisen en mogelijkheden van de omgeving waarin het werkzaam is—vrijgeld pur sang.

Metrieken zoals BNP, winst en groei verouderen in rap tempo en verschrompelen voor onze ogen. Nieuwe meetmethoden voor waardesysteming die waarde en waardering helder en inzichtelijk maken beginnen aan een stroomversnelling. Frisse nieuwe geldsystemen hebben de potentie als Doorbraakversneller™, katalysator voor de metamorfose naar het Briljanten Millennium.

Werkt het geldsysteem voor jou of werk jij voor het geldsysteem?

Alomtegenwoordig, alwetend, almachtig

De cybersfeer en noösfeer zijn alomtegenwoordig (omnipresent) en alwetend (omniscient) en vormen de voedingsbodem voor onze collectieve wijsheid. Zodra wij als collectief, als zwerm uitblinken in wijze beslissingen en keuzes groeit onze verantwoordelijkheid en vrijheid ontluikt onze almachtigheid (omnipotent). Zijn wij God? Zijn wij Allah? Zijn wij Boeddha?

Alles wat wij zijn is het resultaat van onze gedachten…

—Boeddha

Heel toevallig: tijdens het samenstellen van dit artikel wilde ik in het woordenboek termen opzoeken die met sofo (wijsheid) beginnen. Ik sla het woordenboek redelijk willekeurig ongeveer bij de s open en het eerste woord dat me in het oog springt rechtsbovenaan de pagina is singulariteit.

Toeval bestaat.


Meer

Wetenschappers

Wetenschappers die zich met deze ‘materie’ bezighouden of -hielden:

Vrijwillig belasting betalen

foto © Peter Rigaud

Sanne Bruijne van new shoes today tipte het interview met Peter Sloterdijk in VPRO’s Tegenlicht: Waar is Woede?.

Vooral het vrij en willig betalen van belasting is een interessante radicale en veelbelovende omkering van ons huidige stelsel.

Belasting dient eigenlijk verlichting te heten omdat het ons leven plezieriger, lichter en moeitelozer maakt. Helemaal als we het vrij en willig schenken aan de overheid om er zinnige dingen voor de gemeenschap mee te doen. Van ikonomie naar wijconomie.


Grote Globale Metabool

Het gaat hier om een echte kloof in inzicht. We weten niet dat we het niet weten. [dus helpt zoiets als het Serieus Gek Geld Spel om deze kloof te dichten].

Toorn is altijd dan productief wanneer er een eenduidig te identificeren schuldige aan te wijzen is die op geen enkele andere manier uit zijn positie verdrongen kan worden. In de huidige situatie is niet duidelijk wie er door de collectieve toorn uit zijn functie verdrongen kan worden.

Wij mensen leven veel te langzaam voor het grote globale metabolische systeem. Dat systeem wil eigenlijk dat we elke maand alle lampen vervangen, elk jaar een nieuwe auto nemen, elk half jaar een nieuwe TV, elk kwartaal een nieuwe computer. Twee maanden op vakantie in plaats van drie weken. De ‘Grote Globale Metabool’ wordt nog gelukkiger als we nog meer zouden verspillen en verkwisten.

Obama’s “Yes We Can” was in 2008 het Amerikaanse antwoord op de Europese vraag naar revolutie.

Europa is een oud en gedeprimeerd continent. Daarom hebben wij geen charismatische leider zoals Obama.

De zittende orde weet dat ze teveel te verliezen hebben en zullen daarom geen revolutie starten.

De typische revolutionaire constellatie zijn de aanhangers van een ambitieuze middenlaag, meestal de intellectuele leiders, tegenover een groep ontevredenen die het gevoel hebben niets te verliezen te hebben.

Zijn mensen nog wel in staat om zich iets buiten deze, nu globale crisis voor te stellen? Kunnen ze nog ontsnappen? Waar is hier de nooduitgang?

De vraag naar de nooduitgang heeft weinig zin. Met ons systeem van commercieel vastgoed die een prettige welvaart gebracht heeft maakt de vraag zinloos.

Vrijwillige belasting

We lijden aan luxepessimisme en luxe-oppositie.

Europa lijdt eraan dat er te weinig jonge mensen met frisse nieuwe ideeën hebben.

Veel woede en toorn doordat m.n. jonge mannen tot het inzicht komen dat ze de levensstandaard van hun ouders niet kunnen herhalen (denken ze). Ze kunnen er niet meer vanuit gaan dat de volgende generatie het beter zal hebben dan de huidige.

Deze toorn is wel voelbaar maar niet bundelbaar. De enige adequate uiting van deze toorn is de wil voor een goede politieke of beroepsmatige carrière. Jongeren zijn beter af indien ze hun toorn in ambitie transformeren en niet in politiek activisme.

Een transnationale beweging is noodzakelijk omdat de problematiek boven het nationale niveau uitstijgt. Je kan het niet meer lokaal (binnen je eigen afdeling) oplossen.

De huidige informatie en netwerktechnologie maakt het mogelijk om deze woede om te zetten in constructieve energie.

Stel je voor dat alle belastinginningen niet door dwang maar vrijwillig worden ingenomen (verzameld). Dat zal het gemeenschappelijke leven radicaal veranderen.

Wanneer we van belastingdwang overgaan op het geschenk voor de gemeenschap. Dat is een soort idealistische herprogrammering van de gemeenschap. Daarbij worden precies dezelfde bedragen betaald, ze worden echter niet meer afgedwongen maar vrijwillig.

Dan zullen de schenkers zich volkomen interesseren wat er met hun geld gebeurt. Daardoor zal een veel intensievere sociale coherentie (samenhang) ontstaan omdat de schenkers hun geld begeleiden tot aan het punt van allocatie (besteding), daar waar het werkelijk gebruikt wordt.

Zo worden ook sponsoren gezien. Die bereiken veel meer met minder geld als de staat voor dat doel gebruiken zou wonderbaarlijke dingen. Zodra het geld privé uitgegeven wordt neemt de productiviteit/effectiviteit minstens vijfvoudig toe.

Wanneer je het geld aan de staat geeft en zegt, doe er wat mee, dan kunnen ze het net zo goed in de zee gooien. Van elke vijf euro die je aan de staat geeft komt er één of twee zinvol besteed aan. De rest wordt in op de reis daar naar toe verkwist.

Saoedi Arabië werk zo. Al het geld voor weduwen en wezen komt zo bij elkaar.

Klopt. Die cultuur is niet gebaseerd op miserabiliteit zoals bij ons maar op trots. De trotse mens wil niet dat de staat hem iets afneemt maar wil liever de staat iets geven, of toestaan dat de staat iets neemt.

Diabolisch Experiment

Dat zou een wonderschoon experiment zijn.

Dit voorstel zelf heeft een diabolische component. De mensen denken dan automatisch “Dan geven we lekker niets meer.” Ze begrijpen de grap van het voorstel niet op het ogenblik dat het vrijwillig wordt… Het kan zijn dat er de eerste keer een deflatie optreedt omdat de mensen veel minder geven. Maar dan schrikken ze van omdat ze erkennen dat ze gulzig en gierig zijn en ze zich in een laag spel hebben laten engageren. Namelijk in het grijp- en graaispel.

In de moraalpsychologie is deze grijp- en graaicultuur echter alleen de onderste laag. Zodra mensen iets welvarender zijn verandert de sociaalpsychologische structuur en de tymotische kwaliteiten, de trots gaat tegenover de gierigheid aan de leiding.

Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wij geloven allemaal dat onze buren ook gierige varkens zijn en vooral dat de buren niet zullen betalen. Mischien betalen de buren nog wel, maar hún buren niet meer.

Wat ze niet weten is dat die sociaalpsychologische verandering een sportieve wedstrijd tussen trotse mensen start vanwege het verlangen om als gevende, schenkende mens erkend te worden.

Gierige zwijnen

Wij zijn eigenlijk allemaal door de staat in de positie van gierige zwijnen geduwt die je met de fiscus en de wet de helft van je inkomen afneemt omdat ze geloven dat we ze niet uit onszelf willen geven. Dat is het onderscheidende punt.

Je moet alleen één ding niet vergeten. In 2008 hebben private filantropische instituten in de USA 310 miljard dollar aan giften verzameld. Dat is net zoveel als de Duitse federale begroting. En niemand heeft ze daartoe gedwongen, maar de cultuur als geheel heeft ze zodanig gestructureerd dat ze dit gedrag ondersteunt en de mensen ‘bevleugeld’ (bevlogen, begeesterd) in deze verhouding. Natuurlijk is daar ook een bepaald belanstingstelsel en allerlei andere zaken helpen daarmee, maar zoiets kun je bij ons ook doen.

In Duistland is het precies 1% van deze som. Wij hebben 4 miljard euro in 2008 aan private liefdadigheid of cultuursponsoring samengebracht. Aan de ene kant is dat een mooi bedrag, aan de andere kant is het, als men dat vergelijkt met wat sociaalpsychologisch mogelijk is en de rijkdom van de gemeenschap, tegelijkertijd ook een blamage.

Op zoek naar een nieuw idee van ‘geld’

lietaer-guitig-de-morgen-rob-van-mol

foto De Morgen » Rob van Mol

Bron: De Morgen, maandag 6 oktober 2009, pagina 10 en 11

EXCLUSIEVE VOORPUBLICATIE UIT HET INTERVIEWBOEK VAN KATHLEEN VAN BREMPT

In het boek ”Verder dan morgen” interviewt Vlaams minister Kathleen Van Brempt binnen- en buitenlandse politici en wetenschappers over duurzaamheid, migratie en diversiteit, gezinsbeleid en de toekomst van de sociaaldemocratie. Hieronder een exclusieve kathleen-van-brempt voorpublicatie van haar gesprek met professor Bernard Lietaer, verbonden aan het Center for Sustainable Resources van de University of California in Berkeley. Van 1978 tot 1983 werkte Lietaer bij de Nationale Bank van België, waar hij onder meer direct betrokken was bij de ontwikkeling van de euro.

In Brazilië heeft hij een ‘onderwijsmunt’ gelanceerd, de Saber. Je kunt als kind Sabers verdienen door iemand iets te ‘leren’. Later kun je er je studie mee betalen. In Japan wordt ouderenzorg bekostigd met een tegoed dat je door de jaren heen hebt opgebouwd door vrijwilligerswerk te doen. De Belgische professor Lietaer zoekt naar iets dergelijks van globaal formaat: een duurzaam geldsysteem dat niet van de bankwereld afhankelijk is.

Zoals de meeste mensen ging ik er vanuit dat geld gewoon een ding is waarmee je betalingen kunt verrichten. Tot professor Bernard Lietaer me vertelde hoe maar liefst 98 procent van het ‘gewone’ geld vandaag niet wordt gebruikt voor betalingen van goederen en diensten, maar om te speculeren. De gevolgen daarvan zijn instabiele financiële markten, financiële crisissen, armoede en milieuproblemen.

“Er bestaat een verborgen hypothese dat geld iets neutraals is, dat het alleen maar een praktisch ding is, een middel om betalingen mee te verrichten. Maar geld is helemaal geen ding. Als ze je naar een verlaten eiland sturen met een zakmes en 1.000 euro in bankbiljetten of kredietkaarten, dan blijft op dat eiland je mes een mes, maar je geld wordt papier of plastiek. Het blijft geen geld. Geld is een afspraak in een gemeenschap. Je kunt ook andere afspraken maken. Airmiles zijn bijvoorbeeld een andere afspraak om betalingen te verrichten.”

Elke euro is in feite begonnen als een banklening. Zo’n systeem is helaas een kaartenhuis.

Bernard Lietaer

Airmiles zijn toch gewoon kortingbonnen, zoals de punten van Delhaize?

“Het zijn commerciële loyalty currencies. Men probeert er de klant mee te binden. Ze hebben geen diepere sociale betekenis. In Japan is er bijvoorbeeld een andere munt, de Fureai Kippu, waarvan er 475 systemen operationeel zijn. Dat heeft wél een sociale betekenis. Die munt wordt gebruikt in de bejaardenzorg. Alles wat niet betaald wordt door de sociale zekerheid wordt wel gedekt door de Fureai Kippu.

Als je aankopen doet voor een bejaarde, kookt voor hem of haar, met iemand gaat wandelen, of iemand helpt een bad te nemen, kan dat betaald worden in Fureai Kippu. De uren die ‘vrijwilligers’ besteden aan bejaardenzorg, komen terecht op een tijdrekening, die werkt als een spaarrekening. Wanneer ik later zelf zorg nodig heb, kan ik van die middelen gebruik maken om iemand te betalen. Ik kan het geld ook naar mijn moeder sturen, zodat zij iemand kan betalen om haar te helpen. Er zijn in Japan honderdduizenden mensen die dat doen.”

Dat klinkt heel sympathiek, maar wat is het voordeel ten opzichte van gewoon geld? Ik kan toch ook gewoon yens naar mijn moeder sturen?

“Er zijn 1,8 miljoen Japanners die dagelijks hulp nodig hebben. Japan is, samen met Italië, de snelst verouderende samenleving ter wereld. Je hebt dus de keuze: als je oneindig veel geld hebt als overheid, kun je de kosten van die veroudering betalen in de gewone munt. Maar er zal een moment komen waarop er zoveel zorgbehoevende bejaarden zijn, dat je dat niet meer kunt. Dan begint de harde keuze. Ofwel moet je de belastingen verhogen tot boven de 100 procent, ofwel gebruik je de methode van Margaret Thatcher: de taart blijft even groot maar je verdeelt ze in steeds kleinere stukjes. De derde oplossing is een speciale munt scheppen die niet uit hetzelfde budget betaald wordt.”

Hoe kan ik zeker zijn dat die munt een bepaalde waarde vertegenwoordigt? Als ik voor mijn buurvrouw zorg en ik stuur mijn tijdskredieten naar mijn oude moeder, dan wil ik dat het allemaal in orde komt.

“Als je hier in België op vrijdag vis gaat kopen voor de buurvrouw, vraag je daar niets voor. Soms doen mensen wel eens iets in ruil, maar er bestaan geen afspraken over. Het gebeurt allemaal informeel.

In het Fureai Kippu systeem formaliseer je iets wat dikwijls informeel geregeld wordt. De garantie dat je complementaire geld iets waard is, ontstaat uit de wederzijdse waardering. Dat is een heel andere houding dan bij gewoon geld.

“In de Verenigde Staten is er door het Maryland Institute for Ageing een studie gedaan naar het gebruik van Timedollars. Dat is een gelijkaardig systeem, waarbij de waarde van de munt ook in tijd wordt uitgedrukt. In omgevingen waar een Timedollarsysteem werkt, is er meer voluntariaat. Er zijn dus meer mensen die vrijwilligerswerk doen, zonder gebruik te maken van die Timedollars. In die omgevingen wordt vrijwilligerswerk immers meer gewaardeerd.”

Is een systeem dat gebaseerd is op tijd niet fraudegevoelig? Als ik nu een uurtje met u ga wandelen, maar ik vraag u als goede kameraad om in te vullen dat ik twee uur gewerkt heb…

(opgewonden) “Jij denkt nu zoals je zou denken in gewoon geld. Het zijn twee verschillende werelden. Als jij voor de verjaardag van je vriend een boek van 30 euro koopt, zeg je dan aan hem: ‘Dat heeft hier 30 euro gekost, hé vriend. Denk daar de volgende keer maar eens aan als je iets voor mijn verjaardag koopt.’ Nee, je zegt dat niet, omdat je weet dat dat niet hoort. Er is een andere manier van omgang met deze munteenheden. Complementair geld gaat om veel meer dan financiële waarde.

“Ik gebruik vaak een filosofische terminologie om dat uit te leggen. Ze is wat ongewoon om in economische systemen te gebruiken, maar ze maakt toch een en ander duidelijk. Het gaat om het yin-enyangprincipe uit het Chinese taoïsme. Ons normale geld is extreem yang. Het is competitief, concurrerend, hiërarchisch en concentrerend. Leg duizend euro op tafel en mensen beginnen erom te vechten. Yingeld werkt anders. Yin heeft te maken met begrippen als vertrouwen, gelijkheid, empathie, interpersoonlijke vaardigheden…

Het zuiverste yingeld is een cadeautje. Tussen die twee polariteiten heb je domeinen die meer yin zijn dan yang. Als ik een vriend help verhuizen en hij geeft me 20 euro, weiger ik die natuurlijk. Maar als hij me Timedollars of tijdseuro’s zou geven, is dat wel aanvaardbaar. Dat is een merkwaardig psychologisch mechanisme. Er bestaan empirische studies over deze gevallen in Duitsland. Tussen vrienden is complementair geld aanvaardbaar, gewoon geld niet.”

De theorie is misschien eenvoudiger dan de praktijk. In uw yangsysteem wordt waardering uitgedrukt in euro’s. Iemand die briljant is in wiskunde wordt meer gewaardeerd dan iemand die briljant met kinderen kan omgaan. Want hij verdient méér…

“Je legt de vinger op de wonde. Alles wat yang is, wordt in gewoon geld meer gewaardeerd dan wat yin is. Wij zeggen dat het allerbelangrijkste in ons leven onze kinderen zijn. Maar mensen die onze kinderen opvoeden of verzorgen, verdienen minder dan een informaticus of een investment banker. Alles wat van yin-aard is, wordt niet goed gewaardeerd in yanggeld. Dat is een algemeen verschijnsel.”

Ideaal is een stelsel dat positief gedrag beloont, zoals recycleren, fietsen. Geld als incentive-systeem.

—Bernard Lietaer

Ik wil nog even terugkomen op onze begindiscussie, met name dat geld niet neutraal is. Zoals veel mensen ga ik ervan uit dat geld bijna een natuurlijke orde is.

“Dat is—naast de hypothese dat geld neutraal is—inderdaad de tweede hypothese, namelijk dat geld altijd zal blijven bestaan zoals het is, omdat het natuurlijk is. Maar dat is niet zo. In de Verenigde Staten denkt een meerderheid van de bevolking dat de regering geld creëert omdat George Washington op de bankbiljetten staat. Maar het is de privésector die geld creëert. Als de regering geld nodig heeft, moet ze dat innen via de belastingen of lenen bij de banken.”

Hoe komt het dat een van de meest solide systemen zoals dat van de dollar vandaag in moeilijkheden komt?

“Het probleem zit in de manier waarop geld gecreëerd wordt. Geld wordt geschapen door het banksysteem. Om het misschien een beetje te eenvoudig uit te leggen: als je een deposit hebt van een miljoen, kan een bank daar tien miljoen mee creëren.”

Waardoor is dat geld gedekt?

“Door geloof. En door de kracht van de staat om belastingen te innen in dit soort geld. Dat is iets heel merkwaardigs. De staat heeft het creëren van het geld geprivatiseerd; het gebeurt immers door de privésector. Maar de staat zorgt er wel voor dat de privésector haar monopolie op dit soort geld kan behouden door de burgers te verplichten hun belastingen in dat geld te betalen. Enkel in dat geld. Als je dat niet doet, vlieg je de gevangenis in.”

Waar komt ons eerste miljoen vandaan?

“Het is wat ingewikkeld. Je hebt zogeheten fractional reserves nodig. Dat betekent dat je slechts een gedeelte van die reserves—5 à 10 procent—moet bezitten om nieuw geld te geven als lening. Geld wordt eigenlijk uit het niets geschapen. Als je leent om een huis te kopen, dan crediteert de bank je rekening voor bijvoorbeeld 300.000 euro. Ze creëert dat bedrag uit het niets. Het wordt gegarandeerd door een onderpand, namelijk je eigen huis waarvoor je een lening hebt aangegaan. Je betaalt dat geld aan de persoon die je het huis verkoopt. Die zet het op zijn beurt op zijn bank. Die andere bank kan nu weer 10 keer meer geld scheppen door een andere lening. Het komt er dus op neer dat elke euro begonnen is als een banklening. Zo’n systeem is helaas een kaartenhuisje. Als een van de kaarten los komt te zitten, dreigt de boel in elkaar te storten.”

We worden vandaag geconfronteerd met een financiële crisis in de VS. Leidt die tot een totale dollarcrash?

“Het financiële systeem is zeer fragiel geworden en kan zelfs leiden tot een dollarcrash. Paul Volcker, die vroeger hoofd was van de Federal Reserve, zei voor de zomer nog dat die kans 75 procent bedraagt in de volgende drie jaar. We zien nu dat het banksysteem zelf failliet dreigt te gaan. Het effect zal wereldwijd zijn. We zien nu geen crash die er in één klap komt, maar een systematische afbrokkeling van het systeem. We hebben de eerste brokken zien vallen. Maar het zal nog een hele tijd duren alvorens de banken hun balansen weer in evenwicht krijgen. Ik schat dat we nog een tiental jaar problemen zullen kennen. Als het hele banksysteem in de problemen komt, heeft dat een impact op de productie-economie, wat op zijn beurt gevolgen zal hebben voor de banken. De laatste keer dat we iets gelijkaardig hebben meegemaakt was in de jaren 30 van de vorige eeuw. Toen heeft dat geleid tot een wereldoorlog. Er is echter een andere oplossing, met name de introductie van geldsystemen die niet van de banken afhankelijk zijn.”

Wat is volgens u het ideale systeem?

“Het ideale systeem is een yinyangsysteem. Je hebt beide nodig. We moeten een systeem hebben dat competitief werkt. Ik wens dat computers gemaakt worden in een competitief spel. Dat zal betere computers opleveren. In het communistische Rusland is het geprobeerd om het met een niet-competitief systeem te doen, via planning. We weten waar dat is geëindigd. Ik geloof dus in competitie. Maar ik geloof ook dat competitie niet in alle domeinen moet bestaan. Het is dom om competitie en schaarste te hebben in de opleiding van kinderen, of voor zorgverstrekking, of voor het milieu. We proberen steeds om niet-competitieve spellen toch competitief te spelen.”

Politiek is nog steeds het middel om de samenleving vorm te geven. Dus moet ze ook discussiëren over die verschillende manieren van aanpak?

“Inderdaad, we moeten nadenken over wat coöperatief en wat competitief is. Maar zolang we het monopolie van het gewone geld behouden, zullen we een systematisch probleem hebben. Ik beweer niet dat complementaire munten de mirakeloplossing zijn. Ze zijn noodzakelijk, maar ze niet voldoende. Ik ben ervan overtuigd dat we het monopolie van het huidige geldsysteem moeten opgeven. En een van de redenen om dat te doen, zal een crisis van het geldsysteem zijn. In de jaren 30 hebben de regeringen geleerd dat ze het zich niet kunnen permitteren om het banksysteem te laten crashen. Daarom treden regeringen op als er een crisis is.”

De belastingbetaler redt dus de banken.

“Inderdaad. Ik voorspel dat we in de volgende crisis zullen ontdekken dat regeringen het zich niet meer kunnen permitteren om het banksysteem te redden. De hoeveelheden zullen te groot zijn. Wat er nu al gebeurd is met de subprime-hypotheken in de VS, gaat over 1,2 triljoen dollar verlies op een totaal van 6 triljoen aan derivaten. Het volgende probleem zal zich waarschijnlijk afspelen in de bond insurance industry (de effectenverzekering) en daar gaat het over 40 triljoen dollar, zes keer meer dan de subprime… Op een zeker moment zullen er discussies moeten ontstaan tussen de regeringen en het banksysteem.”

Als u in mijn schoenen zou staan en u zou complementaire systemen willen ontwikkelen, hoe zou u dat dan doen?

“Ik zou specifieke problemen aanduiden, zoals de vergrijzing of de milieuproblematiek en systemen ontwikkelen die positief gedrag belonen, zoals recycleren, fietsen, het openbaar vervoer gebruiken. Geld is een incentive-systeem. Je kunt bijvoorbeeld een complementaire munt ontwikkelen om het ‘leren’ te bevorderen. Ik werk nu aan zo een project in Brazilië. In de jaren 80 zijn er onderzoeken gebeurd naar de zogenaamde pyramids of learning. Als ik jou iets vertel, zal er slechts 5 procent van die gegevens blijven hangen. Als ik je een tekst geef om te lezen, zal er 10 procent blijven hangen. Als we samen een project ontwikkelen en erover discussiëren, onthouden we 50 procent van wat we gedaan hebben. Maar als jij iets aan mij uitlegt, onthou je daar 90 procent van! Met dat inzicht hebben we een munteenheid ontwikkeld die het leren moet stimuleren.

“In Brazilië zijn er bijvoorbeeld plaatsen aan de universiteit die onbezet blijven. We hebben daar de Saber gecreëerd, wat letterlijk ‘kennis’ betekent. Het is een onderwijsmunt die dezelfde waarde heeft als de nationale munt en die je kunt gebruiken om je universitaire studie te betalen. Het systeem werkt als volgt: je geeft de Saber aan kinderen van zeven jaar oud. De voorwaarde is dat ze een mentor kiezen van bijvoorbeeld tien jaar oud om hen iets te leren. De tienjarige doet hetzelfde met een twaalfjarige en zo verder tot het een achttienjarige bereikt die naar de universiteit wenst te gaan. De laatste kan de Sabers meenemen naar de universiteit om daar zijn studie mee te betalen, om studiereizen te maken… Iedereen doceert dus, met uitzondering van de allerjongsten. Bij iedereen blijft 90 procent van de kennis hangen. De Saber stimuleert dus het leerproces. Om iedereen in het proces te betrekken, kun je ervoor zorgen dat diensten die je met de Saber kunt kopen, niet betaalbaar zijn in de gewone munt. Je kunt zoiets bedenken op elk domein.”

Conventionele munten zijn niet duurzaam, zegt u, omdat ze het kortetermijndenken stimuleren.

“De belangen van aandeelhouders spelen vooral op korte termijn. Dat heeft te maken met de rente en de intresten op geld. Het zou interessant zijn om een munt te ontwikkelen die het langetermijndenken, duurzaamheid dus, stimuleert. Het gaat om een wereldmunt die niemands nationale munt is. Zo vermijd je dat je munt onderhevig is aan internationale conflicten.

“Vandaag heeft zo’n internationale munt nog geen kans, althans niet zolang de dollar de rol speelt die hij vandaag speelt. Maar indien de dollar crasht, ontstaat er een opening voor nieuwe wereldmunten. Ik noem dat de Terra. De Terra wordt gebacked door een korf van de belangrijkste grondstoffen zoals olie, graan, koper, tin, enzovoort. Zo wordt de Terra ook inflatiebestendig, want ook de inflatie wordt berekend aan de hand van een korf van goederen en diensten.

Een tweede belangrijke kenmerk is dat er een duurzaamheidsvergoeding wordt geheven op de Terra, de zogenaamde circulatierente. Wie de Terra houdt, wie dus zijn geld parkeert, betaalt een parkeerticket van 3,5 tot 4 procent per jaar. Omwille van die negatieve rente heb je er belang bij om de Terra te laten circuleren. Zo stimuleer je de handel en de investeringen. Vergeet niet dat vandaag al 10 tot 15 procent van de wereldhandel gebeurt zonder nationale munten, via ruilhandel. Die groeit vandaag drie keer sneller dan handel die met conventioneel geld wordt betaald. Wat de Terra doet, is dat bestaande systeem standaardiseren. Ik ben ervan overtuigd dat in de toekomst een munt zoals de Terra een noodzakelijke voorwaarde is om duurzaamheid op wereldvlak te ontwikkelen.”


Kathleen Van Brempt, Verder dan morgen, gesprekken met zicht op de toekomst, is uitgegeven bij Houtekiet. Interviews met Michael Braungart, Job Cohen, Bernard Lietaer, Kjell Erik Øie, Sunder Katwala, Rik Pinxten, Marion van San en Katja van Putten. 19,95 euro

Bron: De Morgen, maandag 6 oktober 2009, pagina 10 en 11
Bron: De Morgen, maandag 6 oktober 2009, pagina 10 en 11

Daniel Goleman over compassie

Met Nederlandse ondertiteling.

Weet je, ik ben getroffen door hoe een van de impliciete thema’s van TED compassie is. Deze zeer ontroerende voordrachten die we net zagen: HIV in Afrika, President Clinton gisteravond.

Ik wil graag wat met u ‘aanverwant denken’, zo je wilt, over compassie en het van het globale niveau naar het persoonlijke brengen.

Ik ben een psycholoog, maar wees gerust, ik zal het netjes houden.

Enige tijd geleden is belangrijk onderzoek gedaan aan het Princeton Theologisch Seminarie over waarom het zo is dat wanneer we allemaal zoveel kansen hebben om te helpen we dat soms wel en soms niet doen.

Een groep theologiestudenten van de Princeton Theological Seminary werd gezegd dat ze een oefenpreek moesten geven en ieder kreeg een onderwerp voor de preek. De helft van die studenten kreeg als onderwerp de parabel van de Barmhartige Samaritaan: de man die stil hield om de vreemdeling in nood langs de kant van de weg te helpen. De andere helft kreeg willekeurige Bijbelthema’s Toen werden ze om beurten naar een ander gebouw gestuurd om hun preek te geven.

Onderweg naar het andere gebouw kwam iedere student langs een man die voorovergebogen stond te kreunen, duidelijk in nood verkerend. De vraag is: stopten ze om te helpen?

Nog interessanter is: Maakte het wat uit of ze liepen na te denken over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? Nee, helemaal niet.

Of ze stopten om een vreemdeling in nood te helpen werd bepaald door hoeveel haast ze dachten te hebben—dachten ze dat ze te laat waren, of waren ze opgeslokt
door waar ze over gingen vertellen.

En dat is, denk ik, de hachelijke situatie van ons leven: we grijpen niet iedere gelegenheid aan om te helpen, omdat onze focus verkeerd gericht is.

Er is een nieuw vak in de hersenwetenschappen: sociale neurowetenschap. Deze bestudeert de circuits van de breinen van twee mensen die activeert terwijl ze interacteren.

En het nieuwe denken in sociale neurowetenschap over compassie is dat we standaard bedraad zijn om te helpen. Dat wil zeggen: als we aandacht geven aan anderen leven we ons automatisch in, voelen we automatisch mee met ze.

Recent ontdekte spiegelneuronen activeren in ons brein precies die gebieden, die in het brein van de ander actief zijn. We voelen automatisch mee. Als die persoon in nood verkeert, als die persoon lijdt, dan zijn we automatisch bereid om te helpen. Althans, dat is de stelling.

Maar dan is de vraag: Waarom doen we het niet? Volgens mij gaat het om een spectrum dat loopt van volledige zelf-absorbtie naar inlevingsvermogen, naar meevoelen en naar mededogen.

Het is een simpel feit dat als we in onszelf gekeerd zijn, als we in beslag genomen worden door de dagelijkse zorgen, dan merken we de ander niet volkomen op. En dit verschil tussen aandacht voor onszelf en de ander is soms heel subtiel.

Laatst zat ik mijn belastingformulieren in te vullen en op het punt waar ik al mijn schenkingen opnoemde kreeg ik een openbaring. Toen ik bij mijn donatie aan de Seva-stichting kwam viel het me op dat ik dacht, tjonge, wat zou mijn vriend Larry Brilliant blij zijn dat ik geld gaf aan Seva.

En toen besefte ik dat ik van geven een narcistische kick kreeg — dat ik trots op mezelf was. Toen begon ik te denken aan de mensen in de Himalaya wier oogziekten konden worden genezen, en ik besefte dat ik van van deze narcistische zelfgerichtheid naar altruistisch plezier bewoog, naar mezelf goed voelen voor de mensen die werden geholpen. Volgens mij is dat een motivator.

Maar dit onderscheid tussen de aandacht richten op onszelf en de aandacht richten op anderen is iets waar we echt op moeten letten.

Op een bepaalde manier zie je het ook bij het daten: Ik zat laatst in een sushi-restaurant en daar hoorde ik twee vrouwen praten over de broer van één van hen die nog alleen was. En die vrouw zegt: “Mijn broer krijgt maar geen verkering, dus nu probeert hij speed dating.”

Weten jullie wat speed dating is? Vrouwen zitten aan tafels en mannen gaan van tafel naar tafel en er is een klok en een bel en na vijf minuten, bingo, einde gesprek en dan kan de vrouw beslissen of ze haar visitekaartje of email-adres aan die man geeft voor een vervolg.

En die vrouw zegt: “Mijn broer heeft nog nooit een kaartje gehad. En ik weet precies waarom. Vanaf het moment dat hij gaat zitten, begint non-stop hij over zichzelf te kletsen hij vraagt nooit naar over de vrouw.”

En ik deed wat onderzoek in de Sunday Styles-sectie van de New York Times, en bekeek de achtergrondverhalen over huwelijken— omdat ze zeer interessant zijn—en daar kwam ik bij het huwelijk van Alice Charney-Epstein. En zij zei dat toen zij aan het daten was ze de mensen aan een simpele test onderwierp. De test was: vanaf het moment dat ze samen zijn, hoe lang duurt het todat de man haar een vraag stelt met het woord ‘jij’ erin. En Epstein had het blijkbaar goed gedaan, vandaar het artikel.

Nou dit is—het is een testje dat je kunt uitproberen op een feest. Hier bij TED zijn een goeie gelegenheden.

In de Harvard Buisiness Review stond onlangs een artikel genaamd “Het Menselijke Moment,” over hoe je écht contact kunt maken met iemand op je werk. En ze zeiden, nou ja, het belangrijkste is dat je je BlackBerry uitzet, je laptop dichtdoet, stopt met dagdromen en iemand je volledige aandacht geeft.

Er is een nieuw woord in de Engelse taal voor het moment dat iemand opeens zijn BlackBerry open klapt of zijn gsm beantwoordt en wij niet meer lijken te bestaan. Het woord is ‘pizzled’: het is een combinatie van ‘puzzled’ en ‘pissed off’.

Het klopt wel goed, vind ik. Het is onze empathie, onze ontvankelijkheid dat ons onderscheidt van Machiavellisten of sociopaten.

Ik heb een zwager die expert is in horror en terreur— hij schreef de geannoteerde Dracula, de Essential Frankenstein— hij had een opleiding als Chaucer-scholier, maar was is geboren in Transylvanië waardoor hij een beetje anders is vermoed ik.

Dus mijn zwager, Leonard, besloot een boek te schrijven over een seriemoordenaar. Dit is een man die deze hele buurt terroriseerde, vele jaren geleden. Hij stond bekend als de wurger van Santa Cruz. En voordat hij was gearresteerd had hij zijn grootouders, zijn moeder en vijf medestudenten aan de universiteit van Santa Cruz vermoord.

Dus mijn zwager gaat die moordenaar interviewen en tijdens de ontmoeting beseft hij dat deze man echt heel eng is. Maar dat is niet het meest angstaanjagende van hem. Maar er bestaat geen enkel verband tussen IQ en inlevingsvermogen, invoelen van de andere persoon. Die worden bestuurd door verschillende delen van het brein.

Uiteindelijk vindt mijn zwager de moed om de vraag te stellen waarop hij echt het antwoord wil weten. En die is: “Hoe heeft u het kunnen doen? Voelde u geen medelijden met uw slachtoffers?”

Dit waren hele intieme moorden—hij wurgde zijn slachtoffers. En de wurger antwoordt zakelijk: “Oh nee, als ik hun angst had gevoeld had ik het niet gekund.
Dat deel van mij moest ik uitzetten. Dat deel van mij moest ik uitzetten.” En ik denk dat dit echt zorgwekkend is.

En op een bepaalde manier, ik heb eens nagedacht over dat deel van ons uitzetten. Wanneer we op onszelf gericht met iets bezig zijn dan zetten we dat deel van ons uit als er een ander persoon is.

Denk eens aan boodschappen doen en aan de mogelijkheden van consumeren met mededogen. Zoals Bill MDonough heeft uitgewezen hebben de dingen die we kopen en gebruiken verborgen gevolgen. We zijn allemaal onwetende slachtoffers van een collectieve blinde vlek.

We hebben het niet door en we hebben niet door dat we niet doorhebben welke giftige moleculen door het vloerkleed of de stoelbekleding uitgegeven worden. En we weten niet of die stof een technologische of productievoedingsstof is; het kan opnieuw gebruikt worden of het belandt gewoon op de vuilnisbelt. Met andere woorden: we zijn ons onbewust van de gevolgen voor de ecologie en de volksgezondheid en de sociale en economische rechtvaardigheid van de dingen die we kopen en gebruiken.

Op een bepaalde manier is de kamer zelf is de olifant in de kamer maar zijn wij het niet. En we worden slachtoffers van een systeem dat ons in een andere richting wijst. Denk eens na over het volgende.

Er is een prachtig boek met de titel “Spullen—Het Verborgen Leven van Alledaagse Dingen”. En het verhaalt over de achtergrond van zoiets als een T-shirt. En het vertelt waar de katoen werd verbouwd en de kunstmest die werd gebruikt en de gevolgen daarvan voor de grond. En het vertelt, bijvoorbeeld, dat katoen zich moeilijk laat kleuren met textielverf.

En het is algemeen bekend onder epidemiologen dat kinderen die in de buurt van textielfabrieken wonen een grotere kans op leukemie hebben. Het bedrijf Bennett and Company levert aan Polo.com en aan Victoria’s Secret—ze, omdat daar een directeur zit die zich hiervan bewust is, hebben in China een joint venture met hun verfindustrie gevormd om er zeker van te zijn dat hun afvalwater deugt voordat het weer terugkeert bij het grondwater.

Op dit moment kunnen wij niet kiezen voor het eerlijke T-shirt in plaats van het niet-eerlijke. Wat is er nodig om dat wel te kunnen? Daar heb ik over nagedacht. Om te beginnen is er een nieuwe elektronische labeltechnologie waarmee elke winkel de volledige geschiedenis van ieder product op de schappen in die winkel kan achterhalen. Je kan het terugvolgen tot aan de fabriek. Zodra je het kunt terugvolgen naar de fabriek kan je dus ook kijken naar de fabricageprocessen die gebruikt zijn om het product te maken en als die eerlijk zijn kun je dat op het label zetten. Of als het niet zo eerlijk is kun je vandaag de dag in elke winkel een barcode scannen die je naar een website doorstuurt.

Dat is er al voor mensen met pinda-allergie. Die website kan je dan meer vertellen over dat voorwerp. In andere woorden: bij de aankoop kunnen we een keuze maken vanuit medeleven. In communicatiewetenschappen wordt wel eens gezegd: uiteindelijk zal iedereen alles weten. En de vraag is: Zal het wat uitmaken?

Enige tijd geleden toen ik voor de New York Times werkte, over wat destijds een nieuw probleem was in New York: dak- en thuislozen op straat. En ik liep een paar weken mee met medewerkers van de sociale dienst, die zich met de daklozen bezig hielden. En ik ontdekte dat de thuislozen door hun ogen gezien eigenlijk allemaal psychiatrische patiënten waren die nergens anders naartoe konden. De meesten hadden een diagnose.

Het maakte me—het schudde me wakker uit de trance van de stad waar, wanneer we een dakloze passeren en vanuit onze ooghoeken zien, aan de rand van ons zicht, aan de rand blijft.

We zien het niet en daarom handelen we niet.

Niet lang daarna—het was een vrijdag—aan het eind van de dag, liep ik naar beneden de metro in. Het was spitsuur en duizenden mensen stroomden de trappen af. En opeens, terwijl ik de trappen afliep, merkte ik dat er een man langs de kant lag, zonder hemd, bewegingsloos, en de mensen stapten gewoon over hem heen— honderden en honderden mensen. En omdat mijn stadstrance een beetje was afgezwakt, stopte ik om uit te zoeken wat er mis was.

Zodra ik stopte kwamen er meteen nog een half dozijn mensen om dezelfde man staan. En we ontdekten dat hij Spaans sprak, hij sprak geen Engels, hij had geen geld, had dagen over straat gezworven, uitgehongerd, en hij is flauw gevallen van honger. Meteen ging er iemand sinaasappelsap halen, iemand bracht een hotdog, iemand haalde er een metro-beveiliger erbij. Die man stond zo weer op zijn benen.

En alles wat er nodig was, was de simpele daad van opmerken. Daarom ben ik optimistisch.

Dank u wel

Serious Funny Money Game

serieus-gek-geld-spel-vista

The twin brothers Sinbad and Aladdin have lived in good harmony for many years, but now king Midas, their father, is dying. Having anticipated his death for quite some time, they agreed to divide the country in halves and either rule one part individually once their father had passed away.

The three of them have designed a profound new monetary system, which Aladdin will put to the test in his country, while Sinbad will continue using the current system, the one we use too.

Starting from scratch, they will create a brand new capital city in just ten years, and the monetary systems that leads to the most beautiful, flourishing, and exalting society will be adopted into both countries. Which one would you like to live in?

serieus-gek-geld-spel-speelkaart-500

The Serious Funny Money Game is not about winning or losing, nor about speculation. It is about the art of living together, catalyzed by a cool and healthy monetary system that fosters collaboration and cohesion rather than competition and efficiency. This serious game guides you through the fundamental ideas of community currencies and is a rudimentary simulation of the near future.

While your money comes and goes, the game shows you:

 • how conventional and community currencies differ in fundamental and structural ways;
 • the emotional and behavioral effects of both monetary systems on us and our planet; and
 • the value of smart and sensible monetary systems for the art of living together.

Fun and networking are the pleasant side-effects of this serious game. Meaningful, directional, useful and joyful. Warning: playing this game may change your life indefinitely.

Also available in Dutch.

Howard Rheingold over samenwerken

Nederlandse ondertiteling bij TED in behandeling—nog even geduld a.u.b.

Ik ben hier om uw hulp in te roepen om het verhaal over hoe de mens en andere schepsels dingen voor elkaar krijgen te hervormen.

Hier is het oude verhaal. We hebben al een beetje over gehoord. Biologie is oorlog waarin alleen de sterksten overleven. Bedrijven en naties slagen alléén door het verslaan, vernietigen en domineren van de concurrentie.

Politiek gaat over het winnen van jouw kant ten koste van alles. Maar ik denk dat we het prille begin van een nieuw verhaal kunnen zien ontstaan. Het is een vertelling verspreid over een aantal verschillende disciplines waarin samenwerking, collectieve actie en complexe afhankelijkheden een belangrijkere rol spelen.

En de centrale, maar niet allerbelangrijkste rol van concurrentie en het overleven van de sterkste krimpt een beetje om ruimte te maken.

Ik begon na te denken over de relatie tussen communicatie, media en collectieve actie toen ik Smart Mobs schreef en ontdekte dat ik erover na bleef denken nadat klaar was met het boek.

Als je terugkijkt hebben menselijke communicatiemedia en de manieren waarop we ons sociaal organiseren al lange tijd gecoëvolueerd. Mensen hebben zeer veel langer geleefd dan de ongeveer 10.000 jaren van gevestigde agrarische beschaving.

In kleine familiegroepen vangen nomadische jagers konijnen en verzamelen ze voedsel. De vorm van rijkdom in die dagen was voldoende voedsel om in leven te blijven. Maar op een gegeven moment kwamen ze samen om in een groter verband te jagen. En we weten niet precies hoe ze dit deden.

Toch hebben ze enkele collectieve actieproblemen moeten oplossen. Het heeft geen zin om op mastodonten te jagen terwijl je met andere groepen vecht.

Nogmaals, we hebben geen idee maar het is duidelijk dat een nieuwe vorm van rijkdom moest ontstaan. Meer eiwit dan een jagersfamilie kan eten voordat het verrot.

Dat riep de sociale vraag op waarvan ik geloof dat het nieuwe sociale vormen heeft opgeleverd. Hebben de mensen die dat mastodontenvlees aten iets te danken aan de jagers en hun families? En zo ja, hoe regelden ze dat dan?

Nogmaals, we kunnen het niet weten, maar we zijn er behoorlijk zeker van dat hierin een bepaalde vorm van symbolische communicatie betrokken moest zijn. Natuurlijk leidde de landbouw tot de eerste grote beschavingen de eerste steden van modder en steen, de eerste rijken.

En het waren de beheerders van deze rijken die mensen begonnen in te huren om het graan en de schapen en de wijn die verschuldigd was bij te houden En de belastingen die daarvoor verschuldigd waren door markeringen te zetten, destijds markeringen op klei.

Niet lang daarna werd het alfabet uitgevonden. En dit krachtige gereedschap was voor duizenden jaren gereserveerd voor de elite van beheerders die de rekeningen voor de rijken bijhielden. En toen maakte en andere communicatietechnologie nieuwe media mogelijk.

De drukpers was een feit en in decennia werden miljoenen mensen geletterd. En vanuit geletterde bevolking onstonden nieuwe vormen van gezamelijke actie in de gebieden van kennis, religie en politiek. We zagen wetenschappelijke revoluties, de protestantse reformatie, constintutionele democratieën die daarvoor niet mogelijk waren.

Niet gecreëerd door de drukpers maar mogelijk gemaakt door de collectieve actie die ontstaat uit alfabetisme. En wederom onstonden nieuwe vormen van rijkdom. Nu is handel oud. Markten zijn zo oud als kruispunten.

Maar kapitalisme zoals we het kennen is maar een paar honderd jaar oud, mogelijk gemaakt door coöperatieve regelingen en technologieën, zoals bedrijven met gemeenschappelijke aandeelhouders, gedeelde aansprakelijkheidsverzekering en dubbel boekhouden.

Nu zijn deze technologieën natuurlijk gebaseerd op het Internet. En in het veel-op-veeltijdperk is elke PC een drukpers, een zendstation, een gemeenschap of een marktplaats. Evolutie neemt in snelheid toe.

Sinds kort maakt deze kracht zich los van de PCs en springt van de desktops. En zeer zeer snel zullen we een belangrijk deel, zo niet de meerderheid van het menselijk ras rond zien lopen met supercomputers verbonden met snelheden groter dan wat wij vandaag beschouwen als breedband.

Toen ik op op onderzoek ging naar gezamelijke actie spreekt de voornaamste literatuur over wat sociologen “sociale dilemma’s” noemen. Er zijn een aantal mythische verhalen van sociale dilemma’s.

Ik zal er twee bespreken: het dilemma van de gevangene en de tragedie van de meent. Toen ik er met Kevin Kelly over sprak verzekerde hij mij dat iedereen in dit publiek de details wel kent van het dilemma van de gevangene. Dus zal ik dat zeer zeer kort bespreken. Als je daar meer vragen over hebt, vraag Kevin Kelly. (gelach)

Het dilemma van de gevangene is eigenlijk een verhaal dat bovenop een wiskundige matrix uit de speltheorie ligt uit de vroege jaren van het denken over kernoorlog: twee spelers die elkaar niet kunnen vertrouwen. Laat me zeggen dat elke ongedekte transactie een goed voorbeeld van het dilemma van de gevangene is. Persoon met de goederen, persoon met het geld, omdat ze elkaar niet kunnen vertrouwen wisselen ze niets uit. Geen van beiden wil de eerste zijn of ze krijgen het lid op de neus. Maar beiden verliezen ze, want ze krijgen niet wat ze willen. Als ze het maar eens kunnen worden, als ze het dillemma van de gevangene kunnen omzetten in een andere beloningsmatrix, een verzekeringsspel genoemd, dan konden ze door.

20 jaar geleden gebruikte Robert Axelrod het dilemma van de gevangene als de toets voor de biologische vraag: Als wij hier zijn omdat onze voorouders zulke felle concurrenten waren, hoe bestaat samenwerking dan ooit? Hij begon een computertoernooi voor mensen om strategieën voor het dillema van de gevangene in te dienen en ontdekte, tot zijn grote verbazing, dat een zeer zeer eenvoudige strategie won. Het won het eerste toernooi en, zelfs nadat iederen wist dat het won, won het het tweede toernooi. Dit staat bekend als oog-om-oog.

Een ander economisch spel dat mogelijk minder bekend is dan het dillemma van de gevangene is het ultimatumspel. Dat is ook een zeer interessante toets van onze aannames over de manier waarop mensen economische transacties doen. Zo wordt het spel gespeeld.

Er zijn twee spelers. Ze hebben het spel hiervoor nog nooit gespeeld. Ze zullen het spel niet nog een keer spelen. Ze kennen elkaar niet. En ze zijn, in feite, in gescheiden ruimtes. De eerste speler krijgt honderd dollar aangeboden en wordt gevraagd een verdeling voor te stellen: 50/50, 90/10. Wat die speler ook wil voorstellen.

Of de tweede speler accepteerd de verdeling, en beide spelers worden uitbetaald en het spel is voorbij, of verwerpt de verdeling en geen van de twee spelers wordt uitbetaald en het spel is voorbij. Nu vertelt de fundamentele basis van neoklassieke economie dat het irrationeel is om een dollar te verwerpen omdat iemand in een andere ruimte die je niet kent 99 dollar krijgt.

Echter in duizenden experimenten met Amerikaanse, Europese en Japanse studenten wijst een belangrijk percentage elk bod af dat niet dicht bij 50/50 ligt. En ondanks dat ze waren doorgelicht en het spel niet kenden en daarvoor nooit gespeeld hadden leken ze dit van nature te weten. omdat het gemiddelde voorstel verrassend dicht bij 50/50 lag.

Het interessantse stuk toont zich recentelijker toen antropologen dit spel meenamen naar andere culturen en ontdekten, tot hun verrassing, dat de kap-en-brand landbouwers in de Amazone, of nomadische grasboeren in Centraal-Azië, of een dozijn andere culturen — elk radikale verschillende ideeën over billijkheid hadden. Dit suggereert dat, in plaats van een natuurlijk gevoel voor billijkheid, ergens de basis van ons economische transacties beïnvloed wordt door onze sociale instellingen— of we dat nou weten of niet.

Het andere voorname verhaal van sociale dilemma’s is de tragedie van de meent. Garret Hardin gebruikte dit om over overbevolking te praten in de late zestiger jaren. Hij gebruikte het voorbeeld van een gemeenschappelijk grasland waar elke persoon, eenvoudigweg om hun eigen veestapel te maximaliseren, leidde tot overbegrazing en de uitputting van de bron.

Hij trok de nogal mistroostige conclusie dat mensen onvermijdelijk elke gemeenschappelijke bronnen zullen plunderen wanneer mensen in het gebruik ervan niet beperkt kunnen worden.

Eleanor Ostrom, een politieke wetenschapper stelde in 1990 de interessante vraag die elke goede wetenschapper dient te vragen: is het echt waar dat de mens altijd haar meent zal plunderen? Ze ging op onderzoek naar welke gegevens ze kon vinden. Ze bekeek duizenden gevallen waarin mensen deelden in stroomgebieden, bosbouw en visserijen en ontdekte dat, ja, geval voor geval vernietigde de mens de meent waarvan ze afhankelijk waren. Maar ze vond ook veel gevallen waarin mensen het dilemma van de gevangene wisten te ontvluchten. De tragedie van de meent is in feite het dilemma van de gevangene met meerdere spelers. Ze zei dat mensen alleen gevangenen zijn als ze zichzelf zo beschouwen.

Ze ontsnapten door instellingen voor collectieve actie te creëren. En ze ontdekte, volgens mij heel interessant, dat er bij die instellingen die werkten een aantal gemeenschappelijke ontwerpprincipes hadden en die principes leken te ontbreken bij de instellingen die niet werkten.

Ik ga snel over een aantaal disciplines. In biologie worden de begrippen van symbiose, groepselectie en evolutionaire psychologie omstreden, dat is zeker. Maar er is zeker geen belangrijk debat meer over het feit dat coöperatieve regelingen zich van een perifere rol naar een centrale rol hebben verplaatst in biologie. Van het niveau van de cel naar het niveau van de ecologie.

Nogmaals, ons begrippen van individuen als economische wezens hebben zich omgedraaid. Rationele zelfinteresse is niet altijd de dominante factor. In feite zullen mensen handelen om bedriegers te bestraffen, zelfs als dat henzelf wat kost.

Onlangs toonden neurofysiologische maatregelen dat mensen die bedriegers in economische spelen bestraffen activiteiten vertonen in de beloningcentra van het brein. Dit liet een wetenschapper verklaren dat altruïstische bestraffing wel eens de lijm kan zijn die samenlevingen samenhoudt.

Nu, ik heb het gehad over hoe nieuwe vormen van communicatie en nieuwe media in het verleden hielpen om nieuwe economische vormen te creëren. Handel is oud. Markten zijn zeer oud. Kapitalisme is redelijk recent. Socialisme onstond als een reactie hierop. En toch wordt er heel weinig gesproken over hoe de volgende vorm kan ontstaan.

Jim Surowiecki vermelde kort Yochai Benkler’s rapport over open source, verwijzend naar een nieuwe productievorm: peer-to-peer productie.

Ik wil dat je onthoudt dat, als in het verleden, nieuwe vormen van samenwerking, mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën, nieuwe vormen van rijkdom creëerden, we wel eens naar weer een andere economische vorm kunnen bewegen. die belangrijk verschilt van de vorige.

Laten we eens kort naar wat bedrijven kijken. IBM, weet je, HP, Sun— sommigen als meest felle concurrenten in de IT-wereld maken hun software open source en maken hun portfolio aan patenten beschikbaar voor de meent.

Eli Lilly—in wederom een fel concurrerende farmaceutische wereld— heeft een markt gecreëerd voor oplossingen voor farmaceutische problemen.

Toyota, in plaats van haar leveranciers als marktplaats te behandelen, behandelt ze als een netwerk en traint ze om beter te produceren, zelfs ondanks dat ze hiermee ook betere voor haar concurrenten produceren.

Nu doet geen van deze bedrijven dit uit altruïsme. Ze doen dit omdat ze leren dat een bepaalde manier van delen in hun zelfinteresse is.

Open source-productie heeft ons laten zien dat wereldklasse software, zoals Linux en Mozilla, gemaakt kan worden zonder de bureaucratische structuur van de firma en zonder de prikkels van de marktplaats zoals we die kennen.

Google verrijkt zichzelf door duizenden bloggers te verrijken door AdSense.

Amazon heeft haar applikatie programmeerinterface opengesteld voor 60,000 ontwikkelaars, ontelbare Amazon winkels.

Ze verrijken anderen, niet vanwege altruïsme, maar als een manier om zichzelf te verrijken.

Ebay heeft het dilemma van de gevangene opgelost en een markt gecreëerd die niet zou hebben bestaan door het creëeren van een terugkoppelmechanisme dat het dilemma van de gevangene omzet in een verzekeringsspel.

In plaats van “geen van ons kan de ander vertrouwen dus dienen we suboptimale keuzes te maken” is het “jij bewijst mij dat je betrouwbaar bent en ik werk mee.”

Wikipedia heeft duizenden vrijwilligers om een gratis encyclopedie te maken met anderhalf miljoen artikelen in 200 talen in slechts enkele jaren.

We hebben gezien dat ThinkCycle het NGO’s in ontwikkelingslanden mogelijk heeft gemaakt om problemen op te laten lossen door design studenten over de hele wereld, inclusief iets dat nu voor noodhulp voor tsunami wordt gebruikt.

Het is een mechanisme voor rehydratatie van choleraslachtoffers dat zo eenvoudig is om te gebruiken dat analfabeten getraind kunnen worden om het te gebruiken.

BitTorrent verandert elke ‘aflader’ in een ‘oplader’ waarmee het systeem efficiënter wordt naarmate het meer wordt gebruikt.

Miljoenen mensen hebben hun desktop computers beschikbaar maken wanneer ze ze niet gebruiken en ze via het internet samen te binden tot een supercomputer collectief die het probleem van eiwitvouwen voor medisch onderzoekers oplost. Dat heet Folding at Home bij Stanford.

Om codes te kraken.

Om leven te zoeken in de ruimte.

Ik denk dat we nog niet genoeg weten. Ik denk dat we nog maar net begonnen zijn met te ontdekken van de grondbeginselen zijn. Maar ik denk dat we daarmee kunnen beginnen. En ik heb niet genoeg tijd om ze allemaal te bespreken. Maar denk eens na over zelfinteresse. Dit gaat allemaal over zelfinteresse en leidt tot meer.

In El Salvador namen beide zijden die zich terugrokken uit de burgeroorlog beslissingen die zich bewezen als een spiegeling van het dilemma van de gevangene.

In de US, in de Filipijnen, in Kenia, over de hele wereld hebben burgers politieke protesten en haal-de-stemmen-op-campagnes met mobiele apparaten en SMS zelfgeorganiseerd.

Is een Apolloproject van samenwerking mogelijk?

Een transdisciplinair onderzoek van samenwerking?

Ik geloof dat de beloning heel groot zal zijn. Ik denk dat we moeten beginnen om dit terrein in kaart te brengen zodat we over de disciplines heen hierover kunnen praten. En ik zeg niet dat het begrijpen van samenwerking ervoor gaat zorgen dat we betere mensen worden. En soms werken mensen samen om slechte dingen te doen. Maar ik help je eraan herinneren dat een paar honderd jaar geleden mensen hun geliefden zagen sterven van ziekten waarvan ze dachten dat ze veroorzaakt waren door zonde of vreemdelingen of boze geesten.

Decartes zei dat we een volledige nieuwe manier van denken nodig hebben. Toen de wetenschappelijke methode voorzag in een nieuwe manier van denken en biologie aantoonde dat micro-organismen ziekte veroorzaakten werd het leed vezacht. Welke vormen van leed kunnen verzacht worden, welke vormen van rijkdom kunnen gecreëerd worden als we een beetje meer van samenwerken zouden weten?

Ik denk dat deze transdisciplinaire verhandeling niet automatisch gaat gebeuren. Het gaat inspanning vereisen.

Daarom roep ik jou op om mij te helpen dit samenwerkingsproject te starten.

Dankjewel.

(Applaus)

Gandhi Nederland Tour

gandhi-aardbron-vista

Arun Gandhi is van donderdagmiddag 21 mei tot en met zondagmiddag 24 mei op tournee in Nederland.

Arun Manilal Gandhi (14 april 1934), kleinzoon van Mahatma Gandhi (1896–1984), sluit eind mei zijn bezoek aan Europa af met een vierdaagse toer door Nederland om zijn 75e verjaardag te vieren.

Gandhi beschouwt zichzelf als hindoe, maar integreert concepten en zienswijzen uit het boeddhisme, hindoeïsme, christendom en de islam. Net zoals zijn grootvader gelooft hij in het concept van geweldloosheid (‘ahimsa’ of ‘non-violence’).

Arun Gandhi wakkert het licht in mensenharten aan met zijn vurig verlangen naar wereldvrede. “Kennis vergaar je op school, wijsheid door het leven”, zei zijn grootvader, een reden voor president Clinton om ‘drop-out’ Arun Gandhi tot drie keer uit te nodigen voor de samenscholingen van de Renaissance Weekends.

Al zijn handelingen voeren onvermijdelijk terug naar wat hij van Mahatma en Kasturba—opa en oma—geleerd heeft. Liefde, respect, begrip, acceptatie en waardering.

Je wordt alijd diep geraakt als je in zijn nabijheid bent en enige tijd met hem doorbrengt.

Cadeau

Het mooiste cadeau wat we Arun Gandhi mee kunnen geven is een grote zak geld voor zijn goede projecten zoals gandhiforchildren.org.

Dus geven we hem al het geld wat we overhouden mee naar huis. Natuurlijk wordt iedereen die zich ingezet heeft voor de orkestratie van zijn bezoek aan Nederland netjes betaald voor zijn of haar inspanningen, met name vrijwilligers.

De boekhouding gooien we helemaal open en is voor iedereen ter inzage, zodat je weet waar jouw geld naartoe is gegaan. Als je jouw donatie liever niet publiek wilt maken dan tellen we het anoniem bij de giften op.

Meemaken?!

Stel dat jij een paar uren de volledige beschikking over Arun Gandhi’s tijd en aandacht krijgt. Wat zou jij dan orkestreren?

Je bent bij deze van harte uitgenodigd om zijn bezoek aan Nederland mee te maken, letterlijk te cocreëren. Kom maar op met je wensen en ideeën zodat we hem met ons allen onvergetelijk gastvrij kunnen onthalen.

We willen Gandhi voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken én met zo’n groot mogelijke gift naar huis laten gaan.

ArunGandhi.nl

Het programma ontvouwt zich op http://ArunGandhi.nl/. Blijf op de hoogte en abonneer je aldaar op de postlijst of RSS-feed.

Op ArunGandhi.nl kan je je ideeën kwijt en kan je je inschrijven voor specifieke programmaonderdelen.

Stroomgeld Sociaal Netwerk

Sinds begin februari 2009 is het Stroomgeld sociaal netwerk actief als pleisterplaats voor financieel hervormers, projectridders van alternatieve geldsystemen en ecosofen. Een plein voor samenscholingen, evenementen, kennis, kunde en ervaring op het gebied van vrijgeld.

Continue reading “Stroomgeld Sociaal Netwerk”

Practical wisdom

An idea worth spreading: Barry Schwartz’ passionate plea for practical wisdom, a standing ovation talk fresh from TED2009.

Source: http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_our_loss_of_wisdom.html

In his inaugrual address, Barack Obama appealed to each of us to give our best, as we try to extragate ourselves form the current financial crisis. But what did he appeal to? He did not, happily, follow in the footsteps of his predecssor and tell us to just go shopping. Nor did he tell us , “Trust us, trust your country. Invest. Invest. Invest.”

Instead, what he told us, was, to put aside the childish things. And he appealed to virtue. Virtue is an old-fashioned word. It seems a little out of place, in a cutting edge environment like this one. And besides, some of you might be wondering, what the hell does it mean?

Continue reading “Practical wisdom”

De rijken rijker en de armen rijken

Ons huidig geldsysteem is ongeloofwaardig simpel. Geld als universele drager maakt menselijke energie en materiële waarde in tijd en afstand overdraagbaar.

Ons huidige geld verenigt twee functies:

 1. betaalmiddel—je kan er producten en diensten mee betalen;
 2. schatvorming—je kunt het verzamelen en oppotten; sparen noemen we dat.

Ons huidige geldsysteem heeft bovendien het volgende kenmerk:

 • geld is schaars:
  • er is slechts een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar;
  • door de neiging naar schatvorming wordt vraag naar geld groter dan het aanbod en daardoor is er een voortdurend tekort;
  • hierdoor stagneert de economie ondanks meer dan voldoende werk en middelen.

Naarmate geld meer stroomt bloeit de economie meer—het neveneffect van elke transactie is namelijk de creatie van iets nieuws: je haar is eraf, je hebt een nieuwe auto, je hebt genoten van een heerlijke avond uit, je huis is geschilderd, en zo voort.

Continue reading “De rijken rijker en de armen rijken”

Ecosofische beginselen

Dee Hock zegt het zo treffend:

“Simple, clear purpose and principles give rise to complex, intelligent behavior.
Complex rules and regulations give rise to simple, stupid behavior.”

— Dee Hock, VISA

In het Nederlands:

Simpele beginselen met een helder doel leiden tot complex intelligent gedrag.
Complexe regels en regulering leiden tot simpel stom gedrag.

—Dee Hock, VISA

Daarom zijn de Aardbron Waarden en Beginselen aangevuld met ecosofische beginselen die je aanspreken op jouw verantwoordelijkheid en wijsheid als het gaat om de huishouding.

Geld als instrument voor massaheling

Een aantal jaren geleden las ik dat om de stroom van een rivier te veranderen je het landschap dient te veranderen.

Gebruik makend van dezelfde metafoor stelde ik me in april 2006 de volgende brandende vraag:

Wat is het meest besmettelijke bedrijfsmodel dat het economische landschap zodanig verandert dat de rivieren van geld naar ”heel de wereld” stromen?

Sindsdien voel ik me hierdoor op een mysterieuze wijze door geleid. Mijn leven vouwt zichzelf rondom deze kwestie.

Ons huidig monetaire systeem is hét wapen van massavernietiging en ongekende globale slavernij en het is almachtig, zoals we allen merken. Wil je een gemeenschap of samenleving vernietigen? Introduceer dan een gecentraliseerd, hiërarchisch, rente- en schuldgebaseerd monetair systeem waarin geld een schaars goed is. Boe!

Echter, we kunnen diezelfde almachtige kracht ook inzetten om een alleshelende laserstraal te creëren:

Hét krachtinstrument voor massaheling dat oorlog, werkeloosheid, armoede, ziekte en de globale vernietiging van ruimteschip Aarde naar de vergetelheid schiet is een aanvullend, verstorend innovatief monetair systeem. Het koestert samenlevenskunst en gemeenschapszin en brengt mens en natuur is staat van verrukking. Het is ongeloofwaardig eenvoudig en vereist alleen maar liefde, lef en leiderschap.

Geld, als een vorm van energie, als een meetinstrument, als informatie, dient niet schaars te zijn, maar altijd voldoende aanwezig.

Wat indien geld wordt gecreëerd, niet op een gecentraliseerde hiërarchische manier en gebaseerd op schuld, maar precies op het moment van de transactie? Dit zorgt ervoor dat er altijd voldoende geld is. We hebben nooit geld tekort, net zoals we nooit centimeters tekort hebben.

Wat indien we positieve rente op openstaande bedragen eens vervangen door een kleine negatieve rente op openstaande bedragen, of ze nu in credit of debet zijn? De Fransen noemen dit ‘demurrage’. Zeg 1% elke vier weken. Dit laat het geld stromen, en bij voorkeur naar die zaken waar jouw passies en talenten het best tot hun recht komen. En als je een zinnig project wilt starten en anderen vinden dat ook een zinnig project, hoef je alleen maar een rekening daarvoor te openen en het geld stroomt er naar toe. Zinnige projecten worden soepeltjes voorgefinancierd.

Wat als we alle duizenden gefragmenteerde krachten en initatieven kunnen bundelen tot een inspanning die enige tractie creëren en leiden tot het momentum dat het verschil maakt?

Wat indien we onze aandacht verschuiven:

PARASITAIR SYMBIOTISCH
DEELNEMER DEELGEVER
OPBRANDEN BRUISEN
SLAVERNIJ VRIJHEID
GRAAIEN GEVEN
LOON PASSIE
GESLOTEN OPEN
OPPOTTEN STROMEN
CENTRAAL ‘PEER-TO-PEER’
CONCURRENTIE SAMENWERKEN
SCHAARS VOLDOENDE
RENTE ‘STROOMGELD’
BANKSCHULD REPUTATIE
FIAT-GELD ‘ZELF’GELD
NATIE GEMEENSCHAP

Nogmaals:

Hét krachtinstrument voor massaheling dat oorlog, werkeloosheid, armoede, ziekte en de globale vernietiging van ruimteschip Aarde naar de vergetelheid schiet is een aanvullend, verstorend innovatief monetair systeem. Het koestert samenlevenskunst en gemeenschapszin en brengt mens en natuur is staat van verrukking. Het is ongeloofwaardig eenvoudig en vereist alleen maar liefde, lef en leiderschap.

Heel de Aarde is, letterlijk, ongelofelijk eenvoudig. Het is in feite zo simpel dat het het waarschijnlijk niet kan geloven. Er zijn al zeer veel alternatieve monetaire systemen die samenwerking, rijkdom en de ontvouwing van een bloeiende, hele Aarde koesteren.

Maar geloof me niet en onderzoek het zelf. Denk en doe transformationeel en laat de wereld voor je kinderen en de kinderen van je kinderen beter achter dan je hem hebt gevonden.

Stel je eens voor dat je de lef hebt om dit te omarmen. Ik daag je uit.

Dank je wel voor je aandacht.

Als bliksempraat uitgesproken door Martien van Steenbergen tijdens De Baak » Meet The World 2009.

Also available in English.

Change the changes

Vernader de veranderingen

Een praatplaat uit 2000 over:

 • de cirkel Bewust Bekwaam → Onbewust Bekwaam → Onbewust Onbekwaam → Bewust Onbekwaam → Bewust Bekwaam → …; in het Engels You Know That You Know → You Don’t Know That You Know → You Don’t Know That You Don’t Know → You Know That You Don’t Know → You Know That You Know → …
 • leiderschap, team building en kampioenen;
 • de fundamentele—en voor velen confronterende—vraag die je elk ander teamlid kan stellen:
  Wil jij mij helpen beter te worden dan dat jij bent?

Wat mij triggerde om deze plaat weer boven water te halen was Dan Roam’s artikel Seeing What We Don’t Know.

You are here

If you don’t know where you are going, you might end up somewhere else.

—Yogi Berra
If you don’t know where you are going, any path will take you there.

—Alice in Wonderland

Vision, Strategy, Execution

 • Change the Changes
 • State of Flow
 • Explore & Innovate
 • Increasing Returns
  • Positive Feedback
  • Self-reinforcement
  • Attracts Staff and Business and Wealth
  • Captures & Cultivates Collective Knowledge & Intelligence

Vision

 • Architectural Principles (5-10 year view)
 • Take Risks
 • Lead the Pack
 • Show Direction

Strategy

 • Informatiebeleid (2-5 year view)
 • Mergers & Acquisitions

Execution

 • Planning (1-2 year view)
 • Process
 • Goals & Milestones
 • Short, iterative processes; driving a car

Flow Spiral

Goal is to spiral yourself to ever higher states of consciousness, to self-unfold, to realize your full potential—as an individual, as an organization, and as a society—by taking many small steps rather than a few big ones. Small steps are less painful.

YDKTYK: State of Flow

 • You Don’t Know That You Know
 • Process feels “effortless”
 • On the edge between Chaos and Order (Chaordic State)
 • Best place to be
 • Optimal balance between Effort & Comfort
 • Danger of “switching” to YDKTYDK Comfort State

YDKTYDK: Extreme Discomfort & Death

 • You Don’t Know That You Don’t Know
 • Comfortably Numb
 • Cruise Control
 • Danger Zone!!!
 • Self-affirmative; more secure; less risk
 • Do the things you’ve so often done already
 • Over-structured (bureaucracy)
 • Further strengthen Comfortable Numb State: Equilibrium or Complete Order: R.I.P.
 • Outsmarted or Outpaced
 • Wake-up call by competition
 • Glide into total Chaos & Panic (“brandjes blussen”: R.I.P.
 • Discomfort to the Extreme
 • Best way out: Transition to YKTYDK State

YKTYDK: Therapy, Rehabilitation and Revalidation

 • You Know That You Don’t Know
 • Train, Coach, Facilitate [often by External Consultants]
 • Effort Required! Investment in Time & Material
 • How? Many small steps
  • Avoid getting swamped, panic; c.f. your first driving lesson
  • Too large a change will increase resistance; Try to avoid by taking many small steps rather than one big step
  • Loosing weight: not 10 kg in a year, but 1 kg every month: short result-driven iterations
  • Focus on Genot Gemak Gewin
  • Be aware of Affect, Behavior, Cognition (Gevoel, Gedrag, Gedachten)
   • Identify typical patterns of ABC
   • Understand how these unwanted patterns emerged from the past
   • Describe the complete ABC chain (this is time intensive)
   • Create a break-through strategy to address the issue
   • Practice new ABC over and over again (therapy)
   • Changing Affect is hardest because of emotional resistance
  • Focus on positive feedback, increasing returns
 • Transition to YKTYK State

YKTYK: Repeat, over and over again

 • You Know That You Know
 • Effort still required
 • Exercise, Execute, over and over again, until you get into a State of Flow again

State of Flow: Flow = Team + Process

 • Charter: have a common direction and still remain individual distinct
  • Avoids Not Invented Here Syndrome
 • Objective
  • Change (better still: Change the Changes)
  • Do New Things
 • Threat: internal competition and envy
 • Key Strengths
  • Diversity: Total is much much more than the sum of its parts!
  • Symbiosis: State of Living Together or Cooperative Relationship
  • Fully Interlocking
 • Killing Teams:
  • Envy
  • Reject others
  • Feel victimized by others
  • Feel dependent on others
 • Killer Teams:
  • Cultivate Diversity
   • Therefore advance faster
   • Are Constantly Getting Better in Getting Better
  • Values the others
  • Admires the others
  • Compliments the others (be/ask about specifics)
  • Emphasize the Importance of Contribution of Others to Your Performance
  • Survive Disasters
  • Fully Respect other Team Members
  • Are Committed
  • Give Good Feedback
  • Are Involved
  • Take many small steps, rather than a few big ones
 • Topper
  • Wins the Golden Medals
  • Creates Positive Attention for the Whole Team
  • Feels Responsible for His Effect on Whole Team
 • Individual Team Members
  • Search Teams
  • Want Team to Thrive & Survive
  • Make others competent
  • Ask: “Will you help me become better than you are?”
  • Train in Skills they don’t already have
  • Excels in some Specific Areas
  • Know that they’ll die if the team dies
 • Process
  • Process is most interesting, not the goal itself
  • Explore!!!
  • The Pleasure is in the Climbing, You’re Only at the Top for a Short Time
  • Software Process Improvement is a process in itself
  • Results (goals & milestones met) are the byproducts of process

All this is recursive, fractal

 • Remember that Process Improvement is a Process in Itself

Stroomgeld

Geld moet niet rollen, geld moet stromen. Met ‘stroomgeld’ vergroot je de omzetsnelheid van geld, en daarmee werkgelegenheid, duurzaamheid en samenlevenskunst.

stroomgeldgrafiek-500

‘Stroomgeld’ is een ander woord voor vertragingsrente of ‘demurrage’. Demurage is een woord dat teruggaat naar de praktijk van de spoorwegen om een vergoeding te berekenen voor het laten stilstaan van een treinwagon. In de scheepvaart wordt voor te lang stillingende schepen ook ‘overliggeld’ berekend.

De rente of interest in ons huidige geldsysteem heeft last van renterot en bevordert het oppotten van geld. Dit gaat ten koste van zaken zoals werkgelegenheid. Stel dat je nou eens voor dat je negatieve rente hebt over je spaartegoed.

Continue reading “Stroomgeld”

Innovatie in ontwikkelingssamenwerking

Schrijf je in voor de STRO Conferentie “Innovatie in ontwikkelingssamenwerking”, vrijdag 14 november van 10:00–17:00, Congrescentrum ‘De Eenhoorn’, Amersfoort.

De wereldwijde geldcrisis toont overduidelijk de noodzaak tot innovaties, met name op het gebied van de organisatie van wereldhandel middels het geldsysteem. Tot nu toe waren het de armste landen die het meest leden onder het geldsysteem waarvoor in 1944 gekozen is. Nu merken ook rijke landen hoe een speculatief geldsysteem ontwikkeling kan blokkeren of zelfs terugdraaien.

Continue reading “Innovatie in ontwikkelingssamenwerking”

Invoering van ecogeld

Lach maar.

“Eerst negeren ze je.
Dan maken ze je belachelijk.
Daarna vallen ze je aan.
Dan win je.”

—Mahatma Gandhi

De voordelen van ecogeld zijn zó aantrekkelijk dat het vreemd is dat de invoering ervan zo lang op zich laat wachten. De financiële crisis van 2008—die m.i. tijdens het barsten van de internetbel rond 2000 al ingeluid werd—biedt hier echter mooie kansen voor.

Robust Currency System

Het moeilijkste gedeelte van het scheppen van een munteenheid in jouw gemeenschap is die munteenheid geaccepteerd en gebruikt te krijgen. Geloofwaardigheid is daarbij de kritische succesfactor.

Continue reading “Invoering van ecogeld”

Geschenkenconomie katalyseert gemeenschapszin

“De economie van de toekomst is gebaseerd op relaties in plaats van op bezit.”

John Perry Barlow

Antropologen ontdekten dat gemeenschapszin niet noodzakelijk voortkomt uit nabijheid—een wolkenkrabber met 200 appartementen in een grote stad leidt bijna nooit tot een gemeenschap.

Evenmin leiden een gemeenschappelijke taal, godsdienst, cultuur, zelfs bloed, automatisch tot een gemeenschap. Al deze factoren helpen wel in het proces, maar het belangrijkste element is iets anders.

Antropologen hebben gemerkt dat gemeenschapszin is gebaseerd op wederkerigheid in het uitwisselen van geschenken.

Continue reading “Geschenkenconomie katalyseert gemeenschapszin”

Oud versus nieuw geld

Ondertussen liggen financieel directeuren van financiële instelling met psychosomatische klachten en burn-out in het zorgcentrum of thuis. Dus niet alleen onze Aarde brandt op, onze mensen ook. Heel jammer, want deze mensen zijn vaak goede leiders en bestuurder. ‘t Zou mooi zijn als deze mensen geholpen worden door anderen die al genieten van de voordelen van ecogeld.

Help! De centimeters zijn op!
Continue reading “Oud versus nieuw geld”

Voordelen van ecogeld

“Geld symboliseert het liefhebbende geven en ontvangen tussen individuen, dat aan de mens het gevoel geeft emotionele wortels in zijn gemeenschap te hebben (…) Geld ontstond aan als symbool van de menselijke ziel.”

William H. Desmonde

Voordelen van ecogeld en zakelijke zin van alternatieve geldsystemen en complementaire munteenheden:Continue reading “Voordelen van ecogeld”

Het elfde schijfje

Er was eens, langgeleden, een dorpje ver hiervandaan, waar de mensen voor al hun handelingen goederen tegen elkaar ruilden. Op elke marktdag liepen de mensen rond met kippen, eieren, hammen en broden, en gingen langdurige onderhandelingen met elkaar aan om te ruilen wat zij nodig hadden.

Continue reading “Het elfde schijfje”

Monsterlijke mensen

Psycholoog Philip Zimbardo weet hoe makkelijk het is voor mensen om kunnen slaan naar slecht. Hij deelt zijn inzichten—en gruwelijke indrukwekkende ongeziene foto’s—van het Abu Ghraib onderzoek.

Maar er is hoop. Zimbardo bestudeert ook de andere kant van de medaille—het is net zo makkelijk om een held te worden, en hoe we elkaar daarin kunnen versterken.

Mensen willen graag betalen

Door Kevin Kelly.

Ja, alles wordt gratis, maar in mijn ervaring willen mensen betalen. Dat willen ze echt! Mensen, massa’s mensen, zullen spul grijpen dat gratis is. Ze zullen spul dat gratis is uitbproberen dat ze nooit aan zouden raken als ze hadden moeten betalen. Ze zullen altijd, door de bank genomen, graviteren naar de laagste prijs, en wat is er lager dan gratis? Continue reading “Mensen willen graag betalen”

Levende organisaties

Levende, holacratisch bestuurde chaorganisaties zijn wendbaar en duurzaam.

…je wilt je bestaande organisatie behoorlijk laten groeien, bijvoorbeeld met een levend web van loyale deelgenoten of partners.

* * *

Wensen voor een dergelijke organisatie zijn:

 • Gezien worden als leidend, inspirerend en levend voorbeeld en choreograaf op het gebied van het nieuwe organiseren—florerende, resonerende organisaties en gemeenschappen (communities).
 • Door de markt gevraagd worden om levende, spelende autopoetische organisaties en netwerken te implementeren hetgeen leidt tot een gezonde business.
 • Laten schitteren van de onweerstaanbare wereld van het organiseren van morgen—energiek, nieuw, fris, duurzaam, verantwoord, responsief, adaptief, plat en geënt op de natuur.
 • Een sterk merk neerzetten in en buiten Nederland.
 • Opschalen en in de markt zetten van organisatorische innovaties waarbij identiteit, informatie en relaties—en de bijbehorende technieken en technologie—een cruciale rol spelen.
 • Een florerend en gezond partnernetwerk van ZZP-ers, free lancers en kleinbedrijven in het leven roepen—op basis van vrijheid in verbondenheid.
 • Een magneet, landingsplaats en voedingsbodem zijn voor talent—sommigen nu nog verborgen en gevangen in grote(re) organisaties.

Daarom:

 • Zet alles open: alles wat we doen, tot en met strategie en beleid volledig open bron (open source), mits het de continuïteit niet in de weg zit. Het doorbreken van innovaties is een eigenschap van open systemen.
 • Schoei besluitvormingsprocessen op een nieuwe leest dit past bij de nieuwe tijdsgeest—holacratie (geen OR nodig!).
 • Zet crowdsourcing in en vorm deelgenootschappen (community owned).
 • Reken af op basis van combinatie van resultaat (succes) en inzet.
 • Zet een web van praktijkgemeenschappen (Communities of Practice) op waar de eigenschap ‘leven’ van de organisatie zetelt.
 • Richt alle processen (marketing, engineering, business) in volgens holacratie (agile, chaordisch en systeemdenken).
 • Vang ervaringen, kennis en wijsheid in de vorm van pareltaal en Excellence Guides. Vorm zo een (nieuwe) natuurlijke en menselijke organisatietaal.
 • Zoek samenwerking met verlichte individuen en (kleine) organisaties op basis van wederzijds (economisch) voordeel en op alle gebieden (juridisch, fiscaal, organisatie, marketing, sales, ontwikkeling, personeel).
 • Ontwikkel passie, richting en energie door een heldere gemeenschappelijke bedoeling (zin), beeld (visie), missie, waarden en deugden.

* * *

Levende organisaties

Levende organisaties richten zich op het met succes verbinden van techniek en organisatie, en op basis van biologische fundamenten.

Levende en bruisende organisaties zijn:

 • open;
 • wendbaar;
 • veerkrachtig;
 • energiek;
 • inspirerend;
 • innovatief;
 • een plek waar je graag speelt.

Er tekent zich een toekomstbeeld af waarbij organisaties meer en meer zelf-organiserend, zelf-genererend, zelf-helend, zelf-vernieuwend, zelf-ontwikkelend en zelf-redzaam worden. Kritische elementen voor haar succes—voortbestaan op de lange termijn—zijn:

 • Identiteit—zingeving, betekenis;
 • Relaties—verbindingen;
 • Informatie—vormgeving;

Op een gezonde manier ingericht geeft deze organisatievorm het gevoel van veiligheid—wederzijds vertrouwen en kwetsbaarheid.

Er zijn weinig of geen professionele diensten die andere organisaties helpen met het ontwikkelen van deze complexe niet-lineare netwerkorganisaties. Een gat in de markt dus.

Betekenis en zingeving zijn essentieel voor mensen. Om de betekenis van iets te begrijpen, moeten we het in verband brengen met andere dingen in de omgeving, het verleden of de toekomst van dat iets. Niets is op zichzelf betekenisvol. Indien de context van een idee of uitdrukking of wens relaties met onszelf omvat, krijgt het idee of uitdrukking of wens voor ons persoonlijke betekenis. Dit diepere betekenisnivo omvat een emotionele dimensie en kan zelfs volledig voorbij gaan aan de rede.

Strategische groeivragen

Stel je wilt je partnerweb uitbreiden en laten groeien en je schrijft daarvoor een strategiedocument. En je wilt niet zomaar een beetje groeien, maar echt onstuimig groeien, een groeistuip. Bijvoorbeeld een verdubbeling van de omzet in twee jaar tijd. Dan helpt het enorm om in je strategiedocument goede antwoorden te hebben op de volgende enorme bak vragen:

 1. Voor wie is dit strategiedocument bedoeld?
 2. Wat is de bedoeling van het strategiedocument?
 3. Welk effect of eindresultaat verwacht je van het strategiedocument, en wanneer?
 4. Hoe is crowdsourcing strategisch in te zetten voor de groei van het partnerweb?
 5. Hoe past een community-owned (deelgenoten, mede-eigenaren) partnerweb in de strategie en hoe kunnen partners mede-eigenaar worden (behalve door aankoop aandelen) zodat het een joint enterprise wordt?
 6. Hoe wordt de zelfgeneratie, zelforganisatie, zelfvernieuwing en het zelfherstel van het partner ecosysteem geborgd?
 7. Waaraan kan je zien dat het partnerweb een autopoietisch sociaal netwerk is?
 8. Welke cultuur kenmerkt het partnerweb en door welke netwerkvorm en communicatieprocessen wordt betekenis gegenereerd?
 9. Wat is de gemeenschappelijke betekeniscontext waardoor elk individu een identiteit als lid van het sociale netwerk verwerft en waardoor het sociale netwerk haar eigen grenzen—cultureel membraan—genereert?
 10. Welke structurele veranderingen zijn nodig binnen de huidige organisatie om de doelstellingen te verwezenlijken?
 11. Welke doorbraken—emergentie—of metamorfoses voorzie je in de ontwikkeling van de huidige organisatie en haar partnerweb?
 12. Welk integrale stelsel van sociaal verworven gemeenschappelijke waarden, overtuigingen en gedragsregels—samen de regels van betekenis of semantische structuur vormend, en daarmee ook het organisatiepatroon van het netwerk—:
  1. bepaalt de reikwijdte van aanvaardbare gedragingen in het partnerweb?
  2. creëert onder de leden van het sociale netwerk een identiteisgevoel dat op een sterk collectief besef van saamhorigheid berust—dé bepalende factor van een gemeenschap?
 13. Op welke manier brengt het sociale netwerk een gemeenschappelijk corpus van kennis voort?
 14. Hoe worden beslissingen genomen en keuzes gemaakt in het sociale netwerk? Een gemeenschap zal veel effectiever kunnen handelen indien iemand bevoegd is tot het nemen of vergemakkelijken van beslissingen als er belangentegenstellingen in het spel zijn. Dergelijke sociale regelingen verschaffen de gemeenschap een groot evolutionair voordeel.
 15. Hoe open is het netwerk voor de buitenwereld en hoe tolerant is het ten aanzien van toetreding van nieuwe mensen en de ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën en, op grond daarvan, het manifest vermogen tot leren en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden?
 16. Hoe helpt het systeem met de optimalisering van de erin werkzame mensen?
 17. Op welke wijze versterken wederkerig engagement van de leden, gezamelijk ondernemen, en, in de loop van de tijd, een gemeenschappelijk repertoire van werkwijzen, stilzwijgende gedragsregels en kennis elkaar?
 18. Welke sterke besef onder de leden laat hen voelen dat zij tot de organisatie behoren zodat zij zich vereenzelvigen met haar prestaties en vele praktijkgemeenschappen vormen?
 19. Welk inzicht hebben de (zakelijke en emotionele) leiders in de wisselwerking tussen de formele, geplande structuren en de informele, zelfgenererende netwerken, teneinde het creatieve potentieel en het leervermogen van dat ecosysteem te maximaliseren?
 20. Hoe ondersteunt en versterkt de leiding de informele praktijkgemeenschappen zodat het geheel springlevend blijft en de creatieve potentie tot volle bloei komt?
 21. Welke sociale ruimtes en activiteiten worden er ontplooid voor een bloeiende, informele communicatie?
 22. Welke betekenisvolle stoornissen (van buitenaf of van binnenuit) laat het netwerk toe waardoor het zich laat beïnvloeden en indien nodig structurele veranderingen op gang brengen? Levende systemen kiezen altijd zelf waar zij aandacht aan zullen schenken en hoe zij er op zullen reageren. Als mensen hun instructies modificeren, reageren zij creatief op een stoornis en kunnen verandering moeiteloos implementeren.
 23. Welke betekenisvolle impulsen geeft de leiding zelf af om het geheel te sturen?
 24. Op welke manier schept de leiding een voedingsbodem (arbeidsklimaat) waarop de collectieve creativiteit zich volop kan ontplooien?
 25. Hoe worden dwarsverbanden, associaties en samenwerkingen tussen deelgenootschappen aangewakkerd tot symbiotische relaties?
 26. Op welke manier wordt de individuele kennis aan het licht gebracht en uitgebreid door sociale interactie waarin impliciete kennis wordt getransformeerd naar expliciete kennis waarbij geldt: delen is vermenigvuldigen? Mensen putten voldoening uit het delen van kennis met vrienden en collega’s. Werken voor een organisatie die zich op het delen van kennis toelegt, is een enorm motiverende kracht. Niet omdat dan de organisatie winstgevender zal zijn, maar omdat we meer het gevoel hebben dat ons leven de moeite waard is.
 27. Welke ontvankelijkheid om zich te laten ‘storen’ is er voorhanden binnen de organisatie om een innovatie—een nieuwe ordening—te laten doorbreken, te laten verschijnen?
 28. Welk actief communicatienetwerk is er, met tal van terugkoppellussen, ter versterking van de activerende gebeurtenissen?
 29. Welke verschijnselen van spanning, chaos, onzekerheid of crisis worden er ervaren die de voorbode zijn van het doorbreken van een nieuwe ordening of het totaal ineenstorten van de huidige? De ontvankelijkheid van een organisatie voor nieuwe begrippen, technologieën en kennis is een goede graadmeter voor haar levendigheid, soepelheid en leervermogen.
 30. Welke kunstenaars—door ervaring vertrouwd met de spanningen en crisistoestand vlak voordat iets nieuws doorbreekt—zijn actief betrokken bij het proces?
 31. Wat is het visioen dat de initiatiefnemers voor ogen hebben—de plek waar nog niemand geweest is?
 32. Hoe is het visoen gevisualiseerd en naar welke metafoor is dat visioen vertaald zodat het iedereen plotseling scherp voor ogen staat, en zodanig onder woorden is gebracht dat het door iedereen wordt begrepen en omarmd? Het verlangen naar de zee…
 33. Hoe wordt het systeem aangesloten op meer van zichzelf?
 34. Hoe worden activiteiten in de marge gedoogd: experimenten en eigenaardigheden die een wissel trekken op hun begrispvermogen?
 35. In hoeverre wordt het stellen van vragen continu aangemoedigd en worden innovaties beloond?
 36. Hoe worden externe consultants of adviseurs in de arm genomen om te fungeren als katalysator?
 37. Hoe worden successen gevierd—hoe klein ook?
 38. In hoeverre wordt experimenteren aangemoedigd en wordt leren op een even hoge prijs gesteld als succes—en dus ook gevierd?
 39. In hoeverre is de macht gedistribueerd over het sociale netwerk?
 40. In hoeverre gebruiken leiders hun macht om anderen macht te geven zodat verschillende leiders naar voren komen op het moment dat zij nodig zijn om de diverse stadia van een doorbraakproces te vergemakkelijken of te katalyseren?
 41. Op welke manier wordt de mate waarin praktijkgemeenschappen levend zijn, of het welzijn van haar deelgenoten of de ecologische duurzaamheid van haar producten en diensten gemeten?
 42. Welke biologische tijd tikt er onder de processen die zorgen voor slow management en rust in de tent?

Mens en Spirit

Mens en Spirit—een politieke partij op spirituele grondslag of een spirituele partij op een politieke grondslag? Volgens Evert-Herman Veenhuizen, een van de kernleden, de eerste.

Afgelopen vrijdag een boeiende kennismaking met Evert-Herman gehad naar aanleiding van een telefoongesprek van een half uur met Lea Manders, een van de oprichters, eerder die week. Het blijkt dat er veel resonantie is tussen de doelen van Mens en Spirit en Aardbron. De aanvliegroutes zijn alleen wat anders. Mens en Spirit benadert het vanuit de politiek, terwijl Aardbron het meer vanuit zakelijke zingeving bekijkt.

Op mijn vraag in hoeverre Mens en Spirit de beginselen van Kees Boeke‘s sociocratie en holacratie omarmen reageerde hij bijzonder geïnteresseerd en wil hij dat graag onderzoeken.

Zowel Mens en Spirit als Aardbron werken vanuit een holistisch perspectief. Wat ik me dan direct afvraag is in hoeverre politieke en zakelijke spiritualiteit te verenigen is. In de huidige wereld zijn kerk en staat en de zaak gescheiden. Hoe behoort dat er in een holistische wereld uit te zien? Is geld verdienen en politiek bedrijven te verenigen? Is het te integreren tot een harmonisch geheel? Hoe kan Mens en Spirit als leidend voorbeeld opereren waarbij ze de verandering is die ze wil zien in de wereld?

In de huidige wereld is die vereniging moeizaam, getuige de (kamer)vragen die regelmatig de kop op steken over de vele bijbaantjes en schnabbels van ministers en andere regeringsleden. Ook de spagaat tussen financiën en samenleving en de kloof tussen arm en rijk getuigen van een moeizame vereniging. Dat brengt me tot de brandende vraag:

Hoe ziet een integrale en holistische maatschappij, waar zakelijkheid, politiek, religie en spiritualiteit elkaar wederzijds versterken tot een schitterende samenlevenskunst?

Weet jij het? Mens en Spirit en Aardbron gaan het in ieder geval onderzoeken en nemen de proef om de som waar zinnig.

Metamorfose

‘Van rups naar vlinder op wereldschaal—Hoe aan de vooravond van de aanstaande orde het kameraadschap van het millennium ontstaat.

Leven

In een uithoek van het Universum, in een verlaten eenzaam sterrenstelsel zwerft een kleine blauwe planeet in een onbeduidend zonnestelsel. De blauwe planeet kenmerkt zich door een bijzondere eigenschap: er is leven aan boord. Het vele water maakt de planeet blauw, en slechts een zevende is land. Overal zie je leven.

Op die planeet vinden we een nietig stukje grond dat slechts 0.02% van de totale oppervlakte vertegenwoordigd. De dieren die daar leven vertegenwoordigen slechts één procent van de planetaire biotoop. De verst ontwikkelde dieren op die planeet, homo habilis, zijn in als beste staat om creatief energie om te zetten in materie met de meest uiteenlopende en bizarre verschijningsvormen. Op dat kleine stuk lage land leven vooral veel vrijdenkers. Schepselen en scheppers. Continue reading “Metamorfose”

Zielsprofiel

Wanneer je als een inidividu, een groep, een directie, een team,, kortom met zijn allen aan het Grootse Gevaarlijke Gedurfde Doel werkt, dan wil je graag de verschillen in je team overstijgen en juist die diversiteit inzetten als krachtig scheppend vermogen.

Deepak Chopra gebruikt bij leiderschapsteams het “Soul Profile” of zielsprofiel. Dat zielsprofiel krijg je boven water door iedereen de volgende zeven vragen individueel, en mogelijk voorafgegaan door een brullende stilte, te laten beantwoorden:

 1. Hoe voelde je je tijdens een piekervaring—flow—waarbij alles als vanzelf gaat?
 2. Wat is je levensdoel?
 3. Wat is jouw bijdrage aan jouw gezin, gemeenschap, onderneming, samenleving?
 4. Wie zijn je helden die voor jou als leidend voorbeeld dienen?
 5. Wat zijn de kwaliteiten die je zoekt in je beste vrienden?
 6. Wat zijn jouw unieke talenten—wanneer vergeet je de tijd?
 7. Wat zijn de beste kwaliteiten die ik in mijn relaties met anderen tot uiting laat komen?

Daarom: Verzamel van alle deelgevers anoniem het zielsprofiel en laat een onafhankelijke buitenstaander alle profielen verzamelen en samenvatting in een collectief zielsprofiel.

Tot je verbazing blijkt keer op keer dat individuele zielsprofielen—het bewustzijn van elk individu—meer overeenstemming hebben dan verschillen. Ze wijzen meestal in dezelfde richting en helpen daarmee de spirit in de groep aan te wakkeren.

Een collectief zielsprofiel werkt aanstekelijk en brengt het hogere belang duidelijk in beeld. Het gemeenschappelijk verlangen naar de zee zorgt zo voor de schepping en realisatie van de mooiste en beste boten nodig voor de reis.

Het zielsprofiel gemixt met de Droom vormt een uitermate krachtig middel voor exponentiële verandering. De Doorbraakversneller weet er alles van.

Mijn intentie

Ruwe vertaling van http://deepakchopra.com/2008/04/24/video-my-intent/

Ik ben een lange tijd weggeweest en was op reis in Europa en Zuid-Afrika en ik ben net terug in mijn kantoor. En het viel mij op dat Monica, mijn dochter, veel voortgang heeft geboekt met haar nieuwe bedrijf intent.com. En ze vroeg me wat is mijn intentie? Ik dacht, laat ik het delen met jullie.

Mijn intentie is om een kritische massa mensen te helpen bereiken met de boodschap voor persoonlijke en sociale transformatie voor een gezonder gelukkiger wereld. Een wereld met sociale rechtvaardigheid, economische bekrachtiging voor allen, conflictoplossing, geweldloze communicatie en een planeet met een ecologische balans.

Dat lijkt een grote intentie. En dat is het ook en het gebeurt mogelijk niet in mijn leven. Maar wat dan nog? Waar is dan een droom anders voor?

Ik denk dat de vervulling van intentie georganiseerd kan worden als we een aantal regels in acht nemen:

 1. Ga je ego uit de weg.
 2. Maak je geen zorgen om wie er met de eer strijkt.
 3. Als het zo groot is, (h)erken dat het mogelijk niet in jouw leven zal gebeuren.
 4. Onthecht je van de uitkomst.
 5. Verzeker je ervan dat je interne leven consistent is met je publieke houdingen.

Dat is een behoorlijke taak. Echter, intentie is een natuurkracht. Intentie kan niet gestopt worden als het vanuit de dieptes van je zijn komt. Intentie heeft oneindige organisatiekracht. Het heeft het vermogen geërfd om alle elementen en krachten rondom je intentie organiseren.

Intentie dient uit je ziel te komen. Intentie dient uit je geest te komen. Dat is de plek waar intentie huist. Als de intentie op je ego is gebaseerd, is het overduidelijk wat zwak.

Dit zijn mijn ideeën waarom intentie oneindige organisatiekracht heeft. Bewustzijn is de grond van het zijn. Het mechanisme van de evolutie is ook op de georkestreerd op de basis van intentie en neemt regelmatig kwantumsprongen in creativiteit.

Intentie is de basis voor inzicht, van intuïtie, van verbeelding en bewust kiezen. Met andere woorden, niets is krachtiger dan intentie.

Dat is mijn intentie. Intentie als website op http://intent.com helpt iedereen haar eigen intenties te vervullen. Dat schept een betere wereld.

Deel je gedachten met me. En veel dank dat je me deze vraag stelde, Monica.

—Deepak Chopra, 24 april 2008.

Laat dit nu precies samenvallen met mijn intentie. Oh, wat voelt dat goed.

Technologie: toegepaste kunst

Technologie (Grieks: τεχνολογια < τεχνη "vakmanschap" + λογος "woord, betekenis" + achtervoegsel ια) is de systematische en praktische toepassing van kennis. Het Griekse technologia—ontleend aan techne (‘kunst’)—verwijst naar een verhandeling over de kunsten. Toen de term voor het eerst in de 17e eeuw in westerse culturen werd gebruikt, verwees zij naar een systematische discussie over ‘toegepaste kunsten’ of ambachten, waarna de term geleidelijk synoniem werd met de ambachten of kunsten zelf.

Begin 20e eeuw werd de betekenis uitgebreid, zodat zij niet alleen gereedschappen en machines omvatte, maar ook immateriële methoden en technieken—dus de systematische toepassing van die methoden of technieken.

De meeste hedendaagse definities van technologie leggen de nadruk op de relatie met wetenschap. Zo definieert de socioloog Manuel Castells technologie als ‘het geheel van instrumenten, regels en procedures door middel waarvan wetenschappelijke kennis bij een gegeven taak op reproduceerdbare wijze wordt toegepast’.

Wij definiëren grote tijdperken van menselijke beschaving in termen van hun technologieën—vanaf de Steentijd via de Bronstijd en IJzertijd tot en met het Industriële Tijdperk, het Atoomtijdperk en het Informatietijdperk.

Aan het begin van de 21e eeuw gloort een tijdperk op weg naar algehele wijsheid en het ontstaan van een noösfeer waarin het aspect kunst weer nieuw leven krijgt ingeblazen en in ere wordt hersteld. Technologie en noëtica gaan daarbij hand in hand. De derde grote fase van de Evolutie van het Heelal. Voorbeelden: De sociale en intelligente processen op aarde. Verwante begrippen: Sociale Evolutie, Socialisatie, Global Mind, Global Brain, Christogenese.

Van Dale zegt over technologie het volgende:

tech·no·lo·gie (de ~ (v.), ~ën):

 • leer van de handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften
 • systematische toepassing van een wetenschap in de techniek[1]

Wijlen Douglas Adams (auteur van o.a. “The Hitchhikers Guide to the Galaxy”) zei ooit treffend:

“Technology is something that does not work yet.”

Volg op Aardnoot de zich immer ontwikkelende definitie van technologie.

Cogito en Conscientia

Jos en Ellen Peters van Cogito + Conscientia geven prachtige feedback op Peer-to_peer en de Nieuwe Beschaving. Jos schrijft:

Wij, Ellen en ik, kijken terug op een ‘fantastisch evenement‘. Nieuwe inzichten en nieuwe contacten zijn ons ten deel gevallen. Prachtig.

Struinend over Cogcon’s website ervaar ik veel resonantie op het gebied van wetenschap, spiritualiteit, emotionele intelligentie en rationaliteit. IQ, EQ, SQ en RQ in balans zo te zien.

Ik kijk uit naar het moment dat onze paden zich elkaar opnieuw kruisen en het effect daarvan.

Dank voor jullie deelgeving vorige week dinsdag!

Feedback van de deelgevers van het eerste uur

11 december organiseerden Martien en ik vanuit Aardbron onze eerste samenscholing bij Seats2Meet. In de voorbereiding werd duidelijk dat de deelnemers van onze samenscholingen geen deelnemers zijn in de oude zin van het woord. Martien begon hen deelgevers te noemen. Een stukje bevrijd van het gewone, streepten we opgelucht de term deelnemer door en spreken we vanaf dat moment van harte van deelgever.

Alle deelgevers vulden op het eind een evaluatieformulier in. Uit de evaluatieformulieren blijkt het volgende.

p2p-break-1.jpg

Energie
80% van de deelgevers gaat met meer energie naar huis en ruim 13% gaat met evenveel energie weg als zij of hij is gekomen. Net geen 7% gaat met minder energie weg.

Beeld Peer-to-Peer, Nieuwe beschaving en Holacratie
Na de samenscholing geeft 60% van de deelgevers aan dat zij tenminste een goed beeld van Peer-to-Peer en de Nieuwe Beschaving hebben. Bijna 27% is neutraal en de overige ruim 12% heeft hiervan nog geen goed beeld. Met betrekking tot Holacratie geeft eenderde aan dat zij hiervan tenminste een goed beeld hebben. De meeste deelgevers (bijna 47%) hebben noch een goed noch geen beeld van Holacratie. 20% zegt geen beeld te hebben.

Kijken naar de toekomst van organisatie en samenleving
Voor ruim eenvierde van de deelgevers is de blik naar de toekomst van organisatie en samenleving veranderd. Voor 40% is die blik niet veranderd. De overige deelgevers nemen een neutrale positie in.

p2p-break-2.jpg

Vertaling naar de praktijk van alledag
Iets meer dan de helft van de deelgevers wil weten hoe dit concept in zijn of haar dagelijks werk en leven toe te passen is. Bijna 27% hoeft dit niet te weten en 20% is neutraal over dit wel of niet willen weten.

Met betrekking tot de samenscholing is de deelgevers gevraagd of het leren van elkaar voldoende ruimte heeft gekregen, zij goede nieuwe ideeën hebben ontvangen, of zij nieuwe mensen hebben leren kennen en of ze de samenscholing als traumatisch hebben ervaren.

Voor 60% heeft het leren van elkaar voldoende ruimte gekregen; voor eenderde van de deelgevers niet. Tweederde van de deelgevers heeft goede nieuwe ideeën ontvangen, iets meer dan een kwart is hierover neutraal en bijna 7% heeft geen goede nieuwe ideeën ontvangen. Ruim de helft heeft nieuwe mensen leren kennen, bijna 7% heeft geen nieuwe mensen leren kennen. De overige deelgevers zijn neutraal. Voor geen der deelgevers was de samenscholing traumatisch.

p2p-peters.jpg

Tijd te kort
De meeste deelgevers (ruim 85%) vinden dat deze samenscholing een meerdaagse workshop verdient. De overige deelgevers vinden dit niet.

Gemiddelde score
De gemiddelde score op de 5-punts-schaal is 3,3. Hoogste gemiddelde score (4,2) is voor het met meer energie weer naar huis gaan, gevolgd door de gelijke scores (3,9) voor het ontvangen van goede nieuwe ideeën en voor de beoordeling dat deze samenscholing een meerdaagse workshop verdient.

Gouden tips
We vroegen ook naar een Gouden Tip, het was tenslotte onze eerste keer. De Gouden Tips blijken warme harten onder de riem: ga door met inspireren, doorgaan, zorg voor continuïteit van deze samenscholingen. Maar ook: (nog) meer interactie, balanceer theorie, praktijk en beleving uit.

Deelgevers van het eerste uur, dank je wel. 11 december is een wonderbaarlijke opmaat naar de volgende samenscholing geworden. Zeker met de krachtige symbolen die jullie aan het eind deelden: olympische fakkel/vuur, kaars, (Japanse) kersenbloesem en de euro. Hoofd in de wolken, voeten in de klei.

Lees ook Martien’s verslag

We zijn bijzonder verguld met de mooie terugkoppeling van Jos Peters, Joke Lunsing en Maarten Visser.

Veelbelovend begin Nieuwe Beschaving

Dinsdag 11 december herinner ik me als een heel bijzondere dag. Veertien geestverwanten verzamelen zich bij Seats2Meet op Hoog Catharijne in Utrecht om onze eerste samenscholing bij te wonen. Het is nog spannend of we op tijd zullen beginnen…

Michel Bauwens komt met de trein uit Amsterdam want we hebben om acht uur met hem afgesproken op de taxistandplaats op Utrecht CS. Gaston Vilé en ik zijn er om kwart over acht, maar we kunnen Michel nergens ontdekken. Na een minuut of tien lopen we maar naar Seats2Meet. Ik loop weer terug en blijf wachten en zoeken naar Michel op de taxistandplaats. Maar Michel is in geen velden of wegen te bekennen. Ten einde raad loop ik om tien voor negen terug naar Seats2Meet, en wie kijk ik op de rug op het moment dat ik me ondraai om weg te lopen?

Jawel, Michel Bauwens. Ik ren achter hem aan, tik hem op de rug, en beiden zijn we blij elkaar te vinden. Blijkt dat we twintig minuten op minder dan 30 meter van elkaar op elkaar hebben staan wachten. Michel buiten, uit zicht, en ik binnen… Geen mobiele telefoon denk je dan? Klopt. Michel is hier in Nederland niet mobiel bereikbaar. Ineens merk je dan hoe afhankelijk je bent van dat soort “life hacking” gereedschappen.

Precies op tijd komen we bij Seats2Meet binnen, sluiten Michel’s laptop aan en kunnen we beginnen. Na een kort welkom vraagt Gaston brutaal aan de samenscholing: “Wat kom je hier doen?” Dat roept de nodige vragen en opmerkingen op. Sommigen komen om te sponsen, sommigen om te horen over peer-to-peer en de nieuwe beschaving, sommigen over onze droom, wat ons drijft. Sommigen vanwege de interactie met anderen. Er blijkt veel geestverwantschap te zitten onder de aanwezigen.

michelbauwens-in-aktie.jpg

Gaston vraagt wie zich geroepen voelt wat te zeggen. Michel komt vervolgens in actie en deelt zijn visie op peerproductie en de peereconomie. Ook dat leidt tot de nodige dialoog en interactie. Zo ontvouwt zich een boeiende morgen met vele visies, goede gesprekken en prettige meningsverschillen.

geboeid.jpg

Mindz, zuster van Seats2Meet, heeft ons ontvangen op basis van waardering achteraf. Prachtig! Geheel in de geest van onze beginselen op basis van lekker geven. En bij de afsluiting van de ochtend, net voor de overheerlijk lunch, leggen we uit dat we de opbrengsten van vandaag op basis van oprechte deelgeving zullen verdelen onder Mindz, Michel, Gaston en Martien.

We leggen dat ook voor aan de deelgevers van deze mooie ochtend, en we vertellen dat we op het evaluatieformulier ruimte hebben gemaakt voor waardering achteraf. Iedereen kan aangeven wat ze de ochtend waard vinden, uitgedrukt in euro’s. Vinden ze het meer of minder waard dan de €89 die elk ervoor betaald heeft, dan krijgen ze een overeenkomstige credit- of debetfactuur.

Robert Daverport van Mindz zegt dat hij dat in het geheel van de oprechte deelgeving aan ons overlaat. Dus als Michel, Gaston en ik even later weer in de frisse buitenlucht staan hebben we een kort en krachtig gesprek over hoe we de oprechte deelgeving het beste kunnen doen.

Gezien het relatief kleine bedrag van €1.094 kiezen we voor de KISS-aanpak van ieder een kwart. Michel is tevreden met €200 netto (geen BTW voor buitenlandse transacties) en vertrouwt ons de rest van de verdeling toe. Dus Mindz en Gaston kunnen Aardbron netjes een factuur van €238,— (€200,— inclusief 19% BTW) sturen.

Thuisgekomen kijken we nieuwsgierig de evaluatieformulieren na. Tot onze verheuging vind geen van de deelgevers het minder dan €89 waard en vier deelgevers zelfs meer dan dat en geven €7, €11, €36 en €61 extra. Dus de opbrengst van de dag valt €115 hoger uit dan het verwachte totaal van €1.094. Al met al houden we zo een kleine €200 over in de pot. Prachtig! Wonderbaarlijk!

holacratie.jpg Voor de liefhebbers is hier nog de PDF met de A2-poster over Holacratie.

Er kwamen nog wat vragen, onder andere over KaosPilots. Bij deze de link.

Bijzonder veel dank aan alle deelgevers voor de aandacht, de bijdragen, de gesprekken, en de aanwezigheid. Het versterkt ons vertrouwen dat we een mooi pad zijn ingeslagen met onze samenscholingen.

Voor mij een veelbelovend begin van de Nieuwe Beschaving.

Gaston verhaalt over de mooie feedback.

We zijn ook bijzonder verguld met de mooie terugkoppeling van Jos Peters, Joke Lunsing en Maarten Visser.